up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2009

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

Senior                                  Małgorzata Skup

Pracownia histologiczna        Monika Malinowska, Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                    Henryk Majczyński, Ewa Nosecka

Pracownia EEG                    Anna Nowicka

HPLC                                  Małgorzata Skup

Seminaria                             Marta Mikosz, Andrzej Foik

                                            Anna Oroń, Aleksander Sobolewski

Inwentarz                             Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                 Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne               Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania         

sieci komputerowej               Daniel Wójcik

 

 

TYTUŁY I  STOPNIE NAUKOWE

 

Henryk Majczyński24 kwietnia 2009 – stopień doktora habilitowanego

Ksenia Meyza – 25 września 2009 –  stopień doktora

Artur Marchewka – 25 września 2009 – stopień doktora

Marek Wypych – 25 września 2009 – stopień doktora

Julita Czarkowska-Bauch – 25 września 2009 – tytuł profesora

Wioletta Waleszczyk – 9 listopada 2009 – otrzymała stanowisko docenta

 

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi pracownicy:

 

mgr Olga Gajewska 1 kwietnia 2009 (Pracowni Procesów Reinerwacyjnych)

dr Joanna Dzwonek  9 września 2009 (Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)

dr Ksenia Meyza 1 października 2009  (Pracownia Układu Limbicznego)

dr Artur Marchewka  1 października 2009 (Pracownia Psychofizjologii)

dr Marek Wypych 1 października 2009  (Pracownia Układu Wzrokowego)

 

 

1 października 2009 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

 

mgr Małgorzata Broszkiewicz (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)

mgr Gabriela Mochol 1 września przeszła z Pracowni Układu Wzrokowego na Studium Doktoranckie

 

Przestali pracować:

 

Zofia Radzikowska  30 czerwca 2009

dr Aneta Szymaszek 30 września 2009

prof. Andrzej Michalski 31 grudnia 2009

 

NAGRODY I WRÓŻNIENIA

 

9 stycznia 2009  zostały wręczone odznaczenia:

 

prof. Elżbieta Szeląg - Złoty Krzyż Zasługi

doc. Stefan Kasicki - Złoty Krzyż Zasługi

doc. Małgorzata Skup - Złoty Krzyż Zasługi

dr hab. Wioletta Waleszczyk - Srebrny Krzyż Zasługi

dr hab. Małgorzata Węsierska - Srebrny Krzyż Zasługi

dr Grażyna Niewiadomska - Srebrny Krzyż Zasługi

 

Medale za Długoletnią Służbę:

 

Irena Łapińska - Medal Złoty

Ewa Nosecka - Medal Złoty

Małgorzata Zaremba - Medal Złoty

inż. Wojciech Borkowski - Medal Srebrny

mgr inż. Joanna Sadowska - Medal Srebrny

mgr Joanna Smyda  - Medal Brązowy

 

18 grudnia 2009 zostały wręczone odznaczenia

 

prof. Anna Grabowska - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

prof. Anna Kosmal - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

prof. Andrzej Wróbel - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

prof. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 

mgr Rafał Płatek (Pracownia Procesów Reinerwacyjnych) uzyskał Stypendium NENS na trzymiesięczny pobyt naukowy w Niemczech

 

mgr Ksenia Meyza (Pracownia Układu Limbicznego) I miejce w  konkursie na najlepsze doniesienie zjazdowe PTBUN

 

 

WYDARZENIA

 

 

11 marca  2009 obchodziliśmy uroczyście 80-tą rocznicę urodzin prof. Jerzego Chmurzyńskiego

(wspomnienie)

 

 

 

29 kwietnia 2009 obchodziliśmy jubileusz 90-lecia urodzin dr hab. Janiny Dobrzańskiej

(wspomnienie)

 

