up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2002

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

W dniu  1 stycznia  2002 Kierownikiem Zakładu został prof. Andrzej Wróbel

Seniorem – dr Urszula Sławińska, pozostałe funkcje:

Sala operacyjna -  Nosecka E.

HPLC -  Skup M., Wiater M.

Seminaria – Knapska, W., Baksalerska, M.

Prace fotograficzne - Gawor W.

Ciemnia na I p.- Siucińska E.

Chłodnia - Nikołajew E.

Pokój sekcyjny – Miłosz, K.

Inwentarz - Majczyński H.

Zbędna aparatura - Borkowski W.

 

 

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 

 Katarzyna Tajchert – 28 czerwca 2002 – stopień doktora

 Urszula Sławińska - 29 listopada 2002 – stopień dr habilitowanego

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

W związku z utworzeniem w Instytucie nowego Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, z dniem 1 lipca 2002 odeszły z Zakładu cztery pracownie:

Pracownia Plastyczności Kory Mózgowej (prof. M. Kossut)

Pracownia Neurochemii (prof. B. Oderfeld-Nowak)

Pracownia Molekularnych Podstaw Plastyczności Mózgu (prof. J. Skangiel-Kramska)

Pracownia Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji (doc. K. Turlejski)

 

Nowi pracownicy:

 

1 października 2002 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

 

mgr Paweł Boratyński (Pracownia Układu Limbicznego)

mgr Małgorzata Gut (Pracownia Psychofizologii)

mgr Daniel Świejkowski (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Katarzyna Trześniewska (Pracownia Metod Biofizycznych)

 

na etat:  1 XI 2002 doc. Artur Świergiel

 

Emeryci:

1 stycznia 2002  przeszli na emeryturę: prof. Teresa Górska, prof. Bogusław Żernicki,  Jagoda Michalska  ale nadal pracują w niepełnym wymiarze godzin.

 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Kazimierza Zielińskiego  

Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla mgr Pawła Kuśmierka (stypendium dla młodych naukowców)

Nagroda im. J. Konorskiego za publikacje przyznana przez Komitet Neurobiologii PAN i PTBUN:

dla doc. Julity Czarkowskiej-Bauch wraz z zespołem oraz dla dr Macieja Stasiaka

 

Nagroda Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach dla doc. Janusza Błaszczyka za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 

Stypendium European Molecular Organization (EMBO) dla mgr Anny Dwornik

 

Największe osiągnięcia opublikowane w  „Działalności  Naukowej PAN” -

wybrane zagadnienia” – prof. A. Wróbel wraz z zespołem oraz prof. A. Grabowska wraz z zespołem

 

WYDARZENIA

 

23 IV 2002 zmarł prof. Bogusław Żernicki

(wspomnienie)

 

 

 

 

17 VIII 2002 zmarła doc. Danuta Kowalska
(wspomnienie)

 

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE W STOWARZYSZENIACH

 

prof. Anna Grabowska –  członkiem Zarządu European Brain and Behaviour Society (EBBS) od roku 2000 do 2003 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE

 

I Polsko-Czeska konferencja „Detecting physiological features In EEG/LFP activity (microsleep, attention bursts etc),  1 2 czerwca 2002, Warszawa.  Prof. A. Wróbelorganizator. Ze strony czeskiej udział wzięli: prof. Mirko Novak, prof. Josef Faber i inż. Peter Svoboda, Czech Technical University, Faculty of Transportation Sciences, Prague,

wykład z naszego Zakładu: dr M. Bekisz

 

XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w perspektywie XXI wieku”, 5-8 września, 2002, Lublin. Prof. A. Grabowska - organizator sesji „Psychologia

w perspektywie XXI wieku” oraz wykład; doc. E. Szeląg – organizacja sympozjum „Zaburzenia mowy i słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” i wykład; dr A. Nowicka, dr I. Szatkowska – wykłady

 

 

 

 

 

SEMINARIA ZAKŁADOWE 2002

 

7 stycznia 2002 – dr Rafał Butowt (University of Nevada) „Internalizacja, transport oraz

   wydzielanie neurotrofin w rozwijającym się układzie wzrokowym kurczaka”

 

6 lutego 2002  – mrg Anna Fiedorowicz „Neurodegeneracja komórek ziarnistych zakrętu

 zębatego hipokampa myszy a aktywacja gleju i zmiany ekspresji niektórych cytokin i czynników  neurotroficznych po ekspozycji na trimetylocynę”

 

13 lutego 2002    mgr Matylda Macias „Trening lokomotoryczny wpływa na poziom  ekspresji genów dla neurotrofin i białek adhezji komórkowej w rdzeniu kręgowym szczura”

 

20 lutego 2002 – dr Rafał K. Ohme (SWPS i Instytut Psychologii PAN) „Hipoteza automatycznej   komunikacji mimicznej”

 

6 marca 2002    mgr Joanna Kowalska „Subiektywne przeżywanie czasu u osób głuchych i

 słyszących”

 

­13 marca 2002 – dr Swietlana Wartoń (University of Sydney) “Transplantation within the visual system: repair to restore sight?”

