up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2013

FUNKCJE ZAKŁADOWE

Kierownik Zakładu Andrzej Wróbel
Senior      
Małgorzata Skup
Pracownia histologiczna
Monika Malinowska, Agnieszka Kępczyńska
Sala operacyjna 
Ewelina Knapska, Ewa Nosecka
HPLC Małgorzata Skup
Seminaria Ewelina Kawka, Anna Popek / Katarzyna Paluch, Karolina Rokosz
Inwentarz Henryk Majczyński
Zbędna aparatura Wojciech Borkowski
Odpady chemiczne Agnieszka Kępczyńska
Komisja ds. użytkowania
sieci komputerowej
Daniel Wójcik
Samorząd doktorantów Alicja Puścian - wiceprzewodnicząca, przedstawiciel doktorantów w PAN

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Marine Yeghiazaryan – 11 stycznia 2013 – stopień doktora (z wyróżnieniem)
Karolina Nowak – 28 czerwca 2013 – stopień doktora
Ewelina Knapska – 28 czerwca 2013 – stopień doktora habilitowanego
Andrzej Foik – 27 września 2013 – stopień doktora (z wyróżnieniem)
Anna Leszczyńska – 27 września 2013 – stopień doktora
Marta Mikosz – 27 września 2013 – stopień doktora
Anna Oroń – 27 września 2013 – stopień doktora (z wyróżnieniem)
Ewelina Knapska – 27 września 2013 – stanowisko profesora nadzwyczajnego
Jan Potworowski – 22 listopada 2013– stopień doktora (z wyróżnieniem)
Majczyński Henryk – 1 grudnia 2013 – stanowisko profesora nadzwyczajnego

ZMIANY ORGANIZACYJNE

1 stycznia powstała nowa pracownia: Pracownia Neurobiologii Widzenia, kierowana przez dr hab. Wiolettę Walaszczyk, prof. nadzw. W skład Pracowni weszli: mgr Andrzej Foik, dr Gabriela Mochol, mgr Anna Popek, poprzednio zatrudnieni w Pracowni Układu Wzrokowego, oraz nowo zatrudniony dr Jan Jabłonka.

Przestali pracować:

dr Gabriela Mochol – z dniem 1 marca 2013
mgr Joanna Smyda – z dniem 1 marca 2013
dr Jan Jabłonka – z dniem 1 lipca 2013
mgr Jan Potworowski – z dniem 1 października 2013

Nowi pracownicy:

dr Jan Jabłonka – od 1 stycznia 2013 (Pracownia Neurobiologii Widzenia)
dr Ksenia Meyza – od 14 stycznia 2013 (Pracownia Neuroobiologii Emocji)
mgr Anna Bombińska – od 1 marca 2013 (Pracownia Neuropsychologii)
inż. Małgorzata Szypulska – od 1 marca 2013 (1/2 etatu w Pracowni Neurobiologii Widzenia i 1/2 etatu w Pracowni Układu Wzrokowego)
mgr Katarzyna Jurewicz – od 10 października 2013 (Pracownia Układu Wzrokowego)

1 października 2013 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

mgr Iwona Czaban (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)
mgr Ilona Kotlewska-Kowalska (Pracownia Psychofizjologii)
mgr Jakub Kowalski (Pracownia Informatyki)
mgr Gabriela Olech (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)
mgr Katarzyna Paluch (Pracownia Układu Wzrokowego)
mgr Karolina Rejniak (Pracownia Układu Limbicznego)
mgr Karolina Rokosz (Pracownia Neurobiologii Emocji)
mgr Jan Popiołkiewicz (Pracownia Neurobiologii Widzenia)
mgr Katarzyna Żeber (Pracownia Neurobiologii Widzenia)
WYDARZENIA


20 marca odbyło się uroczyste posiedzenie Zakładu Neurofizjologii, upamiętniające dziesiątą rocznicę śmierci prof. Bogusława Żernickiego, Kierownika Zakładu Neurofizjologii w latach 1974 - 2002. Po wspomnieniu, dr Kalina Burnat, uczennica Profesora, obecnie pracująca w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, wygłosiła referat o badaniach, które rozpoczęła z Profesorem i które kontynuuje do dziś p.t.: „Plastyczność rozwojowa układu wzrokowego”.

