up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2008

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                     Małgorzata Skup

Pracownia histologiczna        Grażyna Niewiadomska, Monika Malinowska, Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                      Henryk Majczyński, Ewa Nosecka

Pracownia EEG                     Anna Nowicka

HPLC                                      Małgorzata Skup

Seminaria                                Karolina Nowak i Jan Kamiński

                                                Anna Leszczyńska i Andrzej Wnuk

Inwentarz                               Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                   Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne                 Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania         

sieci komputerowej                Daniel Wójcik

 

 

TYTUŁY  I  STOPNIE NAUKOWE

 

Grażyna Niewiadomska – 25 stycznia 2008 –  stopień doktora habilitowanego

Katarzyna Trześniewska – 4 kwietnia 2008 – stopień doktora

Daniel Wójcik – 5  czerwca 2008 – stopień doktora habilitowanego

Aneta Szymaszek – 26 września 2008– stopień doktora (z wyróżnieniem)

Cabaj Anna – 14 listopada 2008– stopień doktora

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi pracownicy:

 

Zofia Radzikowska 1 lipca 2008  została przyjęta na ½  etatu do Pracowni Układu Wzrokowego

 

 

od 1 października 2008  zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

 

mgr Marta Mikosz (Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych)

mgr Andrzej Wnuk (Pracownia Etologii)

mgr Andrzej Foik (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Anna Oroń (Pracownia Neuropsychologii)

mgr Rafał Płatek (Pracownia Procesów Reinerwacyjnych)

mgr Agnieszka Walczak (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)

mgr Anna Leszczyńska (od 1 stycznia 2008) (Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-

      Mięśniowego)

 

 

Przestali pracować:

dr Grażyna Walasek 27 marca 2008

dr Małgorzata Baszczak 31 marca 2008

dr Małgorzata Gut 30 września 2008

mgr Anna Kędziorek-Pietryka 13 listopada 2008

dr hab. Maciej Stasiak 14 listopada 2008

Renata Rubin 31 grudnia 2008

 

WYDARZENIA

5 października 2008  zmarła dr Maria Brzyska

(wspomnienia)
 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

W dniach 30 i 31 maja 2008  odbyło się spotkanie integracyjne w Mościbrodach k/Siedlec. W pierwszym dniu swoje sprawozdania przedstawili dokotranci. Najlepszym doktorantem był Paweł Tacikowski, który uzyskał największą liczbę głosów od doktorantów i starszych pracowników Zakładu. II miejsca zajęli: Aleksander Sobolewski  wśród doktorantów z I roku Studium Doktoranckiego i Ksenia Meyza w kategorii wszystkich doktorantów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami. W drugim dniu spotkania doktoranci zorganizowali „szopkę” „Quiz Integracyjny Zakładu". (zdjęcia)

 

 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE:

 

“Dzień mózgu” (w ramach Światowego Tygodnia Mózgu), Warsztaty “Współczesna psychologia” organizatorzy: prof. Andrzej Wróbel i prof. Elżbieta Szelag (wspólnie z SWPS), 10-16 marca 2008, Warszawa, wykłady: prof. E. Szeląg, Pokazy: dr Dorota Bednarek, mgr Monika Lewandowska, mgr Justyna Mędygrał, mgr Aneta Szymaszek, mgr Jan Kamiński

 

 

Sympozjum naukowe z okazji 90-lecia istnienia Instytutu Nenckiego: Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Instytut Nenckiego, Warszawa 15 października 2008. Organizatorzy:  prof. Anna Grabowska i dr Iwona Szatkowska. Udział z naszego Zakładu: dr M. Gut,  mgr J. Kamiński, prof.  A. Wróbel, mgr A. Marchewka, dr I. Szatkowska.

