up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2011

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

Kierownik Zakładu                   Andrzej Wróbel
Senior                                      Małgorzata Skup
Pracownia histologiczna            Monika Malinowska, Agnieszka Kępczyńska
Sala operacyjna                        Ewelina Knapska, Ewa Nosecka
HPLC                                      Małgorzata Skup
Seminaria                                 Małgorzata Broszkiewicz, Helena Głąbska/
                                                Hanna Konopka, Marcel Falkiewicz
Inwentarz                                 Henryk Majczyński
Zbędna aparatura                     Wojciech Borkowski
Odpady chemiczne                   Agnieszka Kępczyńska
Komisja ds. użytkowania          Daniel Wójcik
sieci komputerowej               
Samorząd doktorantów            Marta Mikosz, Andrzej Foik

TYTUŁY I  STOPNIE NAUKOWE

Aleksander Sobolewski  – 1 lipca 2011  – stopień doktora
Justyna Skolimowska – 30 września 2011 – stopień doktora
Stefan Kasicki – 3 listopada – tytuł profesora (zdjęcia)

ZMIANY ORGANIZACYJNE

25 marca została zmieniona nazwa Pracowni prof. U. Sławińskiej, obecnie: Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej


Nowi pracownicy:

dr Katarzyna Jednoróg od 1 października 2011  (Pracownia Psychofizjologii)
mgr Jakub Kowalski od 11 marca 2011 (Pracownia Neuroinformatyki)
mgr Joanna Piasecka od 1 kwietnia  2011 (Pracownia Układu Limbicznego)

1 października 2011 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:
mgr Hanna Cygan (Pracownia Psychofijologii)
mgr Weronika Duda (Pracownia Neuropsychologii)
mgr Kamila Nowak (Pracownia Neuropsychologii)
mgr Alicja Puścian (Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych)
mgr Jacek Rogala (Pracownia Informatyki)
mgr Avelino Silva (Pracownia Układu Wzrokowego)
mgr Anna Skupień (od 1 grudnia)  (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)
mgr Anna Wieczorek (Pracownia Układu Wzrokowego)

Przestali pracować:

dr Paweł Matulewicz z dniem 31 stycznia 2011
dr Monika Lewandowska z dniem 30 kwietnia 2011
dr Iwona Adamska  z dniem 30 czerwca 2011
dr Adam Gorlewicz z dniem 31 marca 2011
dr Gabriela Mochol urlop bezpłatny od 1 lipca 2011 do 31 marca 2013

NAGRODY I WRÓŻNIENIA

mgr Jan Kamiński i mgr Paweł Tacikowski  zostali laureatami Programu START w dziedzinie psychologii

WYDARZENIA

W dniach 10 i 11 czerwca w Mościbrodach odbyły się doroczne sprawozdania doktorantów Zakładu Neurofizjologii. Dziesięcio-minutowe prezentacje miały wysoki poziom i często wywoływały ożywione dyskusje (ograniczane niestety tylko do pięciu minut). Pierwsze trzy miejsca zarówno wśród doktorantów, jak i wśród grupy pracowników naukowych i technicznych zajęli: (1) mgr Kamil Parobczak (Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej), (2) mgr Piotr Majka (Pracownia Neuroinformatyki), (3) mgr Jan Kamiński (Pracownia Układu Wzrokowego). Wśród studentów pierwszego roku nagrodzony został mgr Laszlo Gal (Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej). Wszyscy laureaci zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą do białego rana. (zdjęcia)

15 grudnia odbyło się spotkanie przedgwiazdowe zorganizowane  wspólnie przez pracowników Zakładu (zdjęcia)

