up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2004

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                                 Sławińska U.

Pracownia histologiczna                    Niewiadomska G., Cymbalak T.

Sala operacyjna                                  Majczyński H., Nosecka E.

Pracownia EEG                                 Nowicka A.

Ogólnoinstytutowe stanowisko

aparaturowe w Zwierzętarni (p.641)             Sulejczak D., Nosecka E.

HPLC                                                            Skup M., Wiater M.

Seminaria                                           Gut M., Świejkowski D.

Prace fotograficzne                            Gawor W.

Ciemnia na I p.                                  Siucińska E.

Chłodnia                                            Nikołajew E.

Pokój sekcyjny                                   Nosecka E.

Inwentarz                                           Majczyński H.

Zbędna aparatura                               Borkowski W.

Odpady chemiczne                            Cymbalak T.

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Joanna Kowalska – 7 V 2004 stopień doktora

Paweł Boguszewski – 18 VI 2004 stopień doktora

Jolanta Zagrodzka – 26 VI 2004 tytuł profesora

Małgorzata Skup – 18 VI 2004 stopień doktora habilitowanego

Agnieszka Woźnicka – 8 X 2004 stopień doktora

Paweł Kuśnierek 19 XI 2004 stopień doktora

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Doc. M. Stasiak  z dniem 15 stycznia 2004 został przeniesiony do Pracowni doc. T. Werki

Irena Łapińska z dniem 15 stycznia 2004 została przeniesiona do Pracowni doc. U. Sławińskiej

 

 

Nowi pracownicy:

 

Od 1 października 2004 zostali przyjęci na Studium doktoranckie:

mgr Ksenia Meyza (Pracownia Układu Limbicznego)

mgr Artur Marchewka (Pracownia Psychofizjologii)

mgrMarek Wypych (Pracownia Układu Wzrokowgo)

 

Odeszli z pracy:

mgr Maciej Wiater 31 marca 2004

mgrMarta Karolkowska 10 maja 2004

mgr Joanna Kowalska 30 września 2004

Krystyna Miłosz przeszła na emeryturę  24 grudnia 2004

 

NAGRODY I WRÓŻNIENIA

 

27 lutego 2004 wręczono odznaczenia :

 

prof. Teresa Górska – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

prof. Jerzy Chmurzyński - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

doc. Julita Czarkowska – Złoty Krzyż Zasługi

doc. Ewa Godzińska - Złoty Krzyż Zasługi

Teresa Cymbalak – Srebrny Krzyż Zasługi

Jagoda Michalska - Srebrny Krzyż Zasługi

 

 

WYDARZENIA

 

10 stycznia 2004 zmarł prof. Kazimierz Zieliński

  (wspomnienie)

 

 

 

 

14 lutego odbyło się „Noworoczne Party Zakładowe” –  organizator:  dr Julita Korczyńska

 

 

 

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE W STOWARZYSZENIACH

 

prof. Andrzej Wróbel – członek Zarządu European Brain and Behaviour Society (EBBS) od 2004 r. do 2006 r.

prof. Jolanta Zagrodzka – członek Zarządu International Society for Research of Aggression

 

 

 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE 2004

 

 

21 stycznia 2004 – doc. Ewa Godzińska: „Od etologii do neurosocjobiologii”

28 stycznia 2004 – mgr Małgorzata Gut i Artur Marchewka: „Plastyczność kory mózgowej u człowieka – zastosowanie metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

11 lutego 2004 – prof. Andrzej Wróbel: Fenomenologia aktywności mózgu: reprezentacje czy mapy amplitudowe? (seminarium z cyklu: Trendy w literaturze)

 

10 marca 2004 – mgr Ewelina Knapska: „Funkcjonalna niejednorodność ciała migdałowatego i jądra półleżącego w regulacji zachowań motywowanych czynnikami awersyjnymi i apetytywnymi”

14 kwietnia 2004 – mgr Marta Baksalerska-PazeraZmiany metaboliczne białka tau a zaburzenia transportu aksonalnego w neuronach cholinergicznych u starych szczurów”

 5 maja 2004 – mgr Ewa Gierych „Kognitywne i afektywne elementy humoru, czyli potencjały wywołane w odpowiedzi na bodźce potencjalnie śmieszne”