 

Sesja Naukowa z okazji 90-lecia Instytutu: Nauki behawioralne w Instytucie Nenckiego:
tradycje, teraźniejszość, perspektywy. Warszawa
18 października 2008. Współorganizator: prof. Ewa Godzińska. Referaty wygłosili: prof. Jerzy Chmurzyński, prof. Teresa Górska, prof. Ewa Godzińska, dr Małgorzata Węsierska, doc. Julita Czarkowska, mgr Ksenia Meyza, dr Maciej Stasiak
 
 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE 2008

 

23 stycznia – dr Szymon Łęski „Trójwymiarowa rekonstrukcja źródłowej gęstości prądu w mózgu”

30 stycznia – dr Krystyna Rymarczyk „Neuronalne podłoże percepcji ekspresji emocjonalnych”

13 lutego – dr Marek Wieczorek (Katedra Neurofizjologii, Uniwersytet Łódzki) „Mechanizmy oddziaływania układu odpornościowego na ośrodkowy układ nerwowy – udział cyklooksygenaz i nerwu błędnego”

20 lutego – dr hab. Małgorzata Węsierska „Pamięć i funkcje poznawcze u szczurów z symptomami encefalopatii wątrobowej”

 

27 lutego – prof.  Jan G. Bjaalie  (Department of Anatomy & CMBN, University of Oslo oraz Executive Director of the International Neuroinformatics Coordinating Facility) “Future neuroscience: data and tools sharing as a basis for discovery-based research"


5 marca – dr hab.
Anna Nowicka „Różnice między płciami w potencjałach wywołanych na słowa – dysocjacja wyników behawioralnych i elektrofizjologicznych”

 

12 marca – doc. Urszula SławińskaCo kształtuje funkcjonalne i strukturalne właściwości mięśni szkieletowych?

 

 26 marca – doc. dr hab. Piotr Durka (Zakład Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UW)  „Lokalizacja przestrzenna źródeł EEG/MEG: fizyka, matematyka, neurobiologia czy neuroinformatyka?”

 

2 kwietnia – prof. Janusz Błaszczyk „Ocena dysfunkcji posturalno-ruchowych u osób w starszym wieku oraz pacjentów z chorobą Parkinsona”

23 kwietnia – dr hab. Grażyna Niewiadomska „Czynić myśl niegasnącą - czy możemy liczyć na dobroczynne działanie neurotrofin?”

 

30 kwietnia – dr  Iwona Szatkowska „Wpływ motywacji na pamięć operacyjną: rola kory przedczołowej"


7 maja – dr Anna Szczuka „Rola oktopaminy w organizacji kolonii owadów społecznych”

 

14 maja – mgr Monika LewandowskaElektrofizjologiczne korelaty postrzegania kolejności bodźców słuchowych - efekt trudności zadania”

 

21 maja – mgr Ewelina Ziemlińska „Czy transdukowana komórka nerwowa i glejowa może dostarczać aktywny 
biologicznie BDNF?
 

28 maja – mgr Iwona Adamska „Rola hipokampa w formowaniu reprezentacji przestrzeni”

 

4 czerwca – mgr Katarzyna Jednoróg „Dysleksja rozwojowa. Jedno zaburzenie czy wiele różnych?”

 

11 czerwca – prof. Michał Żochowski (University of Michigan, Dept. of Physics and Biophysic Program, Ann Arbor) “Mechanizmy sieciowe przekazywania informacji”

 

18 czerwca – dr Monika Malinowska “Ekspresja c-Fos w hipokampie I korze mózgowej na różnych etapach funkcjonowania pamięci przestrzennej u szczura”

 

24 września – prof. Elżbieta Szeląg „Zastosowanie badań nad percepcją czasu w terapii neuropsychologicznej”

8 października – dr Mark Hunt  „Enhancement of high-frequency oscillations (150 Hz) in the rat nucleus accumbens by ketamine”

5 listopada – dr Marek Bekisz i dr Yury Garkun „Modyfikacja pobudliwości neuronów kory mózgowej wywołana  uczeniem asocjacyjnym ­ - badania ex vivo”

12 listopada – doc. Julita Czarkowska „Zachowanie ruchowe - model budowany z klocków(wykład profesorski)

19 listopada – dr Tomasz Witkowski (firma Moderator, Wrocław) „Neuronauka, neurobiznes czy neurobzdury?”

