up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2005

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                     Urszula Sławińska

Pracownia histologiczna        Grażyna Niewiadomska i Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                      Henryk Majczyński i Ewa Nosecka

Pracownia EEG                     Anna Nowicka

HPLC                                     Małgorzata Skup

Seminaria                                Aneta Szymaszek i Paweł Boratyński

                                               Anna Cabaj i Artur Mrchewka

Inwentarz                               Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                   Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne                Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania          

sieci komputerowej                Daniel Wójcik

 

 

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

Janusz Błaszczyk – 18 kwietnia 2005 tytuł profesora na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Małgorzata Węsierska – 7 października 2005 stopień doktora habilitowanego

Elżbieta Szeląg – 14 czerwca 2005  tytuł profesora

Magdalena Śliwowska – 9 grudnia 2005 tytuł doktora (zdjęcia)

Ewa Godzińska – 14 grudnia 2005  tytuł profesora

 

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi pracownicy:

 

mgr Maciej Olszewski 14 lutego 2005 (Pracownia Układu Limbicznego)

mgr Gabriela Mochol 1 września 2005 (Pracownia Układu Wzrokowego)

 

Na Studium Doktoranckie od 1 października 2005 zostali przyjęci:

 

mgr Iwona Adamska (Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych)

mgr Katarzyna Jednoróg (Pracownia Psychofizjologii)

mgr Monika Lewandowska (Pracownia Neuropsychologii)

 

                 W dniu 31 grudnia 2005 r. została rozwiązana Pracownia Neuroanatomii. Prof. Anna Kosmal przeszła 
do Pracowni prof. Andrzeja Wróbla

 

NAGRODY  I  WYRÓŻNIENIA

 

Doc. Janusz Błaszczyk – nagroda I stop. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach za osiągnięcia naukowe

 

PEŁNIONE FUNKCJE W STOWARZYSZENIACH

Prof. Ewa Godzińska od 2005 - członek Committee of European Societies of Behavioural
Biology

 

 

WYDARZENIA

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

                 
                  30 września - 1 października odbyło się spotkanie integracyjne naszego Zakładu  w Leśnej Polanie (Sękocin), na którym 
14 doktorantów wygłosiło referaty oraz 3 wykłady mieli starsi pracownicy naukowi. 
Pełen sukces odnieśli wszyscy wykładowcy. Za najlepsze referaty zostali nagrodzeni:
 I miejsce - Małgosia Baszczak, II - Kasia Maleszak i III -Paweł Boratyński.

 

28 grudnia odbyły się wybory Kierownika Zakładu, którym ponownie został prof. Andrzej Wróbel

               
                30 grudnia 2005 zmarł doc. Piotr Korda emerytowany pracownik Zakładu (wspomnienie)
 
 

 

 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE 2005

 

5 stycznia 2005 dr Grzegorz Króliczak (Department of Psychology, University of Western Ontario, Canada) „Rozdzielność percepcji i planowanego według niej ruchu na podstawie wklęsłej twarzy”

12 stycznia 2005 – dr Małgorzata Węsierska „Pamieć, nawigacja, hamowanie - do czego jeszcze służy hipokamp?
19 stycznia 2005 –  Prof. Erik de Schutter (Pracownia Neurobiologii Teoretycznej na Uniwersytecie w Antwerpii) „Resonant synchronization in heterogeneous networks of inhibitory neurons”

26 stycznia 2005 – doc. Elżbieta Szeląg „Percepcja czasu – fakty i perspektywy”

2 lutego 2005 – dr Anna Szczuka „Wpływ kontaktów społecznych na ekspresję zachowania łowieckiego robotnic mrówek Formica polyctena
18 lutego 2005 – prof. Sten Grillner (Nobel Institute for Neurophysiology, Karolinska Institutet) “The intrinsic function of a motor system - from ion channels to behaviour”
23 lutego 2005  dr hab. Małgorzata Skup „Udział BDNF w plastyczności synaps”

16 marca 2005 – dr Iwona Szatkowska „Pamieć epizodyczna po uszkodzeniach podstawnej kory przedczołowej u ludzi”

18 marca 2005 –  prof. Richard Frąckowiak (University College, London) “From human genes to brain systems via imaging