19 maja 2004 – mgr Paweł Kuśmierek: „Pamięć i rozpoznawanie bodźców słuchowych po uszkodzeniach kory skroniowej psów”

19 maja 2004 – dr Gernot Riedel (University of Aberdeen) „Role of mossy fibre – CA3 projection in spatial learning in mice”

26 maja 2004 – mgr Agnieszka Woźnicka „Kora śródwęchowa w mózgu psa”

 2 czerwca 2004 – mgr Iwona Kołodziejczyk„Wpływ wieku i płci na percepcję następstwa zdarzeń”

9 czerwca2004 – mgr Katarzyna Maleszak„Restytucja funkcji ruchowych u szczurów paraplegicznych - badania behawioralne”

16 czerwca 2004 – roczne sprawozdania doktorantów: P. Boratyński, A. Dwornik, E. Gierych, M. Gut, E. Knapska, D. Świejkowski, K. Trześniewska

23 czerwca 2004 – roczne sprawozdania doktorantów: M. Baksalerska-Pazera, M. Baszczak, R. Milner, M. Macias, D. Sulejczak, I. Kołodziejczyk, M. Kanabus, A. Szymaszek

30 czerwca 2004 – prof. Stefan Sołtysik (UCLA) „Szczurze westchnienia”

7 lipca 2004 – dr Atilla Nagy (Department of Physiology, University of Szeged) „Multisensory properties of the basal ganglia”

6 września  2004 – dr Stefan Heim (Research Centre Jülich, Institute of Medicine, Jülich, Germany) “ Functional magnetic resonance imaging (fMRI): methods and applications”

13 września 2004 – dr Marcin Szwed (Dept. of Neurobiology, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael) “Active touch: encoding of sensory events by trigeminal ganglion neurons in artificially whisking rats”

22 września 2004 – prof.  Elżbieta Jankowska (Uniwersytet w Göeteborgu, Szwecja) "Fizjologiczne mechanizmy spastyczności"
29 września 2004 –
mgr Marta Baksalerska-Pazera, dr Marek Bekisz, dr Paweł Boguszewski  - sprawozdania z grantów wewnętrznych

13 października 2004 – zebranie kierowników pracowni

20 października 2004 – dr Dorota Bukowska (Zakład Neurobiologii AWF, Poznań) „Połączenia aferentne ośrodków pnia mózgu i kory móżdżku – badania eksperymentalne z zastosowaniem techniki wstecznego transportu aksonalnego”

27 października 2004 – dr Anna Nowicka „Priming dla bodźców neutralnych i emocjonalnych u ludzi”

3 listopada 2004 – prof. Danek Elbaum „Neurodegeneracyjne aspekty konformacji białek”

10 listopada 2004 – dr Julita Korczyńska „Zastosowanie metod molekularnych w badaniach owadów społecznych”

24 listopada dr Monika Malinowska „Neuronalne drogi mostowo-opuszkowe odpowiedzialne za hipotonię mięśni języka, występującą w czasie snu REM u szczura”

1 grudnia 2004 –  dr Ewa Kublik „Aktywność komórek przyśrodkowej kory czołowej podczas treningu dyskryminacji węchowej u szczura”

8 grudnia 2004 – prof. Greta Vrbová (Departament of Anatomy and Developmental Biology, University College Londyn, UK) „Effect pf precocious locomotor activity on the development motoneurones and motor units of slow and fast muscles in rat”

 

15 grudnia 2004 –  na konferencji "Nowe metody w neurobiologii" organizowanej przez Komitet Neurobiologii PAN i Instytut Nenckiego referaty z naszego Zakładu wygłosiły następujące osoby:

- doc. Urszula Slawinska "Transplantacje dordzeniowe - terapie naprawcze przyszłości"

- mgr Małgorzata Gut i mgr Artur Marchewka "Funkcjonalny rezonans magnetyczny - nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu"

- dr Paweł Boguszewski "Komputerowa rejestracja, analiza i modelowanie zachowania zwierząt w naukach biomedycznych"

- dr Marek Bekisz "Badanie korelatów uwagi w układzie korowo-wzgórzowym mózgu kota metoda rejestracji lokalnych potencjałów polowych"

- prof. Andrzej Wróbel "Potencjały wywołane w badaniach funkcjonującego mózgu"

22 grudnia 2004 – dr Kalina Burnat „Normalna stymulacja siatkówki jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju szlaku komórek Y”

29 grudnia 2004 – doc. Stefan Kasicki „Rytm theta a zachowanie”

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU  w 2004 roku

 

Pracownia Psychofizjologii

Nowicka A, Szatkowska I. Memory-induced modulation of event-related potentials in frontal cortex of human subjects: a divided visual field study. Neuroscience Letters, 2004, 359(3): 171-174.

