up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2007

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                     Urszula Sławińska, od 1 czerwca doc. Małgorzata Skup

Pracownia histologiczna        Grażyna Niewiadomska i Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                      Henryk Majczyński i Ewa Nosecka

Pracownia EEG                     Anna Nowicka

HPLC                                     Małgorzata Skup, Ryszard Strzałkowski

Seminaria                                Justyna Mędygrał i Adam Grolewicz;

                                               Mietelska Anna i Tacikowski Paweł

Iwentarz                                 Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                   Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne                Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania         

sieci komputerowej                Daniel Wójcik

 

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

Marta Baksalerska-Pazera – 12 stycznia 2007 – stopień doktora

Ewa Gierych – 22 lutego 2007 – stopień doktora

Maleszak Katarzyna – 30 marca 2007 –  stopień doktora

Rafał Milner – 24 kwietnia 2007– stopień doktora

Małgorzata Gut – 26 października 2007 – stopień doktora (zdjęcia)

Daniel Świejkowski – 26 października 2007 – stopień doktora

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

2 stycznia  2007 dr Iwona Kołodziejczyk z Pracowni prof.  E. Szeląg przeszła do Pracowni prof. A. Grabowskiej

1 marca  2007 została zlikwidowana Pracownia Percepcji Wzrokowej. Prof. A. Michalski został przeniesiony na stanowisko Diagnozowania Choroby Alzheimera (temat FS 405)

Dr Grażyna Niewiadomska i dr Marta Baksalerska-Pazera przeszły organizacyjnie do tematu 400

Z dniem 1 marca  2007  Pracownia Metod Biofizycznych została rozwiązana. Prof. D. Elbaum, dr M. Brzyska i mgr K. Trześniewska, mgr A. Szczepankiewicz  zostali przeniesieni do Pracowni Neuropsychologii (prof. E. Szeląg)

15 marca 2007 powstała Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych, którą kieruje dr Grażyna Niewiadomska

 

Nowi pracownicy:

1 października  2007 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

mgr Kamiński Jan (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Mazurkiewicz Marcin (Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych)

        (VISTA)

mgr Mietelska Anna  (Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych)

mgr Nowak Karolina (Pracownia Układu Limbicznego)

mgr Sobolewski Aleksander (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Tacikowski Paweł (Pracownia Psychofizjologii)

mgr Wnuk Andrzej (Pracownia Etologii)

 

na etat:

mgr Anna Kędziorek-Petryka 1 stycznia 2007 (Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-

         Mięśniowego)

 

 Przestali pracować:

dr Dorota Sulejczak 31 stycznia

dr Rafał Milner 30 kwietnia 2007

dr Ewa Gierych   31 maja 2007

Ryszard Strzałkowski 30 czerwca 2007

dr Iwona Kołodziejczyk 30 września 2007

dr Katarzyna Trześniewska 31 września 2007

dr Matylda Macias 31 października 2007

 

 

dr Marta Baksalerska-Pazera  30 czerwca 2007

prof. Anna Kosmal 31 grudnia 2007

prof. Danek Elbaum 31 grudnia 2007

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dr Małgorzata Gut (Pracownia Psychofizjologii) została zwycięzcą w konkursie Prezesa PAN o tytuł Mistrza Popularyzacji Wiedzy „Złoty Umysł 2007”

Mgr Ewelina Ziemlińska (Pracownia Procesów Reinerwacyjnych) uzyskała stypendium European Molecular Organization (EMBO) na trzymiesięczny pobyt badawczy w Niemczech.

 

 

WYDARZENIA

12 stycznia 2007 prof. Andrzej Wróbel został wice-przewodniczącym Rady Naukowej,

dr Monika Malinowska  zastępcą sekretarza Rady

 

1 marca 2007 zmarła prof. Irena Łukaszewska, emerytowany pracownik Zakładu Neurofizjologii

(wspomnienie)

 

 

 

 

 

 

1 czerwca  2007 doc. Urszula Sławińska została wicedyrektorem Instytutu.