 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

22 maja 2009 odbyło się spotkanie integracyjne naszego Zakładu. W części naukowej sprawozdania ze swojej całorocznej pracy przedstawiło 14 doktorantów, wszysci ci, którzy nie mieli seminariów ogólnych na posiedzeniu Zakładu w miesiącu poprzedzającym spotkanie. Sprawozdania miały wysoki, wyrównany poziom. Pierwszą nagrodę za prezentację, już po raz drugi, uzyskał Paweł Tacikowski, który wygrał w trzech punktowanych kategoriach: sumaryczna liczba głosów, liczba głosów od pracowników naukowych i technicznych oraz poprawność i elegancja języka angielskiego. W kategorii głosów przyznawanych przez doktorantów pierwszą nagrodę otrzymała Anna Oroń, a po obliczeniu wszystkich głosów oddanych na pierwszorocznych odznaczono również Martę Mikosz. Zwycięzców nagrodzono książkami. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą przy grillu na dziedzińcu Instytutu. (zdjęcia)

 

 

16 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe Zakładu, które też było okazją do pożegnania prof. Andrzeja Michlaskiego odchodzacego na emeryture jak również dr Grażynę Walasek i panią Krystynę Miłosz, które już wcześniej przeszły też na emeryturę. (zdjęcia)

 

 

 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE

 

Warsztaty PTBUN. Wprowadzenie do modelowania układu nerwowego, 14-15 maja 2009, organizatorzy: dr. Daniel Wójcik, dr. Szymon Łęski

 

IX Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Warszawa, 9-12 września 2009. Współorganizatorami z Zakładu byli:

Komitet Organizacyjny: doc. Małgorzata Skup (przewodnicząca)

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Boguszewski, mgr Ksenia Meyza, mgr Marek Wypych

Komitet Programowy: doc. Julita Czarkowska-Bauch, dr hab. Henryk Majczyński, doc. Małgorzata Skup

Sekcja historyczna: prof. Andrzej Wróbel (postery)

Był to pierwszy w historii Zjazdów PTBUN i pierwszy w historii FENS Zjazd Towarzystwa Narodowego, któremu patronowała federacja (tzw. FENS Featured Regional Meeting). Zjazd otworzył nową kartę w historii FENS: jego sukces sprawił, że władze FENS zdecydowały, że będą kontynuować organizowanie FFRM.

 

Mgr Ksenia Meyza, została laureatką konkursu na najlepsze doniesienie zjazdowe i zaproszona do prezentacji swoich wyników w prestiżowym wykładzie w kategorii PNS Young Investigator Lecture.

http://www.ptbun.org.pl/pns2009/

 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE

 

7 stycznia 2009 – mgr Paweł Tacikowski „Jak percepcja własnego imienia wpływa na aktywność mózgu”

14 stycznia 2009 – dr hab. Piotr Krutki (Zakład Neurobiologii, AWF, Poznań) „Znaczenie kodu nerwowego w sterowaniu pracą jednostek ruchowych”

11 lutego  2009 – dr Paweł Boguszewski „Kompleksowe stanowisko do badań na modelach zwierzęcych – wyposażenie i zasady działania”

18 lutego 2009 – mgr Gabriela Mochol „Zmienność i modele stochastyczne odpowiedzi wzrokowych neuronów wzgórka czworaczego górnego kota”

4 marca 2009dr Paweł Boguszewski „Rola kory okołowęchowej w procesach uczenia się i pamięci”

18 marca 2009 – prof.Larry M. Jordan (Department of Physiology, Spinal Cord Research Centre, The University of Manitoba, Winnipeg, Canada)  “A serotonin command system in the ensemble of neurons controlling locomotion?”

