up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2010

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                  Małgorzata Skup

Pracownia histologiczna       Monika Malinowska, Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                   Ewelina Knapska, Ewa Nosecka

Pracownia EEG                   Anna Nowicka

HPLC                                 Małgorzata Skup

Seminaria                            Agnieszka Walczak, Rafał Płatek/

                                           Małgorzata Broszkiewicz, Helena Głąbska

Inwentarz                            Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne              Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania     Daniel Wójcik

sieci komputerowej               

Samorząd doktorantów       Marta Mikosz, Andrzej Foik

 

 

TYTUŁY I  STOPNIE NAUKOWE

 

Grzegorz Wilczyński9 kwietnia 2010 – stopień doktora habilitowanego

Katarzyna Jednoróg – 21 maja 2010 – stopień doktora

Gabriela Mochol – 25 czerwca 2010 – stopień doktora

Monika Lewandowska – 31 września 2010 – stopień doktora

Adam Gorlewicz – 26 października 2010 – stopień doktora

 

Z dniem 1 października 2010 (zgodnie z ustawą PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r)

nastąpiła zmiana nazwy stanowisk służbowych z docenta na profesora nadzwyczajnego:

 

doc. dr hab. Janusz Błaszczyk – dr hab. Janusz Błaszczyk prof. nadzw.

doc. dr hab. Stefan Ksicki – dr hab. Stefan Ksicki prof. nadzw.

doc. dr hab. Grażyna Niewiadomska –  dr hab. Grażyna Niewiadomska prof. nadzw.

doc. dr hab. Małgorzata Skup – dr hab. Małgorzata Skup prof. nadzw.

doc. dr hab. Tomasz Werka – dr hab. Tomasz Werka prof. nadzw.

doc. dr hab. Małgorzata Węsierska – dr hab. Małgorzata Węsierska prof. nadzw.

doc. dr hab.  Grzegorz Wilczyński – dr hab.  Grzegorz Wilczyński prof. nadzw.

doc. dr hab. Daniel Wójcik  – dr hab. Daniel Wójcik prof. nadzw.

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi pracownicy:

 

mgr Edyta Kisielnicka – 4 stycznia  2010 (Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego)

mgr Jan Potworowski – 4 stycznia 2010 (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Piotr Majka – 1 lutego 2010 (Pracownia Układu Wzrokowego)

mgr Beata Symonowicz – 1 kwietnia 2010 (Pracownia Etologii)

dr Aneta Szymaszek – 30 września 2010 (Pracownia Neuropsychologii)

 

 

1 października 2010 zostali przyjęci na Studium Doktoranckie:

 

mgr Marcel Falkiewicz (Pracownia Psychofizjologii)

mgr Helena Głąbska Pracownia Neuroinformatyki 

mgr Anna Konopka (Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej)

mgr Alicja Moczulska (Pracownia Neuropsychologii)

mgr Krzysztof Miazga (Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego)

 

 

Przestali pracować:

 

Teresa Cymbalak – 20 maja 2010 przeszła na emeryturę (Ogólnozakładowe Stanowisko Histologiczne) (zdjęcia)

mgr Edyta Kisielnicka – 31lipca 2010 (Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego)

dr Marek Wypych – 30 września 2010 (Pracownia Układu Wzrokowego)

dr Ksenia Meyza – 31grudnia 2010 (Pracownia Układu Limbicznego)

 

NAGRODY I WRÓŻNIENIA

 

dr Ksenia Meyza z pracowni prof. S. Kasickiego i mgr Katarzyna Jednoróg z pracowni prof. A. Grabowskiej  w dniu 24 kwietnia otrzymaly roczne stypendium z Fundacji na rzecz Nuki Polskiej w ramach programu stypendialnego dla mlodych uczonych.

