up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2003

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior - Sławińska U.

Sala operacyjna -  Majczyński H., Nosecka E.

Ogólnoinstytutowe stanowisko aparaturowe w Zwierzętarni (p.641) - Sulejczak D., Nosecka E.

HPLC -  Skup M., Wiater M.

Seminaria – Milner, R., Maleszak, K.

Prace fotograficzne - Gawor W.

Ciemnia na I p. - Siucińska E.

Chłodnia - Nikołajew E.

Pokój sekcyjny - Nosecka E.

Inwentarz - Majczyński H.

Zbędna aparatura - Borkowski W.

Odpady chemiczne -Cymbalak T.

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

Kalina Burnat – 11 kwietnia 2003 – stopień doktora

Krystyna Rymarczyk – 4 lipca 2003 – stopień doktora

Anna Korzeniewska – 12 grudnia 2003 –  stopień doktora

Maciej Stasiak – 7  lutego 2003 – stopień dr habilitowanego

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi pracownicy:

 

1 października 2003 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

 

 

mgr Aneta Szymaszek (Pracownia Neuropsychologii)

 

na etat:

 

Ryszard Strzałkowski 1 lipca 2003 (Pracownia Procesów  Reinerwacyjnych)

dr Daniel Wójcik 4 listopada 2003  (Pracownia Układu Wzrokowego)

 

Zwolnieni zostal;i

 

doc. Artur Świergiel 19 kwietnia 2003

mgr Joanna Radkowska-Bar 30 kwietnia 2003

 

Odeszli z pracy: 

 

 

mgr Mariusz Błaszczyk 9 sierpnia 2003

 

Przeszli na emeryturę:

 

Janina Kilijanek 30 czerwca 2003

prof. Remigiusz Tarnecki  31 grudnia 2003

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych PAN:

dla doc. Urszuli Sławińskiej, doc. Stefana Kasickiego i dr Henryka Majczyńskiego

za współautorstwo cyklu prac p.t.: Działanie i plastyczność sieci neuronalnych rdzenia kręgowego.

 

Największe osiągnięcia opublikowane w  „Działalności  Naukowej PAN – wybrane             zagadnienia” - doc. Urszula Sławińska

 

Największe osiągnięcia opublikowane w „Annual Report Polish Academy of Sciences”

- doc. Urszula Sławińska

 

 

 

WYDARZENIA

 

dr Grażyna Niewiadomska zorganizowała ogólnoinstytutowe stanowisko do badań histologicznych

 

18 lutego odbyło się „Noworoczne Party Zakładowe” –  organizator:  dr Urszula Sławińska

 

 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE

 

6th International Congress of the Polish Neuroscience Society, 16-19 lipca 2003,

Warszawa. Sympozjum  - Jerzy Konorski Memorial: Integrative Activity of the Brain:

doc. T. Werka –przewodniczący komitetu organizacyjnego; dr M. Węsierska

sekretarz; dr G. Walasek – skarbnik; członkami komitetu byli: mgr P. Boguszewski, 

doc. J Czarkowska, doc. S. Kasicki, mgr. P. Kuśmierek, prof. A. Michalski, doc. E. Szeląg, prof. K. Zieliński

 

Wykłady gości zagranicznych na sympozjum Jerzy Konorski Memorial: Integrative Activity of the Brain:

Berczi, I., University of Manitoba, Canada

Besedowski, H., Philipps University Marburg, Germany

Blakemore, S-J.,  University College London, UK

Buser, P.,  CNRS, University P.& M. Curie, France

Buzsaki, G., Rutgers University, USA

Cabanac, M.,  Laval University, Canada

Dickinson, A., University of Cambridge, UK

Doty, R., University of Rochester, USA

Dreher,  B.,University of Sydney, Australia

Dunn, A.J.,  Louisiana State University Health Sciences Center, USA

Everitt, B.J., University of Cambridge, UK

Hoffman, H.-P., Ruhr University, Germany

Jankowska, E. University of  Göteborg, Sweden

Kozak, W., Carnegii-Mellon University, Pittsburg, USA

Mishkin, M., NIMH, USA

Morris, R.,  Edinburgh University, UK

Pasternak, T., University of Rochester, USA

Rauscheker J.P., University of Georgetown, USA

Sara, S.,  University P.& M. Curie, France

Silva, A., UCLA, USA

Sur, M., MIT, Massachusetts, USA

Wittmann, M., Ludwig-Maximilian University, Germany

Vidyasagar, T.R., University of Sydney, Australia

Voronin, L., Institute of Higher Nervous Activity, Russia

Zimmermann, M., University of Heidelberg, Germany

 