17 grudnia – prof. prof. Gaute T. Einevoll  (Norwegian Univ. of  Life Sciences & Norwegian National Node of INCF, Univ. of Oslo ) “How are extracellular potentials related to the underlying neural activity?”

 

                                

CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE (2008)

 

Sensory Systems and Perception

 

BEKISZ Marek                                

Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship in awake

animals, in different states of attention. Physiology of the cortico-thalamic system in vitro.

 

KOSMAL Anna

Neuroanatomical and histochemical investigations of the peri- and entorhinal cortex, organization of connections of the canine association temporal cortex.

KUBLIK Ewa                          

Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.

 

MALINOWSKA  Monika         

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors  in functional mapping of the brain.

 

MICHALSKI  Andrzej              

 

 

Long latency “cognitive” potentials in humans.

 

STASIAK Maciej                      

Early taste deprivation, development of food preferences in rats. Drug addiction in rats.

 

WALESZCZYK  Wioletta

Electrophysiological investigations of the extrageniculate visual system in cats.

 

WRÓBEL Andrzej                   

 

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological investigations.

 

 

Regeneration, plasticity, aging

 

CZARKOWSKA Julita               

Recovery processes following spinal cord injury: morphological and functional aspects.

 

GÓRSKA Teresa    

Locomotion after various CNS lesions.

 

MACIAS Matylda

 

Molecular mechanisms of neuronal death, survival and recovery following
brain and spinal cord injury. Involvement of neurotrophins, their
receptors and cell adhesion molecules.

 

MAJCZYŃSKI  Henryk

 

 

 

NIEWIADOMSKA  Grażyna

Locomotion after various CNS lesions. Neurotransmitters and control of locomotion. Intraspinal transplantation.  EMG investigations.

 

 

Reversal of brain dysfunction induced by aging - animal studies.

 

SKUP Małgorzata                         

Neuronal death, survival and recovery following brain and spinal cord injury. Molecular mechanisms regulating neurotrophins and their receptors.

 

SŁAWIŃSKA Urszula                 

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

 

Emotion and Memory

 

BŁASZCZYK Janusz

 

BOGUSZEWSKI Paweł                                        

 

Startle unconditioned reflex, learning, memory.

 

Emotional reactivity in rats, behavioral tests, electrophysiology on
behaving animals, pharmacological and chirurgical manipulations.

BRZYSKA Maria   

Biochemical properties of beta-amyloid.

 

ELBAUM Danek

Mechanism of amyloidogenesis

HUNT Mark

 

Effect of psychoactive compounds on electrophysiological activity of the limbic system and cognitive function in freely moving rodents.

 

KASICKI Stefan

 

Electrophysiological investigations (LFPs)  of limbic system in behaving animals. Investigation of thalamo-cortical connections in slices and models.

 

KUŚMIEREK  Paweł

Auditory cortical processing, auditory memory.

MALINOWSKA Monika

 

Neural systems underlying spatial learning and memory; expression of transcription factors  in functional mapping of the brain.

WALASEK Grażyna                     

Alimentary and defensive conditioning. Development of food preferences  in rats. Behavioral tests: CER, two-way avoidance.

 

WERKA Tomasz   

 

 

 

Limbic structures involved in CS and US processing, effects of infantile stress stimulation on adult emotional reactivity in rats.

 

WĘSIERSKA Małgorzata

 

Neural substrate for memory and cognition - animal and human studies.

 

WILCZYŃSKI Grzegorz

            

 

 

The studies of synaptic expression, localization and function of matrix metalloproteinases (MMPs) in brain and skeletal muscle. Investigation of the possible roles of MMPs in the pathogenesis of epilepsy and neurogenic muscle diseases.