 

Prof. Ewa Godzińska otrzymała dyplom "Naukowca Przyjaznego Mediom” przyznany

przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych – wrzesien 2010

 

WYDARZENIA


9 stycznia 2010 r. zmarł doc. Jan Wojciech Dobrzański emerytowany pracownik naszego zakładu (wspomnienie)

 

11 czerwca br. odbyło się coroczne dotyczące postępu swoich prac sprawozdanie doktorantów Zakładu Neurofizjologii. Dziesięcio-minutowe prezentacje przedstawiło 15 doktorantów. Sesję prowadziły doktorantki V roku: mgr Iwona Adamska, mgr Monika Lewandowska i mgr Gabriela Mochol. Sprawozdania miały wysoki poziom i ciekawe dyskusje. Po zakończeniu sesji naukowej mgr Sailaja Goda - doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego opowiadała o swojej ojczyźnie - Indiach. Następnie odbyło się tajne głosowanie na najlepsza prezentację. Pierwsze miejsce uzyskał mgr Jan Kamiński, który zdobył największą liczbę głosów zarówno w opinii doktorantów jak i pracowników naukowych i technicznych. Równocenne drugie miejsca zajęli: mgr Aleksander Sobolewski i mgr Anna Mietelska w kategorii głosów przyznawanych przez doktorantów oraz mgr Sailaja Goda i mgr Ewelina Ziemlińska w kategorii głosów od pracowników naukowych i technicznych. Zwycięzców nagrodzono książkami. Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą przy grillu na dziedzińcu Instytutu. (zdjęcia)

 

15 grudnia odbyło się spotkanie gwiazdkowe zorganizowane przez wszystkich pracowników ZakładuZakładu. (zdjęcia)

 

 

ORGANIZOWANE KONFERENCJE

 

14-16 stycznia  2010 w Instytucie odbyły się drugie Polsko-Norweskie Warsztaty Neuroinformatyczne "How to model neurons and neural systems? Integrating biophysics, morphology, and connectivity" zorganizowane przez dr  hab. Daniela Wójcika, sponsorowane przez Polsko-Norweski Fundusz Naukowy oraz Instytut Nenckiego. Głównym celem warsztatów była dyskusja różnych aspektów modelowania układu nerwowego, od poziomu komórkowego po systemowy.

 

Światowy Tydzień Mózgu, 13-19 marca 2010, Warszawa. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego -  doc. dr hab. Wioletta Waleszczyk.  Prof. Andrzej Wróbel wygłosił referat „Świadomość widzenia”. Pomagali: mgr A. Foik, mgr G. Mochol, mgr J. Smyda i dr M. Wypych.

 SEMINARIA ZAKŁADOWE

 

13 stycznia – dr Shaul Druckmann (Howard Hughes Medical Institute, Janelia Farm Research Campus, Ashburn, USA) „Modeling the diversity of cortical interneurons”

10 marca – drhab. Daniel Wójcik  „Dynamika uczenia się myszy w kontekście społecznym”

17 marca – dr hab. Stanisław Głażewski (Keele University, England) „Zmiany  aktywności neuronalnej w korze baryłkowej w wyniku usunięcia wibrys“

31 marca – shaman Manuel R. Rufino (New York, USA) “The bee, the shaman, and the sacred plants an exploration in consciousness and the neurophysiology of Amazonian Sacred Plants and theirs therapeutic use on alcoholism, drug addiction and psychological disorders”

7 kwietnia – doc. Urszula Sławińska „Badania na zwierzętach a współczesne metody rehabilitacji”

14 kwietnia – prof. Anna Preis (Zakład Akustyki Środowiska, Instytut Akustyki, UAM)

i prof. Andrzej Klawiter (Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM) „Słuchowe przetwarzanie informacji a procesy integracji danych wzrokowych i słuchowych”

5 maja – mgr Iwona Adamska „Badanie pamięci przestrzennej na poziomie systemowym u szczura, udział tylnej kory obręczy i hipokampa”

12 maja – dr med. Marek Wroński (Warszawski Uniwersytet Medyczny) „O nierzetelnośći naukowej w neurobiologii”

19 maja – dr  hab. Grzegorz Wilczyński „Regulatory układu dopełniacza w nowotworach a perspektywy immunoterapii”

26 maja -  mgr Karolina Nowak „Wpływ infuzji MK801 do kory przedczołowej na elektryczną aktywność (wysokoczęstotliwościowe oscylacje 130-180 Hz) i poziom ekspresji białka c-Fos w jądrze półleżącym u szczura”

9 czerwca – prof. Zygmunt Pizło (Dept. of Psychological Sciences, Purdue University, West Lafayette, USA) „Rola informacji a priori w percepcji trójwymiarowych kształtów”

16 czerwca – doc. Wioletta Waleszczyk „Reorganizacja pierwszorzędowej kory wzrokowej w następstwie uszkodzenia siatkówki”

30 czerwca – dr Mark J. Hunt High frequency oscillations in the rat nucleus accumbens: a core feature of the NMDA receptor antagonist model of schizophrenia”

29 września – prof. Björn Granseth (University of Linköping) “Short-term synaptic plasticity at corticothalamic synapses”

6 października – prof. Cees van Leeuwen (Laboratory for Perceptual Dynamics, BSI RIKEN, Saitama, Japan) “Restless minds, wandering brains: neurodynamics of visual perception

13 października – prof. Stuart Baker (Institute of Neuroscience, University of Newcastle, UK) “The primate reticulospinal tract in health and recovery from lelsion”

20 października – dr Ksenia Meyza „Czy optymizm jest dziedziczna cechą temperamentu u szczura?”