Wykłady z naszego Zakładu: J. Chmurzyński, A. Kosmal, M. Stasiak, A. Świergiel, A. Wróbel, K. Zieliński

 

Sympozjum satelitarne Time, Cognition, Thinking przy 6 International Congress of the

   Polish Neuroscience Society, Strzekęcino, lipiec 19-23, 2003. Doc. E Szeląg  - organizator

–Sympozjum “Time in mental activities” przy 6 International Congress of the

   Polish Neuroscience Society, Warszawa, lipiec 2003 – organizatorzy: doc. E. Szeląg i 

   E.Pöppel

35th Annual Meeting of the European Brain and Behavior Society,  17-20 września,

   2003,Barcelona, prof. A. Wróbel  - organizator sympozjum oraz  przewodniczący sesji 

   „Coding in the brain: integrative hypotheses revisited”, prof. A. Grabowska – członek

   komitetu programowego.

Warsztaty „Neuropsychologia” w SWPS,  13-14 października, 2003,Warszawa, prof. A.

   Wróbel – współorganizator i wykład; dr W. Waleszczyk – wykład

 

GOŚCIE ZAGRANICZNI

– dr med. Gabriella Eördegh i dr med. Attila Nagy, Department of Physiology, University of                                                           

   Szeged, Węgry, 17-26 V 2003 (goście dr Waleszczyk)

– mgr Sophie Tronel i mgr Sebastian Bouret  Neuromodulation et Processus Mnesiques,

   CNRS, Paryż, Francja , Susan Sara, CNRS, France,  16-20 VII 2003 (goście dr Kublik)

– prof. Gyorgy Benedek, University of Szeged, Węgry, 16-20 VII 2003 (gość dr W.            

   Waleszczyk)

– dr Chung Wang  i dr Thomas FitzGibbon,  Department of Anatomy and Histology,

   University of Sydney, Sydney, Australia,  György Benedek, University of Szeged,  

   Hungary17-22 VII 2003 (goście dr Waleszczyk)

– dr Jan Churan,  Generation Research Programme, Niemcy  18-19 XI 2003 (gość doc Szeląg

 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE 2003

15 stycznia 2003 – doc. Jan Ober (Instytut Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej PAN, Poznań) “Uwaga – modus operandi

18 lutego  2003  prof. Adrian J. Bunn (Louisiana State University Health Sciences Center w Shreveport) „Infection as a stressor: the role of cytokine”

16 kwietnia  2003   dr hab. Mariusz Olszewski (Instytut Automatyki i Robotyki PW) “Robotyka na drodze do sztucznego człowieka”

14 maja  2003    mgr  Rafał Milner  „Mózgowe mechanizmy filtracji i selekcji informacji u człowieka”

21 maja  2003  – doc. Urszula Sławińska  „Plastyczność kompensacyjna w układzie                 nerwowo-mięśniowym szczura”

28 maja  2003  – prof. Jerome Siegel (Departament of Psychology and Biology, University of Delaware) „Visual evoked potentials In high and low sensation seeking humans, cats, and rats”

11 czerwca  2003  – sprawozdania doktorantów Zakładu Neurofizjologii: M.Baksalrska-Pazera, M. Baszczak, P. Boratyński, A. Dwornik, M. Gut, M. Kanabus, I. Kołodziejczyk, E. Knapska, M. Macias, R. Miner, K. Pergoł, E. Rojek, D. Świejkowski

25 czerwca  2003     mgr Magdalena Kanabus „Czasowe aspekty opracowywania                 informacji u pacjentów  z implantami ślimakowymi”

15 października  2003  – dr Dorota BednarekZaburzenia procesów uwagi w dysleksji w świetle dysfunkcji kanału wielkokomórkowego”

12 listopada 2003  – dr Dariusz Pogocki (Instytut Chemii Jądrowej w Warszawie) „Amyloidowy b-peptyd jako źródło wolnych rodników

10 grudnia  2003  – lek.med Daniel Świejkowski „Rola połączeń wzgórzowo-korowych w przetwarzaniu informacji czuciowej z wibrys u szczura”

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU  w 2003 roku

 

Pracownia Percepcji Wzrokowej

Michalski, A. 2003. Cortical responsiveness is reduced during P300 potential. Does the level of initial activity affect this inhibition? Acta Neurobiol. Exp, 63, 337-346.