 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE
W dniach 7- 12 marca 2011 odbył się Światowy Tydzień Mózgu w Warszawie, którego organizatorkami były prof. Elżbieta Szeląg i mgr Anna Oroń z Pracowni Neuropsychologii naszego Zakładu. Inicjatorem imprezy było Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Europejska Fundacja na Rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu EDAB. Program obejmował pięć wykładów wygłoszonych przez wybitnych uczonych w tym: prof. Marię Barcikowską, prof. Henryka Skarżyńskiego i dr Artura Lorensa, prof. Andrzeja Kokoszkę, prof. Małgorzatę Skup oraz prof. Elżbietę Szeląg. Wykłady odbywały się w redakcji „Polityki” pod hasłem przewodnim: Nowe metody leczenia – nowe drogi terapii. Ponadto w dniu 12 marca zorganizowano Dzień Badacza w Instytucie Nenckiego, w ramach którego odbyły się pokazy oraz warsztaty z konkursami dla najmłodszych.

 
W dniach 19-20 września w ramach  X Kongresu  Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego   doc. W. Waleszczyk zorganizowała  Workshop: Imaging neuronal activity in sensory systems: experimental and modeling approach. Wśród wykładowców zagranicznych byli: Amos Arieli (Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel), Zoltán Kisvárday (University of Debrecen, Hungary), David Lyon (University of California, Irvine, USA) i Klaus Obermayer (TechnischeUniversität Berlin, Germany).

SEMINARIA ZAKŁADOWE
5 stycznia – mgr Paweł Tacikowski  „Przetwarzanie informacji związanych z własną osobą w mózgu człowieka”
19 stycznia – prof. Barbara Przewłocka (Instytut Farmakologii PAN, Kraków)                              „Opioidy w bólu neuropatycznym
31 stycznia – prof. Alessandro Treves (SISSA Cognitive Neuroscience, Triest, Italy)                   “Building our internal representation of space”
2 lutego – prof. Małgorzata Kossut „Uczący się mózg”
16 lutego – mgr Andrzej Foik „Oscylacyjna aktywność neuronów w górnych warstwach wzgórka czworaczego górnego kota”
2 marca – prof. Andrzej Wróbel  „Mechanizm aktywacji układu wzrokowego w procesie uwagi”
23 marca –  dr hab. Małgorzata Węsierska, prof. nadzw. „Test Zmiany Miejsca – nowa metoda badania pamięci operacyjnej u szczurów”
30 marca – mgr Marcin Mazurkiewicz „Elastyczność behawioralna w procesie fizjologicznego starzenia się i w zwierzęcym modelu chorób neurozwyrodnieniowych”
6 kwietnia – dr Iwona Szatkowska  „Neuroanatomiczne podłoże kłamania: badanie fMRI”
13 kwietnia – mgr Anna Oroń „Zastosowanie treningu percepcji czasu w terapii chorych z afazją poudarową
20 kwietnia – mgr Agnieszka Walczak "Zmiana wewnątrzjądrowej lokalizacji genów zaangażowanych w epileptogenezę"
4 maja – dr Marine Yeghiazaryan „Involvement of gelatinases in excercise induced neuromuscular plasticity”
11 maja – mgr Anna Leszczyńska “Wpływ połowiczego uszkodzenia rdzenia kręgowego na lokomocję u szczura”.
12 maja – dr hab. Stefan Kasicki „Behavioralne korelaty rytmu theta” (wykład profesorski)
18 maja – dr Ewelina Knapska „Szczury na krawędzi załamania nerwowego – komórkowe podstawy wygaszania i odnawiania warunkowej reakcji strachu”
25 maja – dr Mar dr Marcin Szwed (INSERM Cognitive Neuroimaging Unit, Saclay oraz Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière) „Neurobiologiczne podstawy umiejętności czytania”
1 czerwca – prof. Małgorzata Skup „Obłaskawione wirusy i optogenetyka”
8 czerwca – prof. Piotr Francuz (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL)  „Desynchronizacja rytmu µ podczas wykonywania zadań percepcyjnych i wyobrażeniowych”
15 czerwca – dr Katarzyna Jednoróg (École Normale Supérieure, Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistiques, Paryż)   „Wpływ statusu socjoekonomicznego na budowę mózgu dzieci”
22 czerwca –  dr Daniel Świejkowski (Uniwersytet w Oslo, Instytut Podstawowych Nauk Medycznych) „Interneuron wzgórza - neuron niezwykły”
29 czerwca – mgr Ewelina Ziemlińska „Nadekspresja BDNF w uszkodzonym rdzeniu kręgowym szczura poprawia lokomocję; udział układu GABAergicznego?”
26 pażdziernika – dr hab.Anna Nowicka „Zapomnieć czy nie zapomnieć? Paradygmat intencjonalnego zapominania"
23 listopada – prof. Grzegorz Króliczak  (Instytut Psychologii, Lab. Neurokognitywistyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) „Organizacja zdolności manualnych i języka w mózgu ludzkim”
30 listopada – dr Stefan Gaździński (Instytut Fizyki UJ) „Obrazowanie zmian struktury i funkcji mózgu w otyłości u ludzi”
14 grudnia – mgr Rafał Płatek – „Czy nadekspresja białek adhezji komórkowej zmienia odpowiedź drogi korowo-rdzeniowej, degenerujacej po uszkodzeniu rdzenia kręgowego?”