10 listopada – mgr Marta Mikosz „Międzyosobniczy przekaz informacji emocjonalnych – na tropie mechanizmów empatii”

17 listopada – prof. Ewa Godzińska „Kontekst czy uwarunkowania neurochemiczne: co silniej kształtuje zachowania owadów społecznych?

24 listopada – dr Paweł Hottowy (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków)  „Wieloelektrodowe interfejsy neuronowe wysokiej rozdzielczości - technologia i aplikacje”25 listopada – dr Dirk Schubert (Radboud University, Dept. Cognitive Neuroscience - Neurophysiology & Neuroinformatics, Nijmegen, The Netherlands) “Effects of excessive 5-HT levels during development on structure and function of the rat somatosensory cortex

1 grudnia –  prof.  Jerzy W. Mozrzymas (Katedra Biofizyki, Wydział Lekarski AM, Wrocław)  „Rola metaloproteinaz w hipokampalnej plastyczności synaptycznej”

 

img1

img2

 

img3

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2010 roku

Publikacje z IF

 

 

Pracownia Psychofizjologii

Tacikowski P., Nowicka A. (2010) Allocation of attention to self-name and self-face: An ERP study. Biological Psychology, 84: 318–324.

Jednoróg K., Marchewka A., Tacikowski P., Grabowska A. (2010). Implicit phonological and semantic processing in children with developmental dyslexia: Evidence from event-related potentials. Neuropsychologia, 48(9): 2447-2457.

Heim, S., Grande, M., Pape-Neumann, J., van Ermingen, M., Meffert, E., Grabowska A., Huber, W., Amunts. K. (2010). Interaction of phonological awareness and magnocellular processing during reading:  Behavioural and fMRI investigations. Dyslexia, 16(3): 258-282.

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

 

 

Błaszczyk JW, Werka T, Sadowski B (2010) Acoustic startle and disruption of prepulse inhibition by dizocilpine in selectively bred mice. Acta Neurobiol. Exp., 70(3): 271-278.

 

Błaszczyk JW, Łapo IB, Werka T, Sadowski B (2010). Differential startle magnitude in mice selected for high and low swim analgesia is not related to difference in nociception. Acta Neurobiol. Exp., 70(4): 1-8.

 

Schughart K, SYSGENET consortium (Knapska E) (2010). Sysgenet: a meeting report from a new European network for systems genetics. Mamm. Genome, 21(7-8):331-336.

 

                                                                                             

Pracownia Układu Limbicznego

 

Hunt M, Falinska M, Kasicki S. 2010. Local injection of MK801 modifies oscillatory activity in the nucleus accumbens in awake rats. J Psychopharmacol. 24(6):931-941

Matulewicz P., Orzel-Gryglewska J., Hunt M.J., Jurkowlaniec E. 2010. Hippocampal theta rhythm after serotonergic activation of the pedunculopontine tegmental nucleus in anesthetized rats. Brain Res. Bull. 83:189-296.

 

Pracownia Etologii

 

Korczyńska J., Gajewska M., Pilot M., Czechowski W., Radchenko A. 2010. Genetic polymorphism in „mixed” colonies of wood ants (Hymenoptera: Formicidae) in southern Finland and its possible origin. European Journal of Entomology 107: 157-167.

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Mochol G., Wójcik D.K., Wypych M., Wróbel A., Waleszczyk W.J. 2010. Variability of visual responses of superior colliculus neurons corresponds to their velocity preferences. Journal of Neuroscience, 30(9): 3199 -3209

Łęski S., Kublik E., Świejkowski D.A., Wróbel A., Wójcik D.A. 2010. Extracting functional components of neural dynamics with Independent Component Analysis and inverse Current Source Density. Journal of Computational Neuroscience. (2010) 29:459–473.