25 marca 2009 – dr Colleen Dockery (Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, University of Tuebingen, Germany) “Executive function and learning in humans: studies with transcranial direct current stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex”

15 kwietnia 2009 – mgr Adam Gorlewicz "Rola białka CD44 w plastyczności połączeń nerwowo-mięśniowych w szczurzym modelu stwardnienia zanikowego bocznego"

29 kwietnia – dr Julita Korczyńska „Zachowanie się mrówek amazonek i ich niewolnic po okresie izolacji „

6 maja 2009 – mgrAndrzej Wnuk „ Neurobiologiczne podłoże zachowań agresywnych u mrówek: rola amin biogennych”

13 maja 2009 – prof. Pierre Meyrand (CNRS, University Bordeaux I) “Development of inhibitory systems: ontogeny of spinal cord networks”

20 maja – mgr Justyna Mędygrał „Wpływ wieku na uczenie asocjacyjne i nawigację idiotetyczną”
22 maja – sprawozdania doktorantów

10 czerwca – mgr Anna Mietelska-Porowska „Farmakologiczne modelowanie ludzkich tauopatii u szczurów”

17 czerwca 2009 – mgr Jan Kamiński „Udział szybkich oscylacji  (400-600 Hz) w integracji informacji sensorycznej u szczura”

23 czerwca 2009 –  dr Bruce McNaughton (Department of Neuroscience Canadian Centre for Behavioural Neuroscience The University of Lethbridge) “Neocortical and hippocampal dynamics of memory-trace reactivation during sleep”

24 czerwca 2009 – dr Aleksander Sobolewski „Funkcjonowanie korowo-wzgórzowej części układu wibrysowo-baryłkowego szczura w różnych stanach wzbudzenia

30 września 2009 – dr  Krisztina Valter-Kocsi (Australian National University, Canberra, Australia)  „Damaging light and healing light - the benefits of photobiomodulation“

7 października – mgr Katarzyna JednorógCzy test na detekcję spójnego ruchu daje spójne wyniki w badaniach dysleksji?”

4 listopada 2009 – prof. Bernhard Sabel (Institute of Medical Psychology, Magdeburg University, Magdeburg, Germany) “Stimulating residual vision and plasticity after brain damage”

 CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE OF THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE  (2009)

 

 

Sensory Systems and Perception

 

BEKISZ Marek                                 

Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship

in awake animals, in different states of attention. Physiology of the

cortico-thalamic system in vitro.

 

KUBLIK Ewa                          

Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.

 

MALINOWSKA  Monika         

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of

transcription factors  in functional mapping of the brain.

 

MICHALSKI  Andrzej              

 

 

Long latency “cognitive” potentials in humans.

 

WALESZCZYK  Wioletta

Electrophysiological investigations of the extrageniculate visual system

in cats.

 

WRÓBEL Andrzej                   

 

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological

investigations.

 

 

Regeneration, plasticity, aging

 

CABAJ  Anna

 

 

 

 

CZARKOWSKA Julita               

Electrophysiological investigations of the functional recovery of

muscles after injury of peripheral nervous system (sciatic nerve crush)

in rats. Neuromuscular interaction on the development of muscle,

motoneurone, and motor units.

 

 

Recovery processes following spinal cord injury: morphological and

functional aspects.

 

GÓRSKA Teresa    

 

Locomotion after various CNS lesions.

 

MAJCZYŃSKI  Henryk

 

 

MALESZAK Katarzyna

 

 

Locomotion after various CNS lesions. Neurotransmitters and

control of locomotion. Intraspinal transplantation.  EMG investigations.

 

Neurotransmitters and control of locomotion. Changes in

neuro-muscular system in ALS disease.

SKUP  Małgorzata

Molecular mechanisms of neuronal death, survival and recovery

following brain and spinal cord injury. Involvement of neurotrohins

and their receptors.

 

NIEWIADOMSKA Grażyna

 

Reversal of brain dysfunction induced by aging - animal studies.

 

 

SŁAWIŃSKA Urszula                 

 

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

 

Emotion and Memory

 

BŁASZCZYK Janusz

 

Startle unconditioned reflex, learning, memory.

BOGUSZEWSKI Paweł  

Exploratory and emotional behavior in rats including risk assessment,
anxiety, aggression and social interactions. Electrophysiological
correlates (LFP) of emotional behavior and c-fos gene expression as
molecular marker of limbic system activation. Behavioral phenotyping
of genetically altered animals.

 

HUNT Mark

 

Effect of psychoactive compounds on electrophysiological activity

of the limbic system and cognitive function in freely moving rodents.