 

ZAGRODZKA Jolanta

Ethopharmacological studies of emotional behavior in rats (anxiety, aggression, social interactions). Studies of electrical activity and expression of c-fos gene evoked by environmental stimuli in limbic structures in genetically selected rats. Emotional changes related to aging.

 

Human Neuropsychology

 

GRABOWSKA Anna

Neuroimaging, brain mechanisms of left-handedness and dyslexia, brain plasticity, hemispheric specialisation.

 

KOŁODZIEJCZYK  Iwo

Cognitive aging

 

 

NOWICKA Anna

 

 

Visual evoked potentials, interhemispheric transmission of information, hemispheric specialization.

 

RYMARCZYK Krystyna

Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.

 

SZATKOWSKA Iwona                

 

Hemispheric differences, visual evoked potentials.

 

SZELĄG Elżbieta 

 

 

  

Time and timing, language disorders in children and adults, chronological aging, neurodegenerative diseases, hemispheric asymmetry, cognitive functioning, cognitive therapies.

 

Ethology

 

CHMURZYŃSKI Jerzy             

Methodological problems of general ethology. Theoretical biology, especially essence of life. Peculiarity of Man within animal kingdom.

 

GODZIŃSKA Ewa Joanna

 

Ethology and neurosociobiology of social insects. Effects of social isolation on ant physiology and behavior. Behavioral reversion in ants. Ethopharmacology of ant social behavior.

 

KORCZYŃSKA Julita  

Effects of social isolation on ant physiology and behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

 

SZCZUKA Anna

 

 

 

 

Influence of social context on expression of predatory behavior in ants. Effects of social isolation on ant physiology and behavior. Ethopharmacology of ant social behavior.

 

NEUROINFORMATICS

 

BASZCZAK Małgorzata                                                       

Neural system (intra-thalamic network) modeling using Simulink.

 

WÓJCIK  Daniel  

 

 

Nonlinear analysis of electrophysiological signals, neural system modeling.

 

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w  2008 roku

 

Publikacje z IF

Pracownia Psychofizjologii

Heim S., Tschierse J., Amunts K., Vossel S., Wilms M., Willmes-von-Hinckeldey K., Grabowska A., Huber W. 2008. Cognitive subtypes of dyslexia. Acta Neurobiol Experimentalis., 68: 73-82

Gawrys L., Szatkowska I., Jamrozik Z., Janik P., Freidman A., Kaczmarek L. 2008. Nonverbal deficits in explicit and implicit memory of Parkinson's disease patients. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 58-72.

Jednoróg K., Grabowska A. (2008). Behavioral manifestations of brain plasticity in blind and low-vision individuals. Acta Neurobiol Experimentalis., 68: 83-90.

Marchewka A., Brechmann A., Nowicka A., Jednoróg K., Scheich H., Grabowska A. 2008. False recognition of emotional stimuli is lateralised in the brain: an fMRI study. Neurobiology of Learning and Memory, 90: 280-284.

Szatkowska I., Bogorodzki P., Wolak T., Marchewka A., Szeszkowski W.(2008. The effect of motivation on working memory: an fMRI and SEM study. Neurobiology of Learning and Memory, 90: 475-478.

Kołodziejczyk I., Szeląg E. 2008. Auditory perception of temporal order in centenarians in comparison with young and elderly subjects. Acta Neurobiol Experimentalis., 68: 373-381.

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Hunt  MJ, Garcia R,. Large CH, Kasicki S. 2008. Modulation of high-frequency oscillations associated with NMDA receptor hypofunction in the rodent nucleus accumbens by lamotrigine. Prog Neuro-Psychopharmacol Biolog Psychiatry. 32:1312-1319

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Juszczak GR, Błaszczyk J, Sadowski B, Sliwa A, Wolak P, Tymosiak-Zielinska A, Lisowski P, Swiergiel AH (2008). Lipopolysaccharide does not affect accoustic startle reflex in mice. Brain Behav. Immun., 22: 74-9.