Funkcję Seniora Zakładu przejęła doc. Małgorzata Skup

 

 

Podczas zjazdu PTBUN 24-27 września 2007 w Krakowie doc. Julita Czarkowska-Bauch została prezydentem elektem PTBUN, dr Henryk Majczyński został skarbnikiem

19 grudnia  2007 zebraliśmy się przy lampce wina aby podziękować Pani Profesor Annie Kosmal za długoletnią pracę dla Zakładu Neurofizjologii i Instytutu Nenckiego. Jednocześnie była to okazja do złożenia sobie życzeń świątecznych. (zdjęcia)

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniach 22-23 czerwca 2007 odbyło się spotkanie integracyjne w Sękocinie. W głosowaniu na najlepsze sprawozdanie doktoranckie wygrała Ksenia Meyza zarówno wśród głosów doktorantów jak i wszystkich uczestników spotkania. Drugie miejsce zajął Marek Wypych przez  głosowanie wszystkich ale  bez doktorantów. Najlepszym pierwszoroczniakiem został Adam Gorlewicz. Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami. (zdjęcia)

 

 

 

ORGANIZOWANE  KONFERENCJE

 

I Kongres Polskiego Towarzystwa Etologicznego (organizowany we współpracy ze 
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej „Zachowanie – Fizjologia –Środowisko”  22-24 września 2006 na terenie
 Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Honorowy Przewodniczący : prof. Jerzy Chmurzyński, 
Sekretarz Naukowy: prof. Ewa Godzińska, Sekretarz Kongresu: dr Julita Korczyńska.
 Referaty z naszego Zakładu wygłosili: prof. Ewa Godzińska, doc. Tomasz Werka, dr Maciej Stasiak, prof. Jerzy Chmurzyński
 
 
PEŁNIONE FUNKCJE W STOWARZYSZENIACH
Prof. Ewa Godzińska: 2007-2008: czlonek European Expert Platform for Measuring Human Feelings
and Emotions "Feel Europe"
 

 

 SEMINARIA ZAKŁADOWE w 2007 r.

 

3 stycznia 2007 – dr Greg Kroliczak (University of Oregon) „Lateralizacja i adaptacja w procesach wzrokowej kontroli działania. Badania z użyciem fMRI„                                                            

10 stycznia 2007 – mgr Ksenia Meyza „W poszukiwaniu biologicznego podłoża różnic indywidualnych w emocjonalności - korelaty elektrofizjologiczne”                                                                                       

14 lutego 2007 – prof. Anna Grabowska „Mózgowe mechanizmy leworęczności z perspektywy badań metodą neuroobrazowania”

23 lutego 2007 na posiedzeniu Rady Naukowej, swoje wyniki prezentowała dr Ewelina Knapska „Zróżnicowanie aktywności jąder ciała migdałowatego mierzonej ekspresją c-Fos w zależności od rodzaju zastosowanej stymulacji emocjonalnej”

11 kwietnia 2007 –  prof. Leszek  Kubin (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA) „Udział receptorów GABAergicznych tylnego podwzgórza w homeostatycznej regulacji snu”

 

25 kwietnia 2007 – dr Julita Korczyńska „Polimorfizm genetyczny kolonii 'mieszanych' rudych mrówek leśnych”

 

15 maja – dr Juri Garkun (Institute of Physiology National Academy of Science, Minsk, Białoruś)  “Synaptic mechanisms of cannabinoids’ protection during hypoxia”

 

23 maja nie odbyło się – prof. I. Steele Russell (Dept. Neuroscience & Experimental Therapeutics Texas A&M University Health Science Centre) "The role of sensory attention factors in Pavlovian visual conditioning"

 

30 maja – mgr Andrzej Wnuk „Rewersja behawioralna u mrówek: modyfikacje repertuaru behawioralnego czy głęboka reorganizacja fenotypu?”

 

6 czerwca – dr Piotr Wasilewski (Wydział Psychologii UW)  „Neurologiczne uwarunkowania zadania selekcyjnego, czyli rzecz o korzyściach płynących ze współpracy podejścia neuronaukowego i kognitywistycznego”

 

13 czerwca – prof. Bogusław Pawłowski (Zakład Antropologii PAN, Wrocław) „Encefalizacja  i jej koszty w ewolucji człowieka”

 

14 czerwca – dr Attila Nagy (Department of Physiology, University of Szeged, Hungary) „Sensory properties of neurons in the pathway connecting the superior colliculus and the basal ganglia”.