 

CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE OF THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE  (2011)

Sensory Systems and Perception

BEKISZ Marek

Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship in awake
animals, in different states of attention. Physiology of the cortico-thalamic system in vitro.

KUBLIK Ewa

Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.

MALINOWSKA Monika

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors  in functional mapping of the brain.

MOCHOL Gabriela

Information coding in the visual pathway.

WALESZCZYK Wioletta

Electrophysiological investigations of the extrageniculate visual system in cats.

WRÓBEL Andrzej

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological investigations.

Regeneration, plasticity, aging

CABAJ  Anna

Electrophysiological investigations of the functional recovery of muscles after injury of peripheral nervous system (sciatic nerve crush) in rats. Neuromuscular interaction on the development of muscle, motoneurone, and motor units

CZARKOWSKA Julita  

Recovery processes following spinal cord injury: morphological and functional aspects.

GÓRSKA Teresa    

Locomotion after various CNS lesions.

MAJCZYŃSKI  Henryk

Locomotion after various CNS lesions. Neurotransmitters and control of locomotion. Intraspinal transplantation.  EMG investigations.

SKUP  Małgorzata

Molecular mechanisms of neuronal death, survival and recovery following brain and spinal cord injury. Involvement of neurotrophins, their receptors and cell adhesion molecules.

NIEWIADOMSKA Grażyna

Reversal of brain dysfunction induced by aging – basic and preclinical studies.

SŁAWIŃSKA Urszula                 

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

Emotion and Memory

BŁASZCZYK Janusz

Startle unconditioned reflex, learning, memory.

BOGUSZEWSKI Paweł

Exploratory and emotional behavior in rats including risk assessment, anxiety, aggression and social interactions. Electrophysiological correlates (LFP) of emotional behavior and c-fos gene expression as molecular marker of limbic system activation. Behavioral phenotyping of genetically altered animals.

DZWONEK Joanna 

Molecular mechanisms underlying normal and aberrant synaptic plasticity.

GORLEWICZ Adam

Cell surface molecules and extra cellular matrix in synaptic plasticity.

HUNT Mark

Effect of psychoactive compounds on electrophysiological activity of the limbic system and cognitive function in freely moving rodents.

KASICKI Stefan

Electrophysiological investigations (LFPs)  of limbic system activity during spontaneous, pharmacologically changed and conditioned defensive behavior of rodents. Relations between different frequency bands in LFPs during various types of behavior.

KNAPSKA Ewelina

Social transfer of fear and its consequences for animals behavior; involvement of various brain structures in renewal of extinguished fear.

MALINOWSKA Monika

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors  in functional mapping of the brain.

MEYZA Ksenia

Neurobiological background of individual differences in emotional reactivity.

WERKA Tomasz 

Limbic structures involved in CS and US processing, effects of infantile stress  stimulation on adult emotional reactivity in rats.