23 marca 2005 – dr Wioletta Waleszczyk „Wpływ kory pierwszorzędowej (pole 17, 18) na transmisję informacji wzrokowej przez wzgórze”

30 marca  2005 – dr hab. Stanisław Głażewski (Cardiff School of Biosciences, Cardiff University, UK) “Plastyczność homeostatyczna

6 kwietnia 2005 – prof. Paweł Jastreboff (Tinniutus and Hyperacusis Centem, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA) „Kliniczne i teoretyczne aspekty fantomowej percepcji słuchowej”

13 kwietnia 2005 – mgr Małgorzata Baszczak “Weryfikacja punktowego modelu neuronu w środowisku Matlab/Simulink

27 kwietnia 2005 – dr hab. Maciej Stasiak „Czy istnieje dominacja przyzwyczajenia (the primacy effect) „

4 maja 2005 – dr Grażyna Niewiadomska „Starzenie się czy rejuwenalizacja”

11 maja 2005 – lek.med. Anna DwornikWpływ aktywności ruchowej na ekspresję neurotrofin w układzie   nerwowym i mięśniach”

               18 maja 2005 – mgr Katarzyna Trześniewska „Czy kompleksy beta-amyloidu z metalami są toksyczne?”

 

1 czerwca 2005 – mgr Dorota Sulejczak „Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyń Flk1: nowa funkcja po uszkodzeniu mózgu”

15 czerwca 2005 –  doc. Janusz Błaszczyk  „Znaczenie odruchu wzdrygnięcia (ASR) w ocenie stanu emocjonalnego zwierząt”

 

22 czerwca 2005 – sprawozdania doktorantów: M. Baksalerska-Pazera, M. Baszczak, M. Gut, E. Knapska, K. Trześniewska, M. Wypych

 

29 czerwca 2005 – sprawozdania doktorantów: P. Boratyński, M. Matias, A. Marchewka, K. Meyza, I. Kołodziejczyk, A. Szymaszek, M. Śwliwowska, D. Świejkowski

                14 września 2005 – dr  Stephane Gaetan Roux z Ecole Normale Superieure de Lyon “Wavelet analysis of frequency composition
 dynamics of stimulus evoked potentials”

21 września 
2005 – prof.  Thomas FitzGibbon z The University of Sydney “Postnatal dendritic development of kitten thalamic reticular nucleus cells”
 
                 12 października 2005 –  prof. Carlos Avendano (Dept. of Morphology,  Autonoma University, Madrid, Spain) ”The labyrinth 
of quantitative neuroanatomy: Daedalus... and Ariadne”
 
                26 października 2005 – prof. Viviane Pouthas (Lab. of Cognitive Neuroscience and Brain Imaging LENA-CNRS, Paris) 
“Natural bases of time perception: EEG and fMRI studies

2 listopada
2005 – mgr Cezary Biele (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) "Rola dynamiki w percepcji ekspresji emocjonalnych"

 

16 listopad 2005 – mgr Marek Wypych „Detekcja ruchu we wzgórkach czworaczych górnych kota”


23 listopada 2005 – prof. Anna Kosmal i Agnieszka Woźnicka „Rozkład parwalbumino-pozytywnych neuronów w warstwach i polach kory sródwęchowej mózgu psa”


30 listopada 2005 – mgr Anna Cabaj „Blokowanie układu glutaminergicznego a przeżywalność motoneuronów po zmiażdżeniu nerwu kulszowego”

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU  w 2005 roku

 

Pracownia Percepcji Wzrokowej

Gierych E., Milner R., Michalski A. 2005. ERP responses to smile-provoking pictures. Journal of Psychophysiology, 19, 77-90.

 

Niewiadomska, G., Baksalerska-Pazera, M. and Riedel, G. 2005. Altered cellular distribution of phospho-Tau proteins coincides with impaired retrograde axonal transport of NGF in aged rats. Ann. N.Y. Acad. Sci. Vol. 1048: 287-295.

 

K. Burnat, P. Stiers, L. Arckens, E. Vandenbusche, B. Żernicki. 2005. Global form perception in cats early deprived of pattern vision, Neuroreport  16:751-754.

 

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Błaszczyk JW, Turlejski K. (2005). Acoustic startle response in the opossum Monodelphis domestica in comparison with the Wistar albino rat. Acta Neurobiol. Exp. 65(2): 201-204.

