up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2012

FUNKCJE ZAKŁADOWE

Kierownik Zakładu Andrzej Wróbel
Senior      
Małgorzata Skup
Pracownia histologiczna
Monika Malinowska, Agnieszka Kępczyńska
Sala operacyjna 
Ewelina Knapska, Ewa Nosecka
HPLC Małgorzata Skup
Seminaria Hanna Konopka, Marcel Falkiewicz; Kamila Nowak, Alicja Puścian
Inwentarz Henryk Majczyński
Zbędna aparatura Wojciech Borkowski
Odpady chemiczne Agnieszka Kępczyńska
Komisja ds. użytkowania
sieci komputerowej
Daniel Wójcik
Samorząd doktorantów Alicja Puścian - przewodnicząca

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Paweł Tacikowski – 24 lutego 2012 – stopień doktora
Ewelina Ziemlinska – 24 lutego 2012 – stopień doktora
Ewa Kublik – 20 kwietnia 2012 – stopień doktora habilitowanego
Jan Kamiński – 29 czerwca 2012 – stopień doktora
Andrzej Wnuk – 21 września 2012 – stopień doktora

ZMIANY ORGANIZACYJNE

1 stycznia 2012 powstała nowa pracownia: Pracownia Neurobiologii Emocji kierowna przez dr Ewelinę Knapską

Przestali pracować:

dr Aleksander Sobolewski z dniem 14 stycznia 2012
dr Justyna Skolimowska z dniem 31 lipca 2012
prof. Tomasz Werka z dniem 27 września 2012
prof. Jolanta Zagrodzka -Szmagalska z dniem 30 września 2012

Nowi pracownicy:

dr Tomasz Górkiewicz od 1 czerwca 2012 (Pracownia Neurobiologii Emocji)
mgr Anna Popek od 1 września 2012 (Pracownia Układu Wzrokowego)
1 października 2012 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:
mgr Zuzanna Borzymowska (Pracownia Układu Wzrokowego)
mgr Anna Dacewicz (Pracownia Neuropsychologii)
mgr Ewelina Kawka (Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych)
mgr Weronika Szadzińska (Pracownia Neurobiologii Emocji)
mgr Łukasz Żurawski (Pracownia Psychofizjologii)


NAGRODY I WRÓŻNIENIA

mgr Jan Kamiński z Pracowni Układu Wzrokowego został laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii PAN za najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w 2011r., otrzymała dr hab. Anna Nowicka wraz ze współautorami artykułu: Nowicka A, Marchewka A, Jednoróg K, Tacikowski P (Pracowni Psychofizjologii), Brechmann A. „Forgetting of emotional information is hard: an fMRI study of directed forgetting”. Cerebral Cortex, 2011, 21, 539-549.
10 listopada Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas przyznała Medale Komisji Edukacji Narodowej dla prof. dr hab. Anny Grabowskiej, prof. dr hab. Elżbiety Szeląg, prof. dr hab. Andrzeja Wróbla

WYDARZENIA


11 lutego 2012 zmarła dr hab. Janina Dobrzańska

w marcu zmarła dr hab. Czesława Dobrzecka-Horoszko – emerytowany pracownik Zakładu

20 czerwca odbyły się doroczne sprawozdania doktorantów Zakładu Neurofizjologii. Dziesięcio-minutowe prezentacje miały wysoki poziom. Pierwsze miejsce wśród doktorantów I roku jak i z pozostałych roczników zajęła mgr Alicja Puścian (Pracownia Neurobiologii Emocji) głosami oddanymi zarówno przez doktorantów jak i pracowników naukowo-technicznych. II miejsce wśród doktorantów I roku zajęła mgr Anna Wieczorek (Pracownia Układu Wzrokowego). II miejsce wśród doktorantów z II, III i IV roku zajął mgr Kamil Parobczak (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej). Wszyscy laureaci zostali uhonorowani nagrodami książkowymi. Ponadto bonusami zostali wyróżnieni: mgr Hanna Cygan (Pracownia Psychofizjologii) i mgr Jan Potworowski (Pracownia Neuroinformatyki), mgr Marcel Falkiewicz (Pracownia Psychofizjologii) i mgr Anna Orań (Pracownia Neuropsychologii). Bonus też otrzymał dr Jan Kamiński (Pracownia Układu Wzrokowego) od Kierownika Zakładu za dyskusje. Spotkanie zakończyło się wspólnym spotkaniem zorganizowanym przez doktorantów z Zakładu Neurofizjologii.