21 czerwca odbyło się 9 spotkanie naukowo-sprawozdawcze Zakładu Neurofizjologii. W sprawozdaniach doktorantów pierwsze trzy miejsca zajęli: Alicja Puścian (II rok studiów, Pracownia Neurobiologii Emocji), Anna Oroń (V rok studiów, Pracownia Neuropsychologii) oraz Sailaja Goda (IV rok studiów, Pracownia  Układu Limbicznego). Wyróżniono również studentkę I roku studiów - Annę Dacewicz (Pracownia Neuropsychologii). Do reprezentowania Zakładu w październiku na Pierwszej Konferencji Doktorantów Instytutu Nenckiego (1st Nencki PhD Students Conference) wybrany został Rafał Płatek (student V roku studiów, Pracownia Procesów Reinerwacyjnych) i Sailaja  Goda (IV rok studiów, Pracownia Układu Limbicznego), która reprezentowała studentów NeuroPhD. Wieczorna burza nie dała rady spotkaniu integracyjnemu, które odbyło się na dziedzińcu Instytutu. W trakcie spotkania Komisja oceniająca wystąpienia wręczyła wyróżnionym doktorantom nagrody książkowe.

W 2013 roku Zakład był organizatorem dwóch sympozjów o randze międzynarodowej.

19 września odbyło się sympozjum „1st Nencki Symposium on: Jerzy Konorski contribution to modern neuroscience”. Organizatorami sympozjum byli: Andrzej Wróbel, Małgorzata Skup, Ewelina Knapska. W sesji przedpołudniowej odbyły się wykłady, którym towarzyszyła sesja posterowa. W sesji popołudniowej przyjaciele i uczniowie profesora Konorskiego podzielili się swoimi wspomnieniami. Udział wzięło 94 naukowców z kraju i zagranicy. W trakcie otwarcia Sympozjum Dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk oficjalnie nadał sali seminaryjnej na drugim piętrze budynku IBD imię Jerzego Konorskiego (strona).

25 listopada 2013 roku odbyło się międzynarodowe sympozjum pt: “Obrazowanie rdzenia kręgowego: od funkcjonalnie zidentyfikowanych neuronów do odzyskania funkcji” z udziałem 90 naukowców z kraju i zagranicy. Organizatorami sympozjum byli: Urszula Sławińska, Larry M. Jordan oraz Anna Cabaj (strona).

15 grudnia odbyły się wybory Kierownika Zakładu. Po czterech kadencjach prof. Andrzej Wróbel ustąpił ze stanowiska. Nowym Kierownikiem Zakładu została dr hab. Małgorzata Skup, prof. nadzw. Seniorem została dr hab. Ewa Kublik (zdjęcia).

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, które było też okazją do złożenia podziękowań prof. Andrzejowi Wróblowi za kierowanie Zakładem przez 12 lat. W trakcie spotkania prof. Wróbel podziękował pani Jagodzie Michalskiej za wieloletnie, nieocenione prowadzenie Sekretariatu Zakładu, oraz Urszuli Sławińskiej i Małgorzacie Skup za pełnienie funkcji Seniora Zakładu
(zdjęcia).