 

Węsierska M, Dockery C, Fenton AA. (2005). Beyond memory, navigation and inhibition: Behavioral evidence for hippocampus-dependent cognitive coordination in the rat. J. Neurosci.25:2413-2419.

 

Wirth-Dzięciołowska E, Lipska A, Węsierska M, (2005). Selection for body weight induces differences in exploratory behavior and learning in mice. Acta Neurobiol.Exp.65:243-253.

 

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Jelen P., Soltysik S. 2005. In rats, sighs correlate with relief. Physiol. Behav. 85: 598-602.

 

Boguszewski P., Zagrodzka J. 2005. Expression of c-Fos in response to stressogenic stimuli in the amygdala of old vs. young rats – a preliminary study. Acta Neurobiol. Exp. 65: 191-194.

 

Baszczak M., Kasicki S. 2005. A single compartment neuron model with activity-dependent conductances during NMDA induced activity. Acta Neurobiol. Exp. 65: 183-190.

 

 

Pracownia Etologii

 

Korczyńska J., Szczuka A., Kieruzel M., Majczyński H., Khvorostova N., Godzińska E. J.  (2005). Effects of the biogenic amines, dopamine, tyramine and octopamine on the behavior of carpenter ant workers [Camponotus herculeanus (Hymenoptera: Formicidae)] during nestmate reunion tests carried out after a period of social isolation. Sociobiology 45: 409-447.

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Waleszczyk W. J, Bekisz M., Wróbel A. 2005. Cortical modulation of neuronal activity in the cat's lateral geniculate and perigeniculate nuclei. Exp. Neurol. 196 (1): 54-72.

 

Wróbel A. 2005. The need of neuroinformatic approach in functional neurophysiology. ActaNeurobiol. Exp. 65: 421-423

Jakuczun W., Kublik E., Wójcik D., Wróbel A. 2005. Local classifiers for evoked potentials recorded from behaving rats. Acta Neurobiol. Exp. 65: 425-433.

 

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Węsierska M, Dockery C, Fenton AA. (2005). Beyond memory, navigation and inhibition: Behavioral evidence for hippocampus-dependent cognitive coordination in the rat. J. Neurosci.25:2413-2419.

 

Wirth-Dzięciołowska E, Lipska A, Węsierska M, (2005). Selection for body weight induces differences in exploratory behavior and learning in mice. Acta Neurobiol.Exp.65:243-253.

 

 

 

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

Macias M., Dwornik A., Skup M., Czarkowska-Bauch J. 2005. Confocal visualization of the effect of short-term locomotor exercise on BDNF and TrkB distribution in the lumbar spinal cord of the rat: the enhancement of BDNF in dendrites? Acta Neurobiol. Exp. 65: 177-182

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Majczyński H., Maleszak K., Cabaj A., Sławińska U. 2005. Serotonin-related enhancement of recovery of hind limb motor functions in spinal rats after grafting of embryonic raphe nuclei. J. Neurotrauma 22: 590-604

 

Majczyński H., Cabaj A., Górska T.  2005. Intrathecal application of cyproheptadine impairs locomotion in intact rats. Neuroscince Lett. 381 16–20

 

Korczyńska J., Szczuka A., Kieruzel M., Majczyński H., Khvorostova N., Godzińska E.J. 2005. Effects of the Biogenic Amines, Dopamine, Tyramine and Octopamine on the Behavior of Carpenter Ant Workers [Camponotus herculeanus (Hymenoptera: Formicidae)] During Nestmate Reunion Tests Carried Out After a Period

of Social Isolation. Sociobiology 45 (2): 409-447

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

J. Platenik, V. J. Balcar, Y. Yoneda, B. Mioduszewska, R. Buchal, R. Hynek, L. Kilianek, N. Kuramoto, G. Wilczynski, K. Ogita, Y. Nakamura, and L. Kaczmarek Apparent presence of Ser133-phosphorylated cyclic AMP response element binding protein (pCREB) in brain mitochondria is due to cross-reactivity of pCREB antibodies with pyruvate dehydrogenase. Journal of Neurochemistry, 2005, 95, 1446–1460

 

Najlepszy wynik w latach 2003-2005 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia prof. Elżbiety Szeląg