19 grudnia 2012 odbyło się spotkanie przedgwiazdkowe (zdjęcia).


SEMINARIA

11 stycznia – dr Katarzyna Radwańska (Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej) „Molekularne i komórkowe podłoże pamięci”
25 stycznia – dr Anna Szczuka „ Wpływ statusu behawioralnego na zachowania opiekuńcze
robotnic mrówki ćmawej”
1 lutego – mgr Jan Potworowski „Rekonstrukcja źródłowej gęstości prądu metodą kCSD”
8 lutego – dr Szymon Łęski „Określenie zasięgu lokalnego potencjału polowego (LFP) – opis modelowy”
11 kwietnia – dr Aneta Brzezicka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) „Wpływ treningu pamięci roboczej na aktywność mózgu i wyniki w testach inteligencji”
18 kwietnia – prof. Andrzej Friedman (Klinika Neurologii, Wydział Nauki o Zdrowiu,WUM) „Rola żelaza w neurodegeneracji”
25 kwietnia – dr Gabrielle Girardeau (LPPA Collège de France) “Neural bases of memory consolidation in rats: a focus on hippocampal sharp wave-ripples”
16 maja – prof. Katarzyna Kotulska (Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa) „Podwyściółkowe gwiaździakilbrzymiokomórkowe”
23 maja – dr hab. Ewa Kublik „Wdrażanie nowej dyrektywy UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych - czy może być lepiej czy tylko gorzej?”
30 maja – Syune Nersisyan, M.Sc. “Cholinergic and noradrenergic modulation of cortical input to posteromedial thalamic nucleus of the rat”
6 czerwca – prof. László Acsády (Institute of Experimental Medicine of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest) “Imbalance of excitation and inhibition and the ultrastructure of sleep spindles”
13 czerwca – mgr Małgorzata Broszkiewicz „Funkcja jądrowych ciałek PML w mózgu myszy”
19 września – Sailaja Antharvedi Goda, M.Sc, „Psychedelic hallucinogens differentially modify gamma and high frequency oscillations in the rat nucleus accumbens”
26 września – dr Andrew Jackson (Institute of Neuroscience, Newcastle University) “Biofeedback training of motor signals: What can it tell us about the organisation of the behaviour?”
27 września – prof. Janusz Błaszczyk “Neurofizjologia lokomocji” (wykład profesorski)
10 października – dr Maziar Hashemi-Nezhad (Neural Information Processing Group Technische Universität Berlin) “Grating and pattern selectivity in the extraclassical surround of cat V1 neurons' receptive fields
17 października – dr Zoltán Somogyvári (Department of Biophysics, KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest) “Sources and sinks on single neurons”
24 października – mgr Piotr Majka „3dBAR – trójwymiarowe atlasy mózgów w Instytucie Nenckiego”
7 listopada – mgr Marta Mikosz „Na tropie różnic płciowych w szczurzym modelu empatii”
21 listopada – prof. Trygve B. Leergaard (Neural Systems Laboratory, University of Oslo, Norway) “Mapping system level neural connectivity in the rat brain by (semi-)quantitative tract tracing, 3-D reconstructions and digital brain atlasing”
12 grudnia – dr Anja Bethmann (Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany)
Is there a voice-selective area in the temporal lobes?

CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE OF THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE (2012)

Sensory Systems and Perception

BEKISZ Marek
Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship in awake animals, in different states of attention. Physiology of the cortico-thalamic system in vitro.
KUBLIK Ewa
Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.
MOCHOL Gabriela
Spontaneous activity and evoked responses of auditory cortical circuits across different brain states.
WALESZCZYK Wioletta
Electrophysiological investigations of the extrageniculate visual system in cats.
WRÓBEL Andrzej

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological investigations .

Regeneration, plasticity, aging

CABAJ Anna
Electrophysiological investigations of the functional recovery of muscles after injury of peripheral nervous system (sciatic nerve crush) in rats. Neuromuscular interaction on the development of muscle, motoneurone, and motor units
CZARKOWSKA Julita
Recovery processes following spinal cord injury: morphological and functional aspects.
GÓRSKA Teresa
Locomotion after various CNS lesions.
MAJCZYŃSKI Henryk

Locomotion after various CNS lesions. Neurotransmitters and control of locomotion. Intraspinal transplantation. EMG investigations.
SKUP Małgorzata
Molecular mechanisms of neuronal death, survival and recovery following brain and spinal cord injury. Involvement of neurotrophins, their receptors and cell adhesion molecules.
NIEWIADOMSKA Grażyna
Reversal of brain dysfunction induced by aging – basic and preclinical studies.