 

20 marca 2002    lek.med. Anna Dwornik „Wpływ treningu lokomocyjnego na ekspresję

   neurotrofin BDNF i NT-4 w rdzeniu kręgowym dorosłego szczura”

 

27 marca 2002 – prof. Maria Jarymowicz, mgr Dorota Kobylińska i mgr Dorota Karwowska  (Wydział Psychologii UW) „Aktywne (lateralizowane) torowanie podprogowe a ocena  nadprogowych bodźców docelowych u ludzi”

 

17 kwietnia 2002   mgr Monika Liguz-Lęcznar „ Synapsyna I w korze somatosensorycznej myszy”

 

24 kwietnia 2002 – prof. Grzegorz Sędek i mgr Aneta Brzezicka-Rotkiewicz (SWPS) „Depresja  a funkcje wykonawcze pamięci operacyjnej: podejście psychofizyczne”

 

5 czerwca 2002 – sprawozdania okresowe doktorantów: A. Cybulska-Kłosowicz, A. Dwornik, M. Kanabus, I. Kołodziejczyk, M. Lech, M. Liguz-Lęcznar, J. Urban

 

7 czerwca 2002 – prof. Alfredo Ribeiro-da-Silva (McGill University, Montreal) „Synapitc vs.

 non-synaptic neurotransmission in the superficial dorsal horn of the spinal cord: what is the       

   morphological evidence”

 

12 czerwca 2002 – prof. Josef Faber (Czech Technical University, Prague) “Hypnagogium and

   micro-sleeps”

 

19 czerwca 2002  - mgr Joanna Urban „LTP i LTD w skrawkach kory baryłkowej myszy”

 

26 czerwca 2002 – sprawozdania okresowe doktorantów: M. Baksalerska-Pazera, M. Baszczak,   K. Białoskórska, A. Fiedorowicz, E. Knapska, R. Milner, E. Rojek, E. Wielkopolska

 

26 lipca 2002 – prof. Otto Witte (Friedrich Schiller University Jena) „Lesion induced cortical

 plasticity”

 

9 października  2002 – prof. Liam Burke (University of Sydney) “Visual disease and

 hallucinations: the Charles Bonnet syndrome”

 

6 października 2002 – prof. Erik Vandenbussche (Lab. of Neuropsychology, K.U. Leuven,

 Belgia) „Dyslexia: a dysfunction in speed of information processing?“

 

20 listopada 2002 – prof. Wojciech Pisula (WSPS) “Reakcja na nowość w warunkach

 niskostressowych u szczurów”

 

27 listopada 2002 – mgr Michał Kupiecki (Zakład Psychofizjologii UJ) „Przetwarzanie bodźców emocjonalnie znaczących”

 

4 grudnia 2002 – doc. Marian Lewndowski i mgr Tomasz Błasiak (Instytut Zoologii UJ) 

 „Oscylacyjna aktywność neuronów listka ciała kolankowatego wzgórza”

18 grudnia 2002 – dr Przemysław Marek (NitroMed, Boston) „Rola receptora NMDA w

procesach analgetycznych i rozwoju zawału mózgu u szczurów”

 

 

DOROBEK NAUKOWY w 2002 roku

 

Pracownia Psychofizjologii

             Herman-Jeglińska A, Grabowska A, Dulko S 2002. Masculinity, femininity and transsexualism. Archives of Sexual Behavior, 31(6): 527-534.

            Łuczywek E, Nowicka A, Pfeffer A, Styczyńska M, Łałowski M, Barcikowska M. 2002. Polymorphism of apolipoprotein E and cognitive deficits in Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 13: 171-177.

Szeląg E, Kowalska J, Rymarczyk K, Pöppel E.  2002. Duration processing in children as determined by time reproduction: implications for a few seconds temporal window. Acta Psychologica, 110: 1-19.

 

Bednarek D, Grabowska A. 2002. Luminance and chromatic contrast sensitivity in dyslexia: The magnocellular deficit hypothesis revisited. NeuroReport, 13(18); 2521-2525.

 

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Radwańska K., Nikolaev E., Knapska E., Kaczmarek L. 2002. Differential response of two subdivisions of lateral amygdala to aversive conditioning as revealed by c-Fos and P-ERK mapping. Neuroreport. 13:2241-6.

 

Walsek G., Węsierska M., Werka T. 2002. Effects of social rearing conditions on conditioned suppression in rats. Acta Neurobiol. Exp. 62:25-31

 

 

Pracownia Metod Biofizycznych

Brzyska M., Michalski A., Elbaum D.  2002. Tetraethylammonium-induced changes in intracellular calcium in Alzheimer donors fibroblasts. Neurosci. Res. Com.  30: 51-60.