ADAMSKA Iwona

Neural substrate for transmision of allothetic or idiothetic stimuli in
spatial memory model.

WĘSIERSKA Małgorzata

Neural substrate for memory and cognition - animal and human studies.

WILCZYŃSKI Grzegorz

The studies on the architecture of the neuronal cell nucleus. Investigation of the role of extracellular matrix in neuronal plasticity.

ZAGRODZKA Jolanta

Mechanisms of emotional behavior (anxiety, aggression, social interactions) in the context of age and individual differences.


Human Neuropsychology

 

GRABOWSKA Anna

Neuroimaging (fMRI and ERP),  brain plasticity in humans, hemispheric specialisation, emotion-cognition interaction, sex differences, neural base of left-handedness and dyslexia.

LEWANDOWSKA Monika

Temporal information processing in norm and pathology, neuroimaging, event-related potentials, brain plasticity, neurodegenerative diseases.

NOWICKA Anna

Processing of self-related information, memory, emotion, interhemispheric communication, neuroimaging, event-related potentials.

RYMARCZYK Krystyna

Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.

SZATKOWSKA Iwona 
SZYMASZEK Aneta              

Hemispheric specialization.
Speech therapy and language restitution; temporal information processing, neurodegeneration;  neuroplasticity.

SZELĄG Elżbieta 

 

Time and timing, language disorders in children and adults, chronological aging, neurodegenerative and neurodevelopmental  diseases, hemispheric asymmetry, cognitive function in neurorehabilitation, cognitive therapies, neuroplasticity, neuroimaging.


Ethology

CHMURZYŃSKI Jerzy             

Methodological problems of general ethology. Theoretical biology, especially essence of life. Peculiarity of  Man within animal kingdom.

GODZIŃSKA Ewa,
Joanna

Ethology and neurosociobiology of social insects. Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

KORCZYŃSKA Julita  

Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

SZCZUKA Anna

Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Behavioral reversion in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.


Neuroinformatics

ŁĘSKI Szymon                                                      

Data analysis and modeling of (i) multi channel signals of extracellular potentials, (ii) mechanisms of attention in thalamocortical loops.

WÓJCIK  Daniel

 

 

Novel methods of electrophysiological signal analysis, neural system modeling. Information coding in neural networks. Neuroinformatics infrastructure for 3D brain atlases and neurobiological databases.

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2011 roku
Publikacje z IF
Pracownia Psychofizjologii

Nowicka A., Marchewka A., Jednoróg K., Tacikowski P., Brechmann A. (2011). Forgetting of emotionally negative stimuli is hard: fMRI study of directed forgetting. Cerebral Cortex, 21: 539-549.
Tacikowski P., Brechmann A., Marchewka A., Jednoróg K., Dobrowolny M., Nowicka A. (2011). Is it the self or the significance? An fMRI study of self-name recognition. Social Neuroscience, 6 (1): 98-107.
Tacikowski P., Jednoróg K., Marchewka A., Nowicka A. (2011). How multiple repetitions influence the processing of own, famous and unknown names and faces: An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 79: 219-230.
Rymarczyk K., Biele C, Grabowska A., Majczyński H. (2011). EMG activity in response to static and dynamic facial expressions. International Journal of Psychophysiology, 79: 330-333.
Jednoróg K., Marchewka A., Tacikowski P., Heim S., Grabowska A. (2011). Electrophysiological evidence for the magnocellular-dorsal pathway deficit in dyslexia. Developmental Science, 14 (4): 873-880.
Jankowiak-Siuda K., Rymarczyk K., Grabowska A. (2011). How we empathize with others: A neurobiological perspective. Medical Science Monitor, 17(1): RA 18-24           ID: 881324
Nowicka A., Tacikowski P. (2011). Transcallosal transfer of information and functional assymetry of human brain. Laterality, 16 (1): 35-74.
Szatkowska I., Szymańska O., Marchewka A., Soluch P., Rymarczyk K. (2011). Dissociable contributions of the left and right posterior medial orbitofrontal cortex in motivational control of goal-directed behavior. Neurobiology of Learning and Memory, 96 (2): 385-391.
Makowska I., Kłoszewska I.,  Grabowska A., Szatkowska I., Rymarczyk K. (2011). Olfactory deficits in normal aging and Alzheimer’s disease in the Polish elderly population. Archives of Clinical Neuropsychology, 26: 270–279.
Grabowska A., Marchewka A., Seniów J., Polanowska K., Jednoróg K., Królicki L., Kossut M., Członkowska A. (2011). Emotionally negative stimuli can overcome attentional deficits in patients with visuo-spatial hemineglect. Neuropsychologia, 49 (12): 3327-3337.
Brzezicka A., Sędek G., Marchewka A., Gola M., Jednoróg K., Królicki L., Wróbel A. (2011).
A role for the right prefrontal and bilateral parietal cortex in four-term transitive reasoning: An fMRI study with abstract linear syllogism tasks. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 71 (4): 479-495.