SEMINARIA

9 stycznia – mgr Jacek Rogala(Pracownia Informatyki), "Model of the cortical modulation of neuronal activity in the cat's lateral geniculate and perigeniculate nuclei”
16 stycznia – prof. Urszula Sławińska (Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej), "Pionowa postawa wspomaga ruchy lokomocyjne tylnych kończyn u szczura paraplegicznego"
23 stycznia – mgr Izabela Żakiewicz(Pracownia Informatyki), "Towards brain-wide connectivity mapping: a digital atlas of the complete output projections of the rat primary somatosensory cortex”
13 lutego – mgr Maciej Gawlak(Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej), "Badania nad lokalizacją i funkcją metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w fizjologii i patologii mózgu gryzoni przy użyciu zymografii in situ o wysokiej rozdzielczości”
20 lutego – mgr Weronika Duda(Pracownia Neuropsychologii), "Efekt podawania memantyny i MK-801 na pamięć roboczą w szczurzych modelach pamięci przestrzennej”
20 marca – dr Kalina Burnat(Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej), "Plastyczność rozwojowa układu wzrokowego”
27 marca – mgr Krzysztof MiazgaPracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej), "Rola receptorów 5-HT7 w kontroli lokomocji u szczura”
3 kwietnia – dr Gabor Braunitzer(University of Szeged, Węgry), "Migraine and its effects on visual development in childhood”
10 kwietnia – mgr Hanna Cygan(Pracownia Neuropsychologii), "Autyzm a przetwarzanie informacji o charakterze społecznym”
17 kwietnia – mgr Kamila Nowak(Pracownia Neuropsychologii), "Mismatch negativity (MMN) as an indicator of duration discrimination in millisecond time domain”
24 kwietnia – mgr Olga Gajewska-Woźniak(Pracownia Procesów Reinerwacyjnych), "Proprioceptywna stymulacja motoneuronów odmiennie wpływa na ekspresję neurotrofiny 3 i czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (BDNF) w rdzeniu kręgowym oraz mięśniu płaszczkowatym szczura”
17 kwietnia – mgr Kamila Nowak(Pracownia Neuropsychologii), "Mismatch negativity (MMN) as an indicator of duration discrimination in millisecond time domain”
24 kwietnia – mgr Olga Gajewska-Woźniak (Pracownia Procesów Reinerwacyjnych), "Proprioceptywna stymulacja motoneuronów odmiennie wpływa na ekspresję neurotrofiny 3 i czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (BDNF) w rdzeniu kręgowym oraz mięśniu płaszczkowatym szczura”
8 maja – prof. Julita Czarkowska-BauchPracownia Procesów Reinerwacyjnych), "Wpływ przecięcia rdzenia kręgowego i treningu lokomotorycznego na unerwienie cholinergiczne motoneuronów mięśni stawu skokowego”
15 maja – mgr Anna Wieczorek(Pracownia Układu Wzrokowego), "Rola pasma theta w zadaniach poznawczych u osób starszych”
22 maja – prof. Márcio Flávio Dutra Moraes(Universidade Federal de Minas Gerais, Núcleo de Neurociêcias, Centro de Tecnologia e Pesquisa em Magneto Ressonância, Brazil), "A closed loop proposal for epileptic seizure prediction and blockage using temporally structured electrical stimulation”
29 maja – mgr Marcel Falkiewicz(Pracownia Neuropsychologii), "Behawioralne korelaty mówienia prawdy i kłamania w kontekście społecznym”
5 czerwca – mgr Kamil Parobczak (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej), "Lokalizacja i funkcja białka Arc w jądrze komórkowym neuronu”
12 czerwca – mgr Laszlo Gal (Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej), "Integration of grafted motoneurons into the host spinal cordcircuitry – functional and morphological investigations”
19 czerwca – dr Ewelina Knapska(Pracownia Neurobiologii Emocji), "Mechanizmy wygaszania warunkowej reakcji strachu”
9 października – dr Eleni Vasilaki (Department of Computer Science, University of Sheffield, UK), "Spike-based reinforcement learning in continuous state and action sprace: medelling the Morris water maze navigation”
16 października – prof. Paul Tiesinga(Radboud University Nijmegen, Netherlands), "The role of neural oscillations in information transmission between brain areas”
6 listopada – prof. Jarosław Włodarczyk(Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Warszawa) "Kopernik, Kepler i Galileusz, czyli jak sfinansować wielki przewrót w nauce”
13 listopada – dr Anna Suska(Zakład Neurobiologii Molekularnej I Komórkowej), "Cocaine-induced neuronal circuitry reorganization”
27 listopada – dr Adam Hamed(Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), "Emotional states communicated by rats as a tool for pharmacological analysis of the drugs of abuse”
4 grudnia – dr hab. Filip Rybakowski(Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa), "Kliniczne aspekty autyzmu”

CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE OF THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE  (2013)

Sensory Systems and Perception

BEKISZ Marek

Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship in awake
animals, in different states of attention. Physiology of the cortico-thalamic system in vitro.

KUBLIK Ewa

Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.

MOCHOL Gabriela

Spontaneous activity and evoked responses of auditory cortical circuits across different brain states.

WALESZCZYK Wioletta

Electrophysiological investigations of the extrageniculate visual system in cats.

WRÓBEL Andrzej

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological investigations.

KAMIŃSKI Jan

Electrophysiological investigations on attention, short-term memory and functional integration with particular focus on brain rhythms.