 

KASICKI Stefan

 

 

KNAPSKA Ewelina

Electrophysiological investigations (LFPs)  of limbic system activity

during spontaneous and conditioned behavior of rats.

 

Social transfer of fear and its consequences for animals behavior;
involvement of various brain structures in renewal of extinguished fear

 

MALINOWSKA Monika

 

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression

of transcription factors  in functional mapping of the brain.

WERKA Tomasz   

 

 

Limbic structures involved in CS and US processing, effects of

infantile stress   stimulation on adult emotional reactivity in rats.

 

WĘSIERSKA Małgorzata

 

Neural substrate for memory and cognition - animal and human studies.

WILCZYŃSKI Grzegorz

            

 

The studies of synaptic expression, localization and function of matrix metalloproteinases (MMPs) in brain and skeletal muscle.

Investigation of the possible roles of MMPs in the pathogenesis

of epilepsy and neurogenic muscle diseases.

 

ZAGRODZKA Jolanta

Ethopharmacological studies of emotional behavior in rats (anxiety,

aggression, social interactions). Studies of electrical activity and

expression of c-fos gene evoked by environmental stimuli in limbic

structures in genetically selected rats. Emotional changes related to

aging.

 

Human Neuropsychology

 

GRABOWSKA Anna

Neuroimaging, brain mechanisms of left-handedness and dyslexia,

brain plasticity, hemispheric specialisation.

 

NOWICKA Anna

 

 

Processing of self-related information, memory, emotion, 
interhemispheric communication,neuroimaging, event-related potentials.

 

RYMARCZYK Krystyna

Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.

 

SZATKOWSKA Iwona                

 

Hemispheric specialization.

 

SZELĄG Elżbieta 

 

 

 

SZYMASZEK Aneta

 

 

  

Time and timing, language disorders in children and adults,

chronological aging, neurodegenerative diseases,

hemispheric asymmetry, cognitive functioning, cognitive therapies.

 

Timing, neuropsychology of language in norm and pathology,

speech and language therapy, neuroimaging of time and language

processes, neurodegenerative diseases

 

Ethology

 

CHMURZYŃSKI Jerzy             

Methodological problems of general ethology. Theoretical

biology, especially essence of life.

Peculiarity of Man within animal kingdom.

 

 

GODZIŃSKA Ewa,

Joanna

 

 

Ethology and neurosociobiology of social insects.

Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms

of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social

behavior.

 

KORCZYŃSKA Julita  

 

Behavioral reversion in ants. Neurochemical mechanisms

of ant aggressive behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

 

SZCZUKA Anna

 

 

 

 

 

Neurochemical mechanisms of ant aggressive behavior.

Behavioral reversion in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.

 

 

                NEUROINFORMATICS

 

ŁĘSKI Szymon                                                       

Data analysis and modeling of (i) multi channel signals of

extracellular potentials, (ii) mechanisms of attention in

thalamocortical loops.

 

WÓJCIK  Daniel

 

 

 

Novel methods of electrophysiological signal analysis,

neural system modeling. Information coding in neural networks.

 

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2009 roku

 

 

Publikacje z IF

 

Pracownia Psychofizjologii

Nowicka A., Jednoróg K., Wypych M., Marchewka A. (2009). Reversed old/new effect for intentionally forgotten words: the ERP study of directed forgetting. International Journal of Psychophysiology, 71: 97-102.

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Błaszczyk JW, Cieślinska-Swider J, Plewa M, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A (2009). Effects of excessive body weight on postural stability. J. Biomech., 42: 1295-1300.

 

Jaholkowski P, Kiryk A, Jedynak P, Ben Abdallah NM, Knapska E, Kowalczyk A, Piechal A, Blecharz-Klin K, Figiel I, Lioudyno V, Widy-Tyszkiewicz E, Wilczynski GM, Lipp HP, Kaczmarek L, Filipkowski RK (2009). New hippocampal neurons are not obligatory for memory formation; cyclin D2 knockout mice with no adult brain neurogenesis show learning. Learn. Mem.,16:439-51.