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

Kiryk A, Mochol G, Filipkowski RK, Wawrzyniak M, Lioudyno V, Knapska E, Gorkiewicz T, Balcerzyk M, Leski S, Van Leuven F, Lipp HP,  Wojcik DK, Kaczmarek L. (2011). Cognitive abilities of Alzheimer’s disease transgenic mice are modulated by social context and circadian rhythm. Current Alzheimer Research, 8(8):883-92.
Orsini C, Kim JH, Knapska E, Maren S. (2011). Hippocampal and prefrontal projections to the basal amygdala mediate contextual regulation of fear after extinction. Journal of Neuroscience, 31(47):17269-77.
Błaszczyk JW, Orawiec R. (2011). Assessment of postural instability in patients with Parkinson's disease: sway ratio analysis. Human Movement Science, 30(2):396-404.
Błaszczyk JW, Plewa M., Cieślińska-Świder J., Bacik B., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A. (2011). Impact of  excess body weight on walking at the preferred speed. Acta Neurobiologiae Experimentalis 71: 528-540.

Pracownia Układu Limbicznego

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. 2011. Age increases anxiety and reactivity of the fear/anxiety circuit in Lewis rats. Behav Brain Res. 225(1): 192-200. 3,393
Hunt MJ, Falinska M, Łęski S, Wójcik DK, Kasicki S. 2011. Differential effects produced by ketamine on oscillatory activity recorded in the rat hippocampus, dorsal striatum and nucleus accumbens. J Psychopharmacol. 25(6): 808-821.
Olczak M, Duszczyk M, Mierzejewski P, Meyza K, Majewska MD. 2011. Persistent behavioral impairments and alterations of brain dopamine system after early postnatal administration of thimerosal in rats. Behav Brain Res. 223(1): 107-118

Pracownia Etologii

Szczuka A., Korczyńska J., Kieruzel M., Godzińska E. J. 2011 The effects of presence of homo- and allospecific nestmates on survivorship of isolated workers of the obligatory slave-making amazon ant species (Polyergus rufescens) and their slaves (Formica fusca) (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 57: 361-376.
Wnuk A., Wiater M., Godzińska E. J. 2011 Effect of past and present behavioural specialization on brain levels of biogenic amines in workers of the red wood ant Formica polyctena. Physiological Entomology 36: 54-61.