JABŁONKA Jan

Electrophysiological and metabolic investigation of the interhemispheric interactions in the post-stroke cortical plasticity. Spontaneous post-stroke recovery mechanisms in sensory systems.

Regeneration, plasticity, aging

CABAJ  Anna

Electrophysiological investigations of the functional recovery of muscles after injury of peripheral nervous system (sciatic nerve crush) in rats. Neuromuscular interaction on the development of muscle, motoneurone, and motor units

CZARKOWSKA Julita  

Recovery processes following spinal cord injury: morphological and functional aspects.

GÓRSKA Teresa    

Locomotion after various CNS lesions.

MAGALSKA Adriana   

The studies on the architecture of the neuronal cell nucleus.

MAJCZYŃSKI  Henryk

Locomotion after various CNS lesions. Neurotransmitters and control of locomotion. Intraspinal transplantation.  EMG investigations.

SKUP  Małgorzata

Neuronal death, survival and recovery following brain and spinal cord injury: cellular mechanisms and functional aspects. The role of neurotrophins, their receptors and cell adhesion molecules in rearrangements of neuronal circuits and glial responses.

NIEWIADOMSKA Grażyna

Reversal of brain dysfunction induced by aging – basic and preclinical studies.

SŁAWIŃSKA Urszula                 

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

WILCZYŃSKI Grzegorz          

The studies on the architecture of the neuronal cell nucleus. Investigation of the role of extracellular matrix in neuronal plasticity.

YEGHIAZARYAN Marine            

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

Emotion and Memory

BŁASZCZYK Janusz

Startle unconditioned reflex, learning, memory.

BOGUSZEWSKI Paweł

Exploratory and emotional behavior in rats including risk assessment, anxiety, aggression and social interactions. Electrophysiological correlates (LFP) of emotional behavior and c-fos gene expression as molecular marker of limbic system activation. Behavioral phenotyping of genetically altered animals.

DZWONEK Joanna 

Molecular mechanisms underlying normal and aberrant synaptic plasticity.

GÓRKIEWICZ Tomasz

Electrophysiological studies of synaptic plasticity in various animal models of autism. Investigation of the role of MMP-9 in the long term potentiation (LTP) in the amygdala and in an appetitive learning.

HUNT Mark

Effect of psychoactive compounds on electrophysiological activity of the limbic system and cognitive function in freely moving rodents.

KASICKI Stefan

Electrical activity of various structures of the limbic system during spontaneous, pharmacologically changed and conditioned defensive behavior of rodents. Relations between different frequency bands in LFPs.

KNAPSKA Ewelina

Brain circuits and cellular mechanisms underlying extinction and renewal of aversive memories and socially transferred emotions (the neural basis of empathy).

MALINOWSKA Monika

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors  in functional mapping of the brain.

MEYZA Ksenia

Neuronal correlates of impaired social behavior in mouse models of autism spectrum disorder.

WĘSIERSKA Małgorzata

Neural substrate for memory and cognition - animal and human studies.


Human Neuropsychology

 

GRABOWSKA Anna

Neuroimaging (fMRI and ERP),  brain plasticity in humans, hemispheric specialisation, emotion-cognition interaction, sex differences, neural base of left-handedness and dyslexia.

JEDNORÓG Katarzyna

Neuronal markers of developmental dyslexia.

NOWICKA Anna

Processing of self-related information, memory, emotion, interhemispheric communication, neuroimaging, event-related potentials.

RYMARCZYK Krystyna

Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.

SZATKOWSKA Iwona 

Hemispheric specialization.

SZELĄG Elżbieta 

Time and timing, language disorders in children and adults, chronological aging, neurodegenerative and neurodevelopmental  diseases, hemispheric asymmetry, cognitive function in neurorehabilitation, cognitive therapies, neuroplasticity, neuroimaging.

SZYMASZEK Aneta 

Speech therapy and language restitution; temporal information processing, neurodegeneration; neuroplasticity.


Ethology

CHMURZYŃSKI Jerzy             

Methodological problems of general ethology. Theoretical biology, especially essence of life. Peculiarity of  Man within animal kingdom.

GODZIŃSKA Ewa,
Joanna

Ethology and neurosociobiology of social insects. Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

KORCZYŃSKA Julita  

Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

SZCZUKA Anna

Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Behavioral reversion in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.