 

Błaszczyk JW (2008) Sway ratio – a new measure for quantifying postural stability. Acta Neurobiol. Exp., 68: 51-7.

 

Monografie naukowe, podreczniki akademickie w języku angielskim

 

Błaszczyk JW., Orawiec R., Cieślińska-Świder J., Fredyk A. (2008) Determinants of postural stability: effects of body mass and balance training. In: T. Bober and A. Siemieński, (Eds.) Contemporary Biomechanics: Selected Topics. Wydawnictwo AWF Wrocław. Pp. 38-48.

 

Pracownia Etologii

 

Wagner-Ziemka A., Gonzalez Szwacka A., Korczyńska J., Kieruzel M., Fiałkowska B, Godzińska E. J. 2008. Comparison of the behavior of nurses and foragers of the carpenter ant, Camponotus melanocnemis, during dyadic nestmate reunion tests carried out after a period of social isolation (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 52: 667-702.

 

Szczuka A., Godzińska E. J. 2008. Effects of chronic oral administration of octopamine on the expression of predatory behavior in small groups of workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 52: 703-728.

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Lewandowska M., Bekisz M., Szymaszek A., Wróbel A., Szeląg E. 2008. Towards electrophysiological correlates of auditory perception of temporal order. Neurosci. Lett., 437(2): 139-143.

 

Łęski S., Wójcik D. K. 2008. Inferring coupling strength from event related dynamics. Physical Review E, 78, 041918

 

Nagy A, Paróczy Z, Márkus Z, Berényi A, Wypych M, Waleszczyk WJ, Benedek G. 2008. Drifting grating stimulation reveals particular activation properties of visual neurons in the caudate nucleus. Eur. J. Neurosci. 27(7):1801-8.

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Lewandowskia, M., Bekisz, M., Szymaszek, A., Wróbel, A. 2008.Towards electrophysiological correlates of auditory perception of temporal order.

Neuroscience Letters 30; 437(2):139-43.

 

Kołodziejczyk I., Szeląg E. 2008. Auditory perception of temporal order in centenarians in comparison with young and elderly subjects. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 373-381

 

Monografie naukowe, podreczniki akademickie w języku angielskim

 

Szeląg E., Dreszer J., Lewandowska M., Szymaszek A. (2008). Cortical representation of time and timing processes. W: E. Kraft, B. Guylas, E. Pöppel. (red.) Neuronal correlates of thinking. Springer Verlag, Berlin, 185-196. 

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

M.Skup. 2008. Dendrites as separate compartment - local protein synthesis. Acta Neurobiol Exp. 68:305-21.

 

Fiedorowicz A., Figiel I., Zaremba M., Dzwonek K., Schliebs R., Oderfeld-Nowak B. 2008.

Trimethyltin-evoked apoptosis of murine hippocampal granule neurons is accompanied by the expression of interleukin-1beta and interleukin-1 receptor antagonist in cells of ameboid phenotype, the majority of which are NG2-positive. Brain Res Bull. 77:19-26.

 

 

Fiedorowicz A., Figiel I., Zaremba M., Dzwonek K., Schliebs R., Oderfeld-Nowak B. 2008.

Trimethyltin-evoked apoptosis of murine hippocampal granule neurons is accompanied by the expression of interleukin-1beta and interleukin-1 receptor antagonist in cells of ameboid phenotype, the majority of which are NG2-positive. Brain Res Bull. 77:19-26.

Fiedorowicz A., Figiel I., Zaremba M., Dzwonek K., Oderfeld-Nowak B. 2008. The ameboid phenotype of NG2 (+) cells in the region of apoptotic dentate granule neurons in trimethyltin intoxicated mice shares antigen properties with microglia/macrophages. Glia. 56:209-22.