28 września -  dr  Thomas Misgeld  (Institute of Neuroscience, Technical University, Munich)
”The road less traveled: a role for axonal transport in axon remodeling? “

 

21 listopada – dr Ewa Kublik “Wływ wzbudzenia na rytm 7-12 Hz w korze baryłkowej szczura”

 

5 grudnia – dr Henryk Majczyński „Rola układów monoaminergicznych w lokomocji u szczurów”

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2007 roku

 

Publikacje z IF

Pracownia Psychofizjologii

 

Gut, M., Urbanik, A., Forsberg, L., Binder, M., Rymarczyk, K., Sobiecka, B., Kozub, J., Grabowska, A. (2007). Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis. 67: 43-51.

 

Rymarczyk, K., Grabowska, A. 2007. Sex differences in brain control of prosody. Neuropsychologia, 45(5): 921-930.

 

Marchewka, A., Nowicka, A. 2007. Emotionally negative stimuli are resistant to repetiton priming. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67: 83-92.

 

Szatkowska, I., Szymańska, O., Bojarski, P., Grabowska, A.(2007. Cognitive inhibition in patients with medial orbitofrontal damage. Experimental Brain Research, 181(1): 109-115

 

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. The effect of age on the dynamics and the level of c-Fos activation in response to acute restraint in Lewis rats. Behav Brain Res. 2007 Jun 18;180(2):183-9. Epub 2007 Mar 14.

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Błaszczyk JW, Orawiec R, Duda-Kłodowska D, Opala G. 2007. Assessment of postural instability in patients with Parkinson's disease. Exp. Brain Res. 183(1): 107-114.

 

Knapska E., Radwańska K., Werka T., Karczmarek L. 2007. Functional internal complexity of amygdala: Focus on gene activity mapping after behavioral training and drugs of abuse. Physiol. Rev. 87:1113-1173.

 

Steele-Russell I., Russell M.I., Castiglioni J.A., Setlow B., Werka T. 2007. The role of sensory pathways in Pavlovian conditioning in rabbit. Exp Brain Res. (online first, DOI 10.1007/s00221-007-1144-4. 

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Wróbel A., Ghazaryan A., Bekisz M., Bogdan W., Kamiński J. 2007. Two Streams of Attention-Dependent beta Activity in the Striate Recipient Zone of Cat's Lateral Posterior-Pulvinar Complex, J Neurosci. 27(9):2230-40

 

Young J.M., Waleszczyk W.J., Wang C., Calford M.B., Dreher B., Obermayer K. 2007. Cortical reorganization consistent with spike timing–but not correlation-dependent plasticity. Nature Neurosci. 10(7): 887-895.

 

Wang C., Waleszczyk W. J., Burke W., Dreher B. 2007. Feedback signals from cat’s area 21a enhance orientation selectivity of area 17 neurons, Exp Brain Res.182 (4): 479-490

 

Łęski S., Wójcik D. K., Tereszczuk J., Świejkowski D. A., Kublik E., Wróbel A. 2007. Inverse Current-Source Density Method in 3D: Reconstruction Fidelity, Boundary Effects, and Influence of Distant Sources. Neuroinformatics. 4: 205-220

 

Waleszczyk W. J., Nagy A., Wypych M., Berenyi A., Paróczy Z., Eordegh G., Ghazaryan A., Benedek G. 2007. Spectral receptive Weld properties of neurons in the feline superior colliculus. Exp Brain Res.181 (1): 87-98

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

J. Chen, J. Wu, I. Apostolova, M. Skup, A. Irintchev, S. Kugler, M. Schachner. 2007. Adeno-associated virus-mediated L1 expression promotes functional recovery after spinal cord injury. Brain,130, 954-969.

 

Skup M., Wiater, E. Górnicka, M. Walentynowicz, J. Czarkowska-Bauch. 2007. Different effect of locomotor exercise on the concentration of amino acids and monoamines in the rostral and caudal lumbar segments of the spinal cord in the rat. Spinal Cord, 45: 140-148.