WNUK Andrzej

Neurochemistry of ant behavioral development. Aggressive behavior in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.


Neuroinformatics                                                       

ŁĘSKI Szymon

Data analysis and modeling of (i) multi channel signals of extracellular potentials, (ii) mechanisms of attention in thalamocortical loops.

WÓJCIK  Daniel

Novel methods of electrophysiological signal analysis, neural system modeling. Information coding in neural networks. Neuroinformatics infrastructure for 3D brain atlases and neurobiological databases.DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2013 roku

Publikacje z IF

Pracownia Psychofizjologii

Tacikowski P., Brechmann A., Nowicka A. (2013). Cross-modal pattern of brain activations associated with the processing of self- and significant other’s name. Human Brain Mapping, 34: 2069-2077.
van Ermingen-Marbach M., Pape-Neumann J., Grande M., Grabowska A., Heim S. (2013). Distinct neural signatures of cognitive subtypes of dyslexia: Effects of lexicality during phonological processing. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 73: 404-416.

Pracownia Układu Limbicznego

Olszewski M., Piasecka J., Goda S.A., Kasicki S., Hunt MJ. (2013). Antipsychotic compounds differentially modulate high-frequency oscillations in the rat nucleus accumbens: a comparison of first- and second-generation drugs. Internat J Neuropsychopharmacology, 16(5): 1009-1020
Gajewska-Wozniak O., Skup M., Kasicki S., Ziemlinska E., Czarkowska-Bauch J. (2013). Enhancing proprioceptive input to motoneurons differentially affects expression of neurotrophin 3 and brain-derived neurotrophic factor in rat hoffmann-reflex circuitry. PloS One, 10.1371/journal.pone.0065937 [doi]
Goda S.A., Piasecka J., Olszewski M., Kasicki S., Hunt M.J. (2013). Serotonergic hallucinogens differentially modify gamma and high frequency oscillations in the rat nucleus accumbens. Psychopharmacology (Berl). 228(2): 271-282
Hunt M.J., Kasicki S. (2013). A systematic review of the effects of NMDA receptor antagonists on oscillatory activity recorded in vivo. J. Psychopharmacol. 27(11): 972-986.
Olszewski M., Dolowa W., Matulewicz P., *Kasicki S., Hunt M.J. (2013)*. NMDA receptor antagonist-enhanced high frequency oscillations: Are they generated broadly or regionally specific? Eur. Neuropsychopharmacol., 23, 1795–1805.

Pracownia Etologii

Szczuka A., Korczyńska J., Wnuk A., Symonowicz B., Gonzalez Szwacka A., Mazurkiewicz P., Kostowski W., Godzińska E. J. (2013). The effects of serotonin, dopamine, octopamine and tyramine on behavior of workers of the ant Formica polyctena during dyadic aggression tests. Acta Neurobiologiae Experimentalis 73 (4): 495-520.

Pracownia Układu Wzrokowego

Rogala J., Waleszczyk W.J., Łęski S., Wróbel A., Wójcik D.K. (2013). Reciprocal inhibition and slow calcium decay in perigeniculate interneurons explain changes of spontaneous firing of thalamic cells caused by cortical inactivation. Journal of Computational Neuroscience 34: 461-476.
Gola M., Magnuski M., Szumska I., Wróbel A. (2013). EEG beta band activity is related to attention and attentional deficits in the visual performance of elderly subjects. Int. J. Psychophysiol. 89: 334-341.
Blinowska K., Kamiński M., Brzezicka A. Kamiński J. (2013). Application of directed transfer function and network formalism for the assessment of functional connectivity in working memory task. Phil Trans R Soc A 371: 20110614.
Brzezicka A., Kamiński J., Wróbel A. (2013). Local resource depletion hypothesis as a mechanism for action selection in the brain. Behavioral and Brain Sciences, 36: 682-683.