Pracownia Układu Wzrokowego

Nagy A., Berenyi A., Wypych M., Waleszczyk W.J., Benedek G. 2010. Spectral receptive field properties of visually active neurons in the caudate nucleus. Neurosci Lett. 16; 480:148-53.
Bekisz M., Garkun Y., Wabno J., Hess G., Wróbel A., Kossut M. 2010. Increased excitability of cortical neurons induced by associative learning: an ex vivo study. European Journal of Neuroscience, 32:1715–1725.
Kamiński J., Brzezicka A., Wróbel A. 2011. Short-term memory capacity (7 ± 2) predicted by theta to gamma cycle length ratio. Neurobiology of Learning and Memory, 95: 19-23.
Sobolewski A., Świejkowski D. A., Wróbel A., Kublik E. 2011. The 5–12 Hz oscillations in the barrel cortex of awake rats – Sustained attention during behavioral idling? Clinical Neurophysiology, 122: 483-489.
Lindström S., Wróbel A. 2011. Feed-forward and recurrent inhibitory receptive fields of principal cells in the cat's dorsal lateral geniculate nucleus. Pflügers Archiv - European Journal of Physiology, 461: 277-294.
Sobolewski A., Holt E., Kublik E., Wróbel A. 2011. Impact of meditation on emotional processing - a visual ERP study. Neuroscience Research 71: 44-8.
Kamiński J., Wróbel A., Kublik E. 2011. Gap junction blockade eliminates supralinear summation of fast (>200 Hz) oscillatory components during sensory integration in the rat barrel cortex. Brain Research Bulletin 85: 424-428.
Kiryk A., Mochol G., Filipkowski R.K., Wawrzyniak M., Lioudyno V., Knapska E., Gorkiewicz T., Balcerzyk M., Leski S., Van Leuven F., Lipp H.P.,  Wójcik D.K., Kaczmarek L. 2011. Cognitive abilities of Alzheimer’s disease transgenic mice are modulated by social context and circadian rhythm. Current Alzheimer Research 8: 883-892.
Brzezicka A., Sędek G., Marchewka A., Gola M., Jednoróg K., Królicki L., Wróbel A. 2011. A role for the right prefrontal and bilateral parietal cortex in four-term transitive reasoning: An fMRI study with abstract linear syllogism tasks. Acta Neurobiol. Exp. 71: 479-495.

Pracownia Neuropsychologii

Szeląg E., Szymaszek A., Aksamit-Ramotowska A., Fink M., Ulbrich P., Wittmann M., Pöppel E (2011). The effect of age, cognitive competence and hearing status on auditory temporal order perception: cross-linguistic comparisons. Restorative Neurology and Neuroscience, 29(1),  35-45.
Skolimowska J, Węsierska M, Lewandowska M, Szymaszek A, Szeląg E. (2011). Divergent effects of age on  performance in spatial associative learning and real idiothetic memory in humans, Behavioral Brain Research. 218 (1) 87-93.
Kowalczyńska HM, Nowak-Wyrzykowska M, Szczepankiewicz AA, Dobkowski J, Dyda M, Kamiński J, Kołos R.(2011).
Albumin adsorption on unmodified and sulfonated polystyrene surfaces, in relation to cell-substratum adhesion. Colloids and Surfaces B -Biointerfaces. 1;84(2):536-44.
Dockery C.A., Liebetanz D., Birbaumer N., Malinowska M., Wesierska M. J. (2011). Cumulative benefits of frontal transcranial direct current stimulation on visuospatial working memory training and skill learning in rats. Neurobiology of Learning and Memory; 96, 452–460.

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

Wnuk A., Wiater M., Godzińska E. J.  2011. Effect of past and present behavioural specialization on brain levels of biogenic amines in workers of the red wood ant Formica polyctena. Physiological Entomology. 36: 54-61.
Krutki P., Jeleń S., Jankowska E. 2011. Do premotor interneurons act in parallel on spinal motoneurons and dorsal horn spinocerebellar and spinocervical tract neurons in the cat? J. Neurophysiol. 105 (4): 1581-93.

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięsniowej

Jordan L.M., Sławińska U., 2011. Modulation of rhythmic movement: control of coordination. Prog. Brain Res. vol 188 181-195.
Rymarczyk K, Biele C, Grabowska A, Majczynski H. 2011. EMG activity in response to static and dynamic facial expressions. Int J Psychophysiol. Feb;79(2):330-3.
Mrówczynski W, Celichowski J, Krutki P, Cabaj A, Slawinska U, Majczynski H. 2011. Changes of the force-frequency relationship in the rat medial gastrocnemius muscle after total transection and hemisection of the spinal cord. J Neurophysiol. 105(6): 2943-50.