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. 2009. Diverse sensitivity of RHA/Verh and RLA/Verh rats to emotional and spatial aspects of a novel environment as a result of a distinct pattern of neuronal activation in the fear/anxiety circuit. Behav. Genet. 39(1), 48-61. IF 3.289

 

Hunt MJ, Matulewicz P, Gottesmann C, Kasicki S. 2009. State-dependent changes in high-frequency oscillations recorded in the rat nucleus accumbens.Neuroscience 164:380-386. IF 3,556

 

Hunt M, Falinska M, Kasicki S. 2009. Local injection of MK801 modifies oscillatory activity in the nucleus accumbens in awake rats. J Psychopharmacol. [e-pub] doi:10.1177/0269881109102539 IF 3,676

 

Kasicki S, Jelen P, Olszewski M, Slawinska U. 2009. Electrical hippocampal activity during danger and safety signals in classical conditioning in the rat. Acta Neurobiol Exp (Wars ) 69:119-128. IF 1,091

 

Pracownia Etologii

Czechowski W., Markó B., Godzińska E. J. 2009. Corpse carrying in ants (Hymenoptera: Formicidae): behavioural side effects of aggressive arousal or competitive signaling? Polish Journal of Ecology 57: 341-352. IF = 0,443

 

Pracownia Układu Wzrokowego

Rokszin A., Márkus Z., Braunitzer G., Berényi A., Wypych M., Waleszczyk W.J., Benedek G, Nagy A. 2009. Spatio-temporal visual properties in the ascending tectofugal system. Central European Journal of Biology. IF – 0,662

 

Márkus Z., Berényi A., Paróczy Z., Wypych M., Waleszczyk W.J., Benedek G., Nagy A. 2009. Spatial and temporal visual properties of the neurons in the intermediate layers of the superior colliculus. Neurosci Lett., 454(1): 76-80. Epub.IF – 2,092

 

Liguz-Lecznar M., Waleszczyk W.J., Zakrzewska R., Skangiel-Kramska J., Kossut M. 2009. Associative pairing involving monocular stimulation selectively mobilizes a subclass of GABAergic interneurons in the mouse visual cortex. J Comp Neurol., 516(6): 482-92.

IF – 3,831

 

Wójcik D.K., Mochol G., Jakuczun W., Wypych M., Waleszczyk W. 2009. Direct estimation of inhomogenous Markov interval models of spike-trains. Neural Computation, 21: 2105-2113.

IF  2,378

 

Nowicka A., Jednoróg K., Wypych M., Marchewka A. 2009. Reversed old/new effect for intentionally forgotten words: an ERP study of directed forgetting. Int J Psychophysiology, 71: 97-102. IF 3,159

 

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Bednarek D., Saldaña D., García I. (2009). Visual versus phonological abilities in Spanish dyslexic boys and girls. Brain and cognition; 70(3):273-8. IF 2.44

 

Wesierska M., Adamska, I., Malinowska M. (2009).Retrosplenial cortex lesion affected segregation of spatial information in place avoidance task in the rat

Neurobiology of Learning and Memory 91: 41–49. IF 3.76

 

Brzyska M., Trzesniewska K., Wieckowska., A., Szczepankiewicz A., Elbaum D. (2009). Electrochemical and conformational consequences of copper (Cu (I) and Cu (II)) binding to beta-amyloid (1-40).  ChemBioChem 17;10(6):1045-55. IF 3.32

 

Kowalczyńska H. M., Kołos R., Nowak-Wyrzykowska M., Dobkowski J., Elbaum D.,. Szczepankiewicz A, Kamiński J. (2009). Force Microscopy Evidence for Conformational Changes of Fibronectin Adsorbed on Unmodified and Sulfonated Polystyrene Surfaces Journal of Biomedical Materials Research 15;91(4):1239-51.