SŁAWIŃSKA Urszula
Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion. Electrophysiological investigations.

Emotion and Memory


BŁASZCZYK Janusz
Startle unconditioned reflex, learning, memory.
BOGUSZEWSKI Paweł
Exploratory and emotional behavior in rats including risk assessment, anxiety, aggression and social interactions. Electrophysiological correlates (LFP) of emotional behavior and
c-fos gene expression as molecular marker of limbic system activation. Behavioral phenotyping of genetically altered animals.
DZWONEK Joanna
Molecular mechanisms underlying normal and aberrant synaptic plasticity.
HUNT Mark
Effect of psychoactive compounds on electrophysiological activity of the limbic system and cognitive function in freely moving rodents.
KASICKI Stefan
Electrophysiological investigations (LFPs) of limbic system activity during spontaneous, pharmacologically changed and conditioned defensive behavior of rodents. Relations between different frequency bands in LFPs during various types of behavior.
KNAPSKA Ewelina


MALINOWSKA Monika

Brain circuits and cellular mechanisms underlying extinction and renewal of aversive memories and socially transferred emotions (the neural basis of empathy).
Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors in functional mapping of the brain.
WERKA Tomasz
Limbic structures involved in CS and US processing, effects of infantile stress stimulation on adult emotional reactivity in rats.
WĘSIERSKA Małgorzata
Neural substrate for memory and cognition - animal and human studies.
WILCZYŃSKI Grzegorz

The studies on the architecture of the neuronal cell nucleus. Investigation of the role of extracellular matrix in neuronal plasticity.
ZAGRODZKA Jolanta
Mechanisms of emotional behavior (anxiety, aggression, social interactions) in the context of age and individual differences.

Human Neuropsychology


GRABOWSKA Anna


JEDNORÓG Katarzyna
Neuroimaging (fMRI and ERP), brain plasticity in humans, hemispheric specialisation, emotion-cognition interaction, sex differences, neural base of left-handedness and dyslexia.
Neuronal markers of developmental dyslexia.
NOWICKA Anna


RYMARCZYK Krystyna
Processing of self-related information, memory, emotion, interhemispheric communication, neuroimaging, event-related potentials.
Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.
SZATKOWSKA Iwona
SZELĄG ElżbietaSZYMASZEK AnetaHemispheric specialization.
Time and timing, language disorders in children and adults, chronological aging, neurodegenerative and neurodevelopmental diseases, hemispheric
asymmetry, cognitive function in neurorehabilitation, cognitive therapies, neuroplasticity, neuroimaging.

Speech therapy and language restitution; temporal information processing, neurodegeneration; neuroplasticity.

Ethology


CHMURZYŃSKI Jerzy
Methodological problems of general ethology. Main forms of animal behavior and their organization. Peculiarity of Man within animal kingdom.
GODZIŃSKA Ewa,
Joanna
Ethology and neurosociobiology of social insects. Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.
KORCZYŃSKA Julita
Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.
SZCZUKA Anna

Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior. Behavioral reversion in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.

Neuroinformatics


ŁĘSKI Szymon

Data analysis and modeling of (i) multi channel signals of extracellular potentials, (ii) mechanisms of attention in thalamocortical loops.
WÓJCIK Daniel
Novel methods of electrophysiological signal analysis, neural system modeling. Information coding in neural networks. Neuroinformatics infrastructure for 3D brain atlases and neurobiological databases.


DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2012 roku

Publikacje z IF

Pracownia Psychofizjologii

Sendercka M., Grabowska A., Szewczyk J., Gerc K., Chmylak R. (2012). Response inhibition of children with ADHD in the stop-signal task: An event-related potential study. International Journal of Psychophysiology, 85 (1): 93 -105.
Senderecka M., Grabowska A ., Gerc K., Szewczyk J., Chmylak R. (2012). Event-related potentials in children with attention deficit hyperactivity disorder: An investigation using an auditory oddball task. International Journal ofPsychophysiology, 85 (1): 106 -115.
Marchewka A., Jednoróg K., Falkiewicz M., Szeszkowski W.,Grabowska A., Szatkowska I. (2012). Sex, Lies and fMRI-Gender Differences in Neural Basis of Deception. PLoS One, 7(8): e43076.
Jednoróg K., Altarelli I., Monzalvo K., Fluss J., Dubois J., Billard C., Dehaene-Lambertz G., Ramus F. (2012). The Influence of Socioeconomic Status on Children's Brain Structure. PLoS One, 7(8): e42486.
Grabowska A, Gut M, Binder M, Forsberg L, Rymarczyk K, Urbanik A. (2012). Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 72 (4): 439-451.