Pracownia Neuropsychologii

Teixeira S., Machado S., Paes F., Velasques B., Silva J.G., Sanfim A.L., Minc D., Anghinah R., Menegaldo L.L., Salama M., Cagy M., Nard A.E., Pöppel E., Bao Y., Szelag E., Ribeiro P., Arias-Carrión O. *(2013)*. Time perception distortion in neuropsychiatric and neurological disorders. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 12, 567-582.
Bao Y., Szymaszek A., Wang X., Oron A., Pöppel E., Szelag E. (2013). Temporal order perception of auditory stimuli is selectively modified by tonal and non-tonal language environments. Cognition, 129(3), 579–585.
Stuchlík A., Petrásek T., Prokopová I., Holubová K., Hatalová H., Valeš K., Kubík Š., Dockery C., Wesierska M. (2013). Place avoidance tasks as tools in the behavioral neuroscience of learning and memory. Physiological Research, 62 (Suppl.1): S1-19.
Wesierska M.J., Duda W., Dockery C.A. (2013). Low-dose memantine induced working memory improvement in the allothetic place avoidance alternation task (APAAT) in young adult male rats. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7, 1-12. doi: 10.3389/fnbeh.2013.00203.

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

Gajewska-Woźniak O., Skup M., Kasicki S., Ziemlińska E., Czarkowska-Bauch J. (2013). Enhancing Proprioceptive Input to Motoneurons Differentially affects expression of neurotrophin 3 and brain-derived neurotrophic factor in rat Hoffmann-reflex circuitry. PLoS ONE 8(6): e65937. doi:10.1371/journal.pone.0065937

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej

Karolczak J, Sobczak M, Majewski L, Yeghiazaryan M, Jakubiec-Puka A, Ehler E, Sławińska U, Wilczyński GM, Rędowicz MJ. (2013). Myosin VI in skeletal muscle: its localization in the sarcoplasmic reticulum, neuromuscular junction and muscle nuclei. Histochem Cell Biol. 139(6): 873-85.
Slawinska U, Miazga K., Cabaj A. M., Leszczyńska A.N., Majczynski H, Nagy J.I., Jordan L.M. (2013). Grafting of fetal brainstem 5-HT neurons into the sublesional spinal cord of paraplegic rats restores coordinated hindlimb locomotion. Experimental Neurology 247: 572–581.
Górska T., Chojnicka-Gittins B., Majczyński, H., Zmysłowski W. (2013). Changes in forelimb-hindlimb coordination after partial spinal lesions of different extent in the rat Behavioural Brain Research 239: 121-138.

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Ciechomska I. A., Gabrusiewicz K., Szczepankiewicz A.A., Kaminska B. (2013). Endoplasmic reticulum stress triggers autophagy in malignant glioma cells undergoing cyclosporine A-induced cell death. Oncogene. 32: 1518-1529.
Lebiedzinska M., Karkucinska-Wieckowska A., Wojtala A., Suski J.M., Szabadkai G.,Wilczynski G., Wlodarczyk J., Diogo C.V., Oliveira P.J., Tauber J., Ježek P., Pronicki M., Duszynski J., Pinton P., Wieckowski M.R. (2013). Disrupted ATP synthase activity and mitochondrial hyperpolarisation-dependent oxidative stress is associated with p66Shc phosphorylation in fibroblasts of NARP patients. Int J Biochem Cell Biol. 45:141-50.
Konopka A., Grajkowska W., Ziemiańska K., Roszkowski M., Daszkiewicz P., Rysz A., Marchel A., Koperski Ł., Wilczyński G.M., Dzwonek J., Matrix metalloproteinase -9 (MMP-9) in human intractable epilepsy due to focal cortical dysplasia. Epilepsy Research 2013, 104:45-58.
Karolczak J., Sobczak M., Majewski L., Yeghiazaryan M., Jakubiec-Puka A., Ehler E.,Sławińska U., Wilczyński G.M., Rędowicz M.J. (2013). Myosin VI in skeletal muscle: its localization in the sarcoplasmic reticulum, neuromuscular junction and muscle nuclei. Histochem Cell Biol. 139:873-885.
Walczak A., Szczepankiewicz A.A., Ruszczycki B., Magalska A., Zamlynska K., Dzwonek J., Wilczek E., Zybura-Broda K., Rylski M., Malinowska M., Dabrowski M., Szczepinska T., Pawlowski K., Pyskaty M., Wlodarczyk J., Szczerbal I., Switonski M., Cremer M., Wilczynski G.M. (2013). Novel Higher-Order Epigenetic Regulation of the Bdnf Gene upon Seizures. J Neurosci. 33:2507-2511.
Knapska E., Lioudyno V., Kiryk A., Mikosz M., Górkiewicz T., Michaluk P., Gawlak M., Chaturvedi M., Mochol G., Balcerzyk M., Wojcik D.K., Wilczynski G.M., Kaczmarek L. (2013). Reward learning requires activity of matrix metalloproteinase-9 in the central amygdala. J Neurosci. 33:14591-14600.
Bednarczyk P., Wieckowski M.R., Broszkiewicz M., Skowronek K., Siemen D., Szewczyk A. (2013). Putative Structural and Functional Coupling of the Mitochondrial BKCa Channel to the Respiratory Chain. PLoS One, 8:e68125.