 

Sulejczak D., Ziemlińska E., Czarkowska-Bauch J., Nosecka E., Strzałkowski R., Skup M. 2007. Focal photothrombotic lesion of the motor cortex causes an increase of BDNF level in the motor-sensory cortical areas not accompanied by forelimb motor skills recovery. J. Neurotrauma 24:1362–1377.

 

Kurkowska-Jastrzebska I, Joniec I, Zaremba M, Fiedorowicz A, Czlonkowska A, Oderfeld-Nowak B. (2007) 
Anti-myelin basic protein T cells protect hippocampal neurons against trimethyltin-induced damage. Neuroreport 18:425-9.
 

A. Dwornik, E. Ziemlinska, S. Fehr, M. Schachner, J. Czarkowska-Bauch , M.  Skup. 2007. Locomotor exercise alters expression of pro-BDNF, BDNF and its receptor TrkB in the spinal cord of adult rats. European Journal of Neurosci. 25: 2425-2444.

 

     M. Baniewicz, D. Sulejczak, M. Walski. 2007. New vessel formation  following surgical brain injury. Light

     and electron microscopic study.  Journal of Physiology and Pharmacology , 58, Suppl 5, 193-203.

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Sanusi J., Sławińska U., Vrbova G., Navarrete R. 2007. Effect of precocious locomotor activity on the development of
 motoneurones and motor units of slow and fast muscles in rat. Behav Brain Res  178:1-9 
Majczyński H., Maleszak K., Górska T., Sławińska U. 2007. Comparison of two methods used for quantitative
 assessment of locomotion in the rat. J Neurosci Methods 163: 197-207. 
Górska T., Chojnicka-Gittins B., Majczyński H., Zmysłowski W. 2007. Overground locomotion after incomplete
 spinal lesions in the rat: quantitative gait analysis J Neurotrauma 24: 1198-1218. 
Majczyński H., Sławińska U. 2007. Locomotor recovery after thoracic spinal cord lesions in cats, rats and humans.
 Acta Neurobiol Exp 67: 235-257. 

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej 
 
Michaluk P, Kolodziej L, Mioduszewska B, Wilczynski GM, Dzwonek J, Jaworski J, Gorecki DC,
 Ottersen OP, Kaczmarek L. .2007. Beta-dystroglycan as a target for MMP-9, in response to enhanced neuronalactivity.
 J Biol Chem;282:16036-16041.
 
Okulski P, Jay TM, Jaworski J, Duniec K, Dzwonek J, Konopacki FA, Wilczynski GM, Sánchez-Capelo A,
 Mallet J, Kaczmarek L. 2007. TIMP-1 abolishes MMP-9-dependent long-lasting long-term potentiation in the prefrontal cortex.
 Biol Psychiatry; 62:359-362.
 
Dabrowska M, Hendrikx PJ, Skierski J, Malinowska M, Bertino JR, Rode W. 2007.
EGFP fluorescence as an indicator of cancer cells response to methotrexate.
Eur J Pharmacol. 555:93-99.
 
Kuśmierek P, Malinowska M, Kowalska DM. 2007.Different effects of lesions to auditory core and belt cortex
 on auditory recognition in dogs. Exp Brain Res.;180:491-508. 
 
Konopacki FA, Rylski M, Wilczek E, Amborska R, Detka D, Kaczmarek L, Wilczynski GM. 2007.
Synaptic localization of seizure-induced matrix metalloproteinase-9 mRNA. Neuroscience; 150:31-39.
 
Monografie naukowe, podreczniki akademickie w języku angielskim
 
Wilczynski GM, Kaczmarek L. MMP-9/TIMP-1 extracellular proteolytic system as AP-1 target in response to neuronal activity.
 Chapter in: Transcriptional Regulation by Neuronal Activity: To the Nucleus and Back, ed. Dudek S. Springer Science, 
Springer; 1 edition (November 12, 2007), ISBN-10: 0387736085
 
 

Najlepszy wynik w latach 2005-2007 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia  doc. Urszuli Sławińskiej