Pracownia Układu Limbicznego

Nowak K, Meyza K, Nikolaev E, Hunt MJ, Kasicki S. 2012 . Local blockade of NMDA receptors in the rat prefrontal cortex increases c-Fos expression in multiple subcortical regions. Acta Neurobiol Exp 72(3): 207-218.

Pracownia Układu Wzrokowego

Majka P., Kublik E., Furga G. and Wójcik D.K. 2012. Common Atlas Format and 3D Brain Atlas Reconstructor: Infrastructure for Constructing 3D Brain Atlases. Neuroinformatics 10: 181-197.
Burnat K., Van der Gucht E., Waleszczyk W.J, Kossut M., Arckens L. 2012. Lack of early pattern stimulation prevents normal development of the alpha (Y) retinal ganglion cell population in cat. Journal of Comparative Neurology 520: 2414-2419.
Wypych M, Wang C, Nagy A, Benedek G, Dreher B, Waleszczyk WJ. 2012. Standardized F1 - A consistent measure of strength of modulation of visual responses to sine-wave drifting gratings. Vision Res. 72:14-33.
Gola M., Kamiński J., Brzezicka A., Wróbel A. 2012. Beta band oscillations as a correlate of alertness – changes in ageing. International Journal of Psychophysiology. 85: 62-67.
Kamiński J ., Brzezicka A., Gola M., Wróbel A . 2012. Beta band oscillations engagement in human alertness process. International Journal of Psychophysiology. 85: 125-128.
Nersisyan S. , Bekisz M.,Kublik E. , Granseth B., Wróbel A. 2012. Cholinergic modulation of synaptic properties of cortical layer VI input to posteromedial thalamic nucleus of the rat investigated in vitro. Acta Neurobiol Exp, 72(4): 461-467.

Pracownia Neuropsychologii

Szeląg E ., Skolimowska J . (2012). Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience, 30(5): 419-343.

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

Malgorzata Skup, Olga Gajewska-Wozniak, Paulina Grygielewicz, Tatsyana Mankovskaya, Julita Czarkowska-Bauch. 2012. Differential deficit in cholinergic innervation of the soleus and tibialis anterior motoneurons after spinal cord transection in the rat and its compensations by locomotor training. EJN 36, pp. 2679–2688.

Pracownia Plastyczności Nerwowo-Mięśniowej

Yeghiazaryan M., Żybura-Broda K, Cabaj AM, Włodarczyk J, Sławińska U, Rylski M,Wilczynski GM. 2012.Fine-structural distribution of MMP-2 and MMP-9 activities 3 in the rat skeletal muscle upon training: a study by high-resolution in situ zymography. Histochem Cell Biol. 138(1):75-87.
Cabaj AM, Sławińska U. 2012 . Riluzole treatment reduces motoneuron death induced by axotomy in newborn rats. J Neurotrauma . 29(7):1506-17.
Slawinska U, Majczynski H, Dai Y, Jordan LM. 2012. The upright posture improves plantar stepping and alters responses to serotonergic drugs in spinal rats. J Physiol. 590:1721-36.