Szatkowska I, Szymańska O, Grabowska A. The role of the human ventromedial prefrontal cortex in memory for contextual information. Neuroscience Letters, 2004, 364(2): 71-75.

Bednarek DB, Saldańa D, Quintero-Gallego E, García I, Grabowska A, Gómez CM. Attentional deficit in dyslexia: a general or specific impairment? Neuroreport, 2004, 15(11): 1787-1790.

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Knapska E., Kaczmarek L. (2004). A gene for neural plasticity in the mammalian brain: Zif268/egr-1/NGFI-A/Krox-24/TIS8/ZENK? Prog. Neurobiol. 74:183-211

 

Werka T., Walasek G., Świrszcz K. (2004). Effects of stimulus modality on the shuttle activity in rats. Behav. Brain Res. 151:327-329.

.

 

Pracownia Metod Biofizycznych

 

Trzesniewska, K,. Brzyska, M., Elbaum, D.,  2004. Neurodegenerative aspects of protein aggregation” Acta Neurobiol. Exp., 41-52.

 

Pracownia Etologii

 

Szczuka A., Godzińska E. J. (2004 a). The role of group size in the control of expression of predatory behavior in workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 43: 295-325.

 

Szczuka A., Godzińska E. J. (2004 b). The effect of gradual increase of group size on the expression of predatory behavior in workers of the red wood ant Formica polyctena (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 43: 327-349.

 

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

E. Kublik. Contextual impact on sensory processing at the barrel cortex of awake rat. Acta Neurobiol. Exp. 2004. 64: 229-238.

 

W.J. Waleszczyk, C. Wang, G. Benedek, W. Burke, B. Dreher. Motion sensitivity in cat's superior colliculus: contribution of different visual processing channels to response properties of collicular neurons. Acta Neurobiol. Exp., 2004. 64: 209-228

 

C. Jarzynski, D. K. Wójcik. Classical and quantum fluctuation theorems for heat exchange. Phys. Rev. Lett. 2004. 92: 230602.

 

Pracownia Neuropsychologii

 

E. Szeląg, I. Kołodziejczyk, M. Kanabus, J. Szuchnik, A. Senderski. Deficits of nonverbal auditory perception in postlingually deaf humans using cochlear implants. Neuroscience Letters 2004, 355, 49-52.

 

E. Szeląg, J. Kowalska, T. Gałkowski, E. Pöppel. Temporal processing deficits in high-functioning children with autism. British Journal of Psychology  2004, 95, 269-282.

 

E. Szeląg, M. Kanabus, I. Kołodziejczyk, J. Kowalska, J. Szuchnik. Individual differences in temporal information processing in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2004, 64, 349-366

 

M. Kanabus, E. Szeląg, I. Kołodziejczyk., J. Szuchnik. Reproduction of auditory and visual standards in monochannel cochlear implant users. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2004, 64, 395-402.

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

D. Sulejczak, J. Czarkowska-Bauch, M. Macias, M. Skup. 2004. Bcl-2 and Bax proteins are    increased in neocortical but not in thalamic apoptosis following devascularizing lesions of the cerebral cortex in the rat: an immunohistochemical study. Brain Res. 1006/2, 133-149.

 

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Rajkowski J., Majczyński H., Clayton E., Aston-Jones G. 2004. Activation of monkey locus coeruleus neurons varies with difficulty and performance in a target detection task. J. Neurophysiol.92: 361-371.

 

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

 

A. Kosmal,  M. Malinowska,  A. Woźnicka and J. Rauschecker. 2004.Cytoarchitecture and thalamic afferents of the sylvian and composite posterior gyri of the canine temporal cortex. Brain Research, 1023: 279-301

 

 

Najlepszy wynik w latach 2002-2004 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia doc. Urszuli Sławińskiej