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Uckermann O, Luksch H, Stefovska V, Hoehna Y, Marzahn J, Theil M, Pesic M, Górkiewicz T, Gawlak M, Wilczynski GM, Kaczmarek L, Ikonomidou C. Matrix Metalloproteinases 2 and 9 Fail to Influence Drug-Induced Neuroapoptosis in Developing Rat Brain. Neurotox Res. 2011, 19: 638-648.
Michaluk P, Wawrzyniak M, Alot P, Szczot M, Wyrembek P, Mercik K, Medvedev N,Wilczek E, De Roo M, Zuschratter W, Muller D, Wilczynski GM, Mozrzymas JW, Stewart MG, Kaczmarek L, Wlodarczyk J. Influence of matrix metalloproteinase MMP-9 on dendritic spine morphology. J Cell Sci. 2011 Oct 1;124(Pt 19):3369-80.
Lukasiuk K, Wilczynski GM, Kaczmarek L. Extracellular proteases in epilepsy. Epilepsy Res. 2011 Oct;96(3):191-206.
Foscarin S, Ponchione D, Pajaj E, Leto K, Gawlak M, Wilczynski GM, Rossi F, Carulli D. Experience-dependent plasticity and modulation of growth regulatory molecules at central synapses. PLoS One. 2011 Jan 31;6(1):e16666.
Dockery CA, Liebetanz D, Birbaumer N, Malinowska M, Wesierska MJ. Cumulative benefits of frontal transcranial direct current stimulation on visuospatial working memory training and skill learning in rats. Neurobiol Learn Mem. 2011 Oct;96(3):452-60.
Kowalczyńska HM, Nowak-Wyrzykowska M, Szczepankiewicz AA, Dobkowski J, Dyda M,Kamiński J, Kołos R. Albumin adsorption on unmodified and sulfonated polystyrene surfaces, in relation to cell-substratum adhesion. Colloids Surf B Biointerfaces. 2011;84:536-44.

Pracownia Badań Przedklinicznych Chrób Neurodegeneracyjnych

Niewiadomska, G, Mietelska-Porowska, A., Mazurkiewicz, M. The cholinergic system, nerve growth factor and the cytoskeleton. Behavioural Brain Research 221(2): 515-526, 2011.
Kiryk A, Pluta R, Figiel I, Mikosz M, Ulamek M, Niewiadomska G, Jablonski M, Kaczmarek L, Transient brain ischemia due to cardiac arrest causes irreversible long-lasting cognitive injury, Behavioural Brain Research 219 (1): 1-7, 2011.

Pracownia Informatyki
M. J. Hunt M.J., Falińska M., Łęski S., Wójcik D. K., Kasicki S. 2011. Differential effects produced by ketamine on oscillatory activity recorded in the rat hippocampus, dorsal striatum and nucleus accumbens. Journal of Psychopharmacology, 25:808-821
Szymon Łęski, Klas H Pettersen, Beth Tunstall, Gaute T Einevoll, John Gigg, Daniel K Wójcik. 2011. Inverse Current Source Density method in two dimensions: Inferring neural activation from multielectrode recordings. Neuroinformatics, 9:401-425
Anna Kiryk, Gabriela Mochol, Robert K. Filipkowski, Marcin Wawrzyniak, Victoria Lioudyno, Ewelina Knapska, Tomasz Gorkiewicz, Marcin Balcerzyk, Szymon Łęski, Fred Van Leuven, Hans Peter Lipp,Daniel K Wójcik, Leszek Kaczmarek. 2011. Cognitive abilities of Alzheimer’s disease transgenic mice are modulated by social context and circadian rhythm. Current Alzheimer Research, 8:883-892.

Najlepszy wynik w roku 2011 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia Psychofizjologii prof.Anny Grabowskiej