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Ciechomska IA, Gabrusiewicz K, Szczepankiewicz AA , Kaminska B. Endoplasmic reticulum stress triggers autophagy in malignant glioma cells undergoing cyclosporine A-induced cell death. Oncogene. 2012, 1-12.
D. Bukowska, D. Rumiński, D. Szlag, I. Grulkowski, J. Włodarczyk, M. Szkulmowski, G. Wilczyński, I. Gorczyńska, M. Wojtkowski, Multi-parametric imaging of murine brain using spectral and time domain optical coherence tomography J Biomed Opt. 2012, 17, 101515-1 - 101515-4.
Wilczek E, Szparecki G, Lukasik D, Koperski L, Winiarska M, Wilczynski GM ,
Wasiutynski A, Gornicka B. Loss of the orphan nuclear receptor SHP is more pronounced in fibrolamellar carcinoma than in typical hepatocellular carcinoma. PLoS One. 2012;7:e30944.
Yeghiazaryan M, Żybura-Broda K, Cabaj A, Włodarczyk J, Sławińska U, Rylski M,Wilczyński GM. Fine-structural distribution of MMP-2 and MMP-9 activities in the rat skeletal muscle upon training: a study by high-resolution in situ zymography. Histochem Cell Biol. 2012, 138:75-87.
Wiera G, Wójtowicz T, Lebida K, Piotrowska A, Drulis-Fajdasz D, Gomułkiewicz A, Gendosz D, Podhorska-Okołów M, Capogna M, Wilczyński G , Dzięgiel P, Kaczmarek L, Mozrzymas JW. Long term potentiation affects intracellular metalloproteinases activity in the mossy fiber-CA3 pathway. Mol Cell Neurosci. 2012, 50:147-59.
Mosieniak G, Adamowicz M, Alster O, Jaskowiak H, Szczepankiewicz AA , Wilczynski GM , Ciechomska IA, Sikora E. Curcumin induces permanent growth arrest of human colon cancer cells: link between senescence and autophagy. Mech Ageing Dev . 2012;133:444-55.
Hoehna Y, Uckermann O, Luksch H, Stefovska V, Marzahn J, Theil M, Gorkiewicz T, Gawlak M, Wilczynski GM , Kaczmarek L, Ikonomidou C. Matrix metalloproteinase 9 regulates cell death following pilocarpine-induced
seizures in the developing brain. Neurobiol Dis. 2012;48:339-47.
Ruszczycki B, Szepesi Z, Wilczynski GM , Bijata M, Kalita K, Kaczmarek L,
Wlodarczyk J. Sampling issues in quantitative analysis of dendritic spines morphology. BMC Bioinformatics . 2012;13:213.
Ziemianska K, Konopka A, Wilczynski GM .
The role of extracellular proteolysis in synaptic plasticity of the central nervous system. Postępy higieny i medycyny doświadczalnej 2012, 66: 959-975.

Pracownia Neuroinformatyki
Jan Potworowski, Wit Jakuczun,Szymon Łęski, Daniel K. Wójcik. 2012. Kernel Current Source Density Method. Neural Computation 24:541-575.
Piotr Majka, Ewa Kublik, Grzegorz Furga,Daniel K. Wójcik. 2012. Common Atlas Format and 3D Brain Atlas Reconstructor, the infrastructure for constructing 3D brain atlases. Neuroinformatics, 10:181-197.

Pracownia Neurobiologii Emocji

Knapska E , Macias M, Mikosz M , Nowak A , Owczarek D, Wawrzyniak M, Pieprzyk M, Cymerman IA, Werka T , Sheng M, Maren S, Jaworski J, Kaczmarek L. (2012) Functional anatomy of neural circuits regulating fear and extinction . Proc Natl Acad Sci U S A. 109(42):17093-8.
Nowak A , Werka T , Knapska E . (2012) Social modulation in extinction of aversive memories. Behav Brain Res. 238C:200-205.
Dziembowska M, Milek J, Janusz A, Rejmak E, Romanowska E, Gorkiewicz T , Tiron A, Bramham CR, Kaczmarek L. (2012) Activity-dependent local translation of matrix metalloproteinase-9. J Neurosci. 32(42):14538-47.
Hoehna Y, Uckermann O, Luksch H, Stefovska V, Marzahn J, Theil M, Gorkiewicz T , Gawlak M, Wilczynski GM, Kaczmarek L, Ikonomidou C. (2012) Matrix metalloproteinase 9 regulates cell death following pilocarpine-induced seizures in the developing brain. Neurobiol Dis. 48(3):339-47.

Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych


Cybulski G, Strasz A, Niewiadomski W, Gąsiorowska A. Impedance cardiography:
Recent advancements. Cardiol J. 2012;19(5):550-6.
Niewiadomski, W., Pilis, W., Laskowska, D.,Gąsiorowska, A., Cybulski, G., Strasz, A. Effects of a brief Valsalva manoeuvre on hemodynamic response to strength exercises. Clinical Physiology and Functional Imaging, 32(2):145-57, 2012.

Najlepszy wynik w roku 2012 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia Psychofizjologii kierowana przez prof. Annę Grabowską.