G. Niewiadomska, M. Baksalerska–Pazera. 2003. Age-dependent changes in axonal transport and cellular distribution of Tau1 in the rat basal forebrain neurons. NeuroReport, 14 (13), 1701-1706

X. Wang, R. Butowt, CS. Von Bartheld. 2003.. Presynaptic neurotrophin-3 increases the number of tectal synapses, vesic density and number of docked vesicles in chick embryos. J. Comp Neurol. 24, 458(1):62-77.

 

Pracownia Psychofizjologii

 

                Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Memory for object and object-location after lesions to the ventromedial prefrontal cortex in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 31-38, 2003.

                

Pracownia Układów Aferentnych

Tarnecki, R.  2003,.Responses of the red nucleus neurons to limb stimulation after cerebellar lesions. The Cerebellum, 2: 96-100.

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Savonenko A., Werka T., Nikolaev K., Zieliński K., Kaczmarek L. (2003). Complex effects of NMDA receptor antagonist APV in the basolateral amygdala on acquisition of two-way avoidance reaction and long-term fear memory. Learn. & Memory, 10:293-303

 

Węsierska M., Walsek G., Djavadian R., Kilijanek J., Turlejski K. (2003). Behavior of the gray short-tailed opossums (Monodelphis domestica) in the open field in comparison with the Long-Evans rats. Behav. Brain Res.: 143: 31-40

 

 

Pracownia Metod Biofizycznych

Brzyska, M.,  Elbaum, D., “ Dysregulation of calcium in Alzheimer’s Disease”,  Acta Neurobiol. Exp., 63, 171-183, (2003).

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Jelen P., Soltysik S., Zagrodzka J. 2003. 22-kHz ultrasonic vocalization as an index of anxiety but not fear: behavioral and pharmacological modulation of affective state. Behav. Brain Res. 141: 63-72.

Korzeniewska A., Mańczak M., Kamiński M., Blinowska K.J., Kasicki S. 2003. Determination of information flow direction among brain structures by a modified directed transfer function (dDTF) method. J. Neurosc. Meth. 125: 195-207.

 

Pracownia Neuroanatomii

 

M. Malinowska and A. Kosmal

Connections of the thalamic region with the ectosylvian cortex in the dog.

J. Comp. Neurology, 2003, 467: 185-206

                 A. Woźnicka and A. Kosmal. 2003. Cytoarchitecture of the canine perirhinal and postrhinal cortex.

Acta Neurobiol. Exp., 2003, 63: 197-209

 

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

W. J. Waleszczyk, C. Wang, J. M. Young, W. Burke, M. B. Calford, B. Dreher. Laminar differences in plasticity in area 17 following retinal lesions in kittens or adult cats. European Journal of  Neuroscience, 2003. 17 (11): 2351-2368.

 

E. Kublik, D. A. Świejkowski, A. Wróbel. Cortical contribution to sensory volleys recorded at thalamic nuclei of lemniscal and paralemniscal pathways. Acta Neurobiol.Exp. 2003, 63, 377-382.

M. Wypych, E. Kublik, P. Wojdyłło, A. Wróbel. Sorting functional classes of evoked potentials by wavelets. Neuroinformatics, 2003. 1: 193-202.

 

M. Bekisz and A. Wróbel. Attention-dependent coupling between beta activities recorded in the cat's thalamic and cortical representations of the central visual field. European Journal of Neuroscience, 2003. 17:  421-426.

 

P. Eckersley, G. F. Egan, S. I. Amari, F. Beltrame, R. Bennett, J. G. Bjaalie, T. Dalkara, E. De Schutter, C. Gonzalez, S. Grillner, A. Herz, K. P. Hoffmann, I. P. Jaaskelainen, S. H. Koslow, S. Y. Lee, L. Matthiessen, P. L. Miller, F. M. da Silva, M. Novak, V. Ravindranath, R. Ritz, U. Ruotsalainen, S. Subramaniam, A. W. Toga, S. Usui, J. van Pelt, P. Verschure, D. Willshaw, A. Wróbel, T. Yiyuan. Neuroscience Data and Tool Sharing; A legal and policy framework for neuroinformatics. Neuroinformatics, 2003. 1:  149-165.

 

Pracownia Neuropsychologii

 

M. Wittmann, E. Szeląg. 2003,.Sex differences in the perception of temporal order, Perceptual and Motor Skills 96, 105-112.

 

Najlepszy wynikw latach 2001-2003 w punktach obliczeniowych uzyskał temat doc. Janusza Błaszczyka