 

 

Pracownia Układu Limbicznego

 

Boguszewski, P., Zagrodzka, J. 2002. Emotional changes related to age in rats – a behavioral analysis. Behav. Brain Res. 133: 323-332

 

Sławińska, U., Kasicki, S. 2002. Altered EMG activity pattern of rat soleus muscle transposed into the bed of antagonist muscle. J. Neurosci., 22(14): 5808-5812.

 

 

Pracownia Etologii

Czechowski W., Godzińska E. J.,  Kozłowski M. W. 2002. Rescue behaviour shown by workers of Formica sanguinea Latr., F. fusca L. and F. cinerea Mayr (Hymenoptera: Formicidae) in response to their nestmates caught by an ant lion larva. Annales Zoologici  52: 423-431.

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

S.-I. Amari, F. Beltrame, J.G. Bjaalie, T. Dalkara, E. De Schutter, G.F. Egan, N.H. Goddard, C. Gonzales, S. Grillner, A. Herz, K.-P. Hoffmann, I. Jaaskalainen, S.H. Koslov, S.-Y. Lee, L. Matthiessen, P.L. Millner, F.M. da Silva,  M. Novak, V. Ravindranath, R. Ritz, U. Ruotsalainen, V. Sebestra, S. Subramaniam, A.W. Toga, S. Usui, J. van Pelt, P.Verschure, D. Willshaw, A. Wróbel, T. Yiyuan. Neuroinformatics: the integration of shared databases and tools towards integrative neuroscience. Journal of Integrative Neuroscience. 2002: 1(2), 117-128.

 

J. M. Young, W. J. Waleszczyk, W. Burke, M. B. Calford and B. Dreher. 2002. Topographic reorganization in area 18 of adult cats following circumscribed monocular retinal lesions in adolescence. Journal of Physiology, 541.2 , pp.601-612.

 

P. Musiał, S. Baker, G. Gerstein, E. King, J. Keating. 2002. Signal-to-noise ratio improvement in multiple electrode recording. J. Neurosci. Method. 115: 29-43.

 

 

Pracownia Neuropsychologii

 

E. Szeląg, J. Kowalska, K. Rymarczyk, E. Pöppel. Duration processing in children as determined by time reproduction: implications for a few second temporal window. Acta Psychologica 2002, 110, 1-19.

 

F. Kagerer, M. Wittmann, E. Szeląg, N. von Steinbüchel. Cortical involvement in temporal reproduction: Evidence for differential roles of the hemispheres. Neuropsychologia 2002, 40, 357-366.

 

M. Kanabus, E, Szeląg, E. Rojek, E. Pöppel. Temporal order threshold for visual and auditory stimuli. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2002,62 263-270.

 

 

 

Pracownia Procesów Reinerwacyjnych

 

M. Skup, A. Dwornik, M. Macias, D. Sulejczak, M. Wiater, J. Czarkowska-Bauch.2002. Long-term locomotor training up-regulates TrkB FL receptor-like proteins, brain-derived neurotrophic factor, and neurotrophin 4 with different topographies of expression in oligodendroglia and neurons in the spinal cord. Exp. Neurol. 176, 289-307.

 

M. Macias, S. Fehr, A. Dwornik, D. Sulejczak, M. Wiater, J. Czarkowska-Bauch, M. Skup, M. Schachner. 2002. Exercise increases mRNA level for adhesion molecules N-CAM and L1 correlating with BDNF response.  NeuroReport, 13 (18): 2527-30.

 

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

R. Navarrete, U. Sławińska, G. Vrbová. 2002. EMG activity patterns of hindlimb muscles during L-Dopa induced locomotion in neonatal rats. Exp. Neurology, 173, 256-265

 

U. Sławińska, S. Kasicki S. 2002. Altered EMG activity pattern of rat soleus muscle transposed into the bed of antagonist muscle. J. Neurosci., 22 (14): 5808-5812

 

I . Hammar, U. Sławińska, E. Jankowska. 2002. A comparison of post-activation depression of synaptic actions evoked by different afferents at different locations in the feline spinal cord. Exp. Brain Res., 145: 126-129.

 

E. Jankowska, U. Sławińska, I. Hammar. 2002. Differential presynaptic inhibition in the dorsal horn and intermediate zone of feline spinal cord. J. Physiol. (Lond.), 542 (1): 287-299.

 

E. Jankowska, U. Sławińska, I. Hammar. 2002. On organization of a neuronal network in pathways from group II muscle afferents in feline lumbar spinal segments. J. Physiol (Lond.).,  542 (1): 301-314.

 

I. Hammar, B. Chojnicka, E. Jankowska. 2002. Modulation of responses of feline ventral spinocerebellar tract neurons by monoamines.  J. Comp. Neurol., 443 (3): 298-309

 

 

 

 

Najlepszy wynik w latach 2000-2002 w punktach obliczeniowych uzyskał temat doc. Janusza Błaszczyka