IF 2.706

 

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

Macias M., Nowicka D., Czupryn A., Sulejczak D., Skup M., Skangiel-Kramska J., Czarkowska-Bauch J. 2009. Exercise-induced motor improvement after complete spinal cord transection and its relation to expression of brain-derived neurotrophic factor and presynaptic markers. BMC Neuroscience  10: 144.

 

Osikowicz M., Skup M., Mika J., Makuch W., Czarkowska-Bauch J., Przewłocka B. 2009. Glial inhibitors influence the mRNA and protein levels of mGlu2/3, 5 and 7 receptors and potentiate the analgesic effects of their ligands in a mouse model of neuropathic pain. Pain  147(1-3):175-86.

 

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Górska T., Chojnicka-Gittins B., Majczyński H., Zmysłowski W. 2009. Recovery of overground locomotion following partial spinal lesions of different extent in the rat. Behav. Brain Res., 196:286-296 IF 3.171

 

Gorlewicz A., Wlodarczyk J., Wilczek E., Gawlak M., Cabaj A., Majczynski H., Nestorowicz K., Herbik MA., Grieb P., Slawinska U., Kaczmarek L., Wilczyński GM. 2009.CD44 is expressed in non-myelinating Schwann cells of the adult rat, and may play a role In neurodegeneration-induced glial plasticity at the neuromuscular junction. Neurobiology of Diseases  34(2):245-58. IF= 4.852

 

Kasicki S., Jeleń P., Olszewski M., Sławińska U. 2009. Electrical hippocampal activity during danger and safety signals in classical conditioning in the rat. Acta Neurobiol. Exp,. 69(1):119-28. IF=0.94

 
 
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej
 
Gawlak M, Górkiewicz T, Gorlewicz A, Konopacki FA, Kaczmarek L, Wilczynski GM.
 High resolution in situ zymography reveals matrix metalloproteinase activity at
glutamatergic synapses. Neuroscience; 158:167-76, 2009
 
Volgin DV, Malinowska M, Kubin L. Dorsomedial pontine neurons with descending projections to
 the medullary reticular formation express orexin-1 and adrenergic alpha2A receptor mRNA.
 Neurosci Lett; 2009, 459:115-118
 
Gorlewicz A, Włodarczyk J, Wilczek E, Gawlak M, Cabaj A, Majczyński H, Nestorowicz K, 
Herbik MA, Grieb P, Slawińska U, Kaczmarek L, Wilczyński GM.
 CD44 is expressed in non-myelinating Schwann cells of the adult rat,
 and may play a role in neurodegeneration-induced glial plasticity at the neuromuscular junction. 
Neurobiol Dis 2009; 34:245-258
 
Szokalska A, Makowski M, Nowis D, Wilczyński GM, Kujawa M, Wójcik C, Mlynarczuk-Biały I, Salwa P,
 Bil J, Janowska S, Agostinis P, Verfaillie T, Bugajski M, Gietka J, Issat T, Głodkowska E, Mrówka P, Stokłosa T,
 Hamblin MR, Mróz P, Jakóbisiak M, Gołąb J. Proteasome inhibition potentiates antitumor effects of photodynamic 
therapy in mice through induction of endoplasmic reticulum stress and unfolded protein response. Cancer Res 2009;
 69:4235-4243
Jahołkowski P, Kiryk A, Jedynak P, Ben Abdallah NM, Knapska E, Kowalczyk A, Piechal A,
 Blecharz-Klin K, Figiel I, Lioudyno V, Widy-Tyszkiewicz E, Wilczyński GM, Lipp HP, Kaczmarek L,
 Filipkowski RK. New hippocampal neurons are not obligatory for memory formation; cyclin D2 knockout mice
 with no adult brain neurogenesis show learning. Learn Mem 2009; 24:16-439-451
 
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
 
Niewiadomska, G., Baksalerska-Pazera, M., Fiedel, G. The septo-hippocampal system, learning and
 recovery of function. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 33: 791-805, 2009. IF 2.63

 

Najlepszy wynik w latach 2007-2009 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia dr Grzegorza Wilczyńskiego