Wójcik D.K., Łęski S. 2010. Current source density reconstruction from incomplete data. Neural Computation, 22: 48-60.

Rokszin A., Márkus Z., Braunitzer G., Berényi A., Wypych M., Waleszczyk W.J., Benedek G, Nagy A. 2010. Spatio-temporal visual properties in the ascending tectofugal system. Central European Journal of Biology, 5: 21-30.

Sobolewski A., Kublik E., Świejkowski D.A., Łęski S., Kamiński J.K., Wróbel A. 2010. Cross-trial correlation analysis of evoked potentials reveals arousal-related attenuation of thalamo-cortical coupling. Journal of Computational Neuroscience.29:485-493.

Januszewicz E., Bekisz M., Mozrzymas J.W., Nałęcz K.A. 2010. High affinity carnitine transporters from OCTN family in neural cells. Neurochemical Research, 35:743–748.

Nagy A., Berenyi A., Wypych M., Waleszczyk W.J., Benedek G. 2010. Spectral receptive field properties of visually active neurons in the caudate nucleus. Neurosci Lett. 16; 480(2):148-53.

Bekisz M., Garkun Y., Wabno J., Hess G., Wróbel A., Kossut M. 2010. Increased excitability of cortical neurons induced by associative learning: an ex vivo study. European Journal of Neuroscience, 32: 1715–1725.

Einevoll G.T., Wójcik D.K., Destexhe A. 2010. Modeling extracellular potentials. Journal of Computational Neuroscience. 29:367–369.

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Lewandowska M., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T, Szelag E. (2010). Changes in fMRI BOLD response to increasing and decreasing task difficulty during auditory perception of temporal order. Neurobiology of Learning and Memory, 94(3): 382-91

Dockery C.A., Wesierska M.J. (2010). A spatial paradigm, the allothetic place avoidance alternation task, for testing visuospatial working memory and skill learning in rats. Journal of Neuroscience Methods. 191; 215–21.

Fedorov A., Chribosova J., Szymaszek A., Alexandrov M., Gall C., Sabel B. A. (2010). Post-stroke recovery based on noninvasive brain alternating current stimulation. Restorative Neurology and Neuroscience, 28(6); 825-33.

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

Mrówczyński W., Celichowski J., Krutki P., Górska T., Majczyński H., Sławińska U. 2010. Time-related changes of motor unit properties in the rat medial gastrocnemius muscle after spinal cord injury. I. Effects of total spinal cord transection. J. Electromyogr. Kinesiol.,  20(3):523-31.

Celichowski J., Kryściak K., Krutki P., Górska T., Majczyński H., Sławińska U. 2010. Time-related changes of motor unit properties in the rat medial gastrocnemius muscle after the spinal cord injury. II. Effects of a spinal cord hemisection. J. Electromyogr. Kinesiol., 20(3):532-41.

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Nowis D, Maczewski M, Mackiewicz U, Kujawa M, Ratajska A, Wieckowski MR,

Wilczyński GM, Malinowska M, Bil J, Salwa P, Bugajski M, Wójcik C, Siński M,

Abramczyk P, Winiarska M, Dabrowska-Iwanicka A, Duszyński J, Jakóbisiak M, Golab J. Am J Pathol. 2010; 176(6):2658-68

Konopka W, Kiryk A, Novak M, Herwerth M, Parkitna JR, Wawrzyniak M, Kowarsch A,Michaluk P, Dzwonek J, Arnsperger T, Wilczynski G, Merkenschlager M, Theis FJ,Köhr G, Kaczmarek L, Schütz G. MicroRNA Loss Enhances Learning and Memory in Mice. J Neurosci. 2010 ;30:14835-14842.

Stefaniuk M, Swiech L, Dzwonek J, Lukasiuk K. Expression of Ttyh1, a member of the Tweety family in neurons in vitro and in vivo and its potential role in brain pathology. J Neurochem. 2010;115:1183-1194.

 

Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych

 

Bilinska M, Kosydar-Piechna M, Gasiorowska A, Mikulski T, Piotrowski W, Nazar K, Piotrowicz R.

Influence of dynamic training on hemodynamic, neurohormonal responses to static

exercise and on inflammatory markers in patients after Coronary artery bypass

grafting. Circ J. 74(12):2598-604. 2010.

 

 

Najlepszy wynik w roku 2010 w punktach obliczeniowych uzyskała

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej prof. Grzegorza Wilczyńskiego