Pracownia Neuroinformatyki

Rogala J., Waleszczyk W., Łęski S., Wróbel A., Wójcik D.K. (2013). Reciprocal inhibition and slow calcium decay in perigeniculate interneurons explain changes of spontaneous firing of thalamic cells caused by cortical inactivation. Journal of Computational Neuroscience, 34:461-476.
Knapska E., Lioudyno V., Kiryk A., Mikosz M., Gorkiewicz T., Michaluk P., Gawlak M., Chaturvedi M., Mochol G., Balcerzyk M., Wójcik D.K., Wilczyński G.M., Kaczmarek L. (2013). Reward learning requires activity of matrix metalloproteinase-9 in the central amygdala. J. Neuroscience 33:14591-14600.
Majka P., Kowalski J., Chlodzinska N., Wójcik D.K. (2013). 3D Brain Atlas Reconstructor service - online repository of three-dimensional models of brain structures. Neuroinformatics 11:507-518.
Łęski S., Lindén H., Tetzlaff T., Pettersen H.K., Einevoll G.T. (2013). Frequency dependence of signal power and spatial reach of the local field potential. PLOS Computational Biology 9, e1003137.
Gittel H.P., Jezierski J., Kijowski J., Łęski S. (2013). Rigid spheres in Riemannian spaces. Classical and Quantum Gravity 30, 175010.

Pracownia Neurobiologii Emocji

Knapska E, Lioudyno V, Kiryk A, Mikosz M, Górkiewicz T, Michaluk P, Gawlak M, Chaturvedi M, Mochol G, Balcerzyk M, Wojcik DK, Wilczynski GM, Kaczmarek L. (2013). Reward learning requires activity of matrix metalloproteinase-9 in the central amygdala. J Neurosci. 33:14591-600.
Kiryk A, Sowodniok K, Kreiner G, Rodriguez-Parkitna J, Sönmez A, Górkiewicz T, Bierhoff H, Wawrzyniak M, Janusz AK, Liss B, Konopka W, Schütz G, Kaczmarek L, Parlato R. (2013). Impaired rRNA synthesis triggers homeostatic responses in hippocampal neurons. Front Cell Neurosci. 7:207.
Ganguly K, Rejmak E, Mikosz M, Nikolaev E, Knapska E, Kaczmarek L. (2013). Matrix metalloproteinase (MMP) 9 transcription in mouse brain induced by fear learning. J Biol Chem. 288:20978-91.
Schughart K, Libert C; SYSGENET consortium (Knapska E), Kas MJ. (2013). Controlling complexity: the clinical relevance of mouse complex genetics. Eur J Hum Genet. 21:1191-6.
Nowak A, Werka T, Knapska E. (2013). Social modulation in extinction of aversive memories. Behav. Brain Res. 238:200-205.

Pracownia Neurobiologii Widzenia

Rogala J., Waleszczyk W.J., Leski S., Wrobel A., Wojcik D.K. (2013). Reciprocal inhibition and slow calcium decay in perigeniculate interneurons explain changes of spontaneous firing of thalamic cells caused by cortical inactivation. Journal of Computational Neuroscience 34: 461-476.

Pracownia Badań Przedklinicznych Chrób Neurodegeneracyjnych

Wasik, U., G. Schneider, A. Mietelska-Porowska, M. Mazurkiewicz, H. Fabczak, S. Weis, C. Zabke , C.R. Harrington, A. Filipek, G. Niewiadomska (2013). CacyBP/SIP in Alzheimer disease pathology: neuronal localization and possible function. Neurobiology of Aging, 34: 1380-1388.


Najlepszy wynik w roku 2013 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej.

Opieka informatyczna: Zespół Daniela Wójcika
Zdjęcia : Ewa Godzińska
Opracownie zdjęć: Zespół Julity Czarkowskiej