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Jakubiec-Puka A. Sławińska U., Redowicz M.J., Biral D, Łapińska I., Karczewska H.E., Krawczyk K., Bilski H., Pliszka B. 2008. Influence of locomotor training on the structure and myosin heavy chains of the denervated rat soleus muscle. Neurol. Res. 30 (2): 170-178(9)

 

Krutki P, Celichowski J., Kryściak K., Sławińska U, Majczyński H., Rędowicz J.M.  2008.  Division of motor units into fast and slow on the basis of profile of 20 Hz unfused tetanus. J. Physiol. Pharmacol. 59: 353-363

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Wilczek E, Rzepko R, Nowis D, Legat M, Golab J, Glab M, Gorlewicz A, Konopacki F, Mazurkiewicz M, Sladowski D,
 Gornicka B, Wasiutynski A Wilczynski GM . 2008. The possible role of factor H in colon cancer resistance to complement
 attack. Int. J. Cancer; 122:2030-2037 
 
Wilczynski GM, Konopacki FA, Wilczek E, Lasiecka Z, Gorlewicz A, Michaluk P, Wawrzyniak M, Malinowska M, 
Olkuski P, Kolodziej LR, Konopka W, Duniec K, Mioduszewska B, Nikolaev E, Walczak A, Owczarek D, Gorecki DC, 
Zuschratter W, Ottersen OP, and Kaczmarek L. 2008. Important role of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) in epileptogenesis. 
J Cell Biol 180: 1021-1035.
 
Kiryk A, Aida T, Tanaka K, Banerjee P, Wilczynski GM, Meyza K, Knapska E, Filipkowski RK, Kaczmarek L, 
Danysz W. 2008. Behavioral Characterization of GLT1 (+/-) Mice as a Model of MildGlutamatergic Hyperfunction. 
Neurotoxicity Research, 13:19-30.
 
Piwonska M, Wilczek E, Szewczyk A, Wilczynski GM. 2008. Differential distribution of 
Ca2+-activated potassium channel beta4 subunit in rat brain: immunolocalization of KCNMB4 in neuronal
 mitochondria Neuroscience; 153:446-450.
 
Winiarska M, Bil J, Wilczek E, Wilczynski GM, Lekka M, Engelberts PJ, Mackus W, Gorska E, Bojarski L,
 Stoklosa T, Nowis D, Kurzaj Z, Makowski M, Glodkowska E, Issat T, Mrowka P, Lasek W, Dabrowska Iwanicka A,
 Basak GW, Wasik M, Warzocha K, Sinski M, Gaciong Z, Jakobisiak M, Parreno P, Golab J. 2008.
 Statins impair antitumor effect of Rituximab by inducing conformational changes of CD20 Plos Medicine, 5:e64 (p. 0502-0517)
 
Skalska J, Piwońska M, Wyroba E, Surmacz L, Wieczorek R, Koszela-Piotrowska I, Zielińska J,
 Bednarczyk P, Dołowy K, Wilczynski GM, Szewczyk A, Kunz WS. 2008. A novel potassium 
channel in skeletal muscle mitochondria. Biochim Biophys Acta 1777: 651-659.
 
Rylski M, Amborska R, Zybura K, Konopacki FA, Wilczynski GM, Kaczmarek L. 
Yin Yang 1. 2008. Expression in the Adult Rodent Brain. Neurochem Res; 
33: 2556-2564
 
 
Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych
 
Filipek, A., G. Schneider, A. Mietelska, I. Figiel, G. Niewiadomska. 
Age-dependent changes in neuronal distribution of CacyBP/SIP: comparison to tubulin and tau proteins.
 J Neural Trans, 115: 1257-1264, 2008.

 

Najlepszy wynik w latach 2006-2008 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia dr Grzegorza Wilczyńskiego

 

 

              THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE

 

The Department was founded by Jerzy Konorski in 1946, from 1973 to 2001 headed by Bogusław Żernicki and since 2002 by Andrzej Wróbel. Multidisciplinary investigations in the Department focus on the organization, plasticity and function of adult and developing brain. Wednesday seminars (at 3 p.m.) of the Department are open. The Department publishes the international journal “Acta Neurobiologiae Experimentalis”.