up

Kronika Zakładu Neurofizologii


ROK 2006

 

FUNKCJE ZAKŁADOWE

 

Senior                                     Urszula Sławińska

Pracownia histologiczna        Grażyna Niewiadomska i Teresa Cymbalak

Sala operacyjna                      Henryk Majczyński i Ewa Nosecka

Pracownia EEG                     Anna Nowicka

HPLC                                     Małgorzata Skup

Seminaria                               Ksenia Meyza i Iwona Adamska;

                                               Gabriela Mochol i Monika  Lewandowska

Inwentarz                               Henryk Majczyński

Zbędna aparatura                  Wojciech Borkowski

Odpady chemiczne                Teresa Cymbalak

Komisja ds. użytkowania         

sieci komputerowej                Daniel Wójcik

 

 

 

TYTULY    I  STOPNIE NAUKOWE

 

Ewelina Knapska – 31 marca 2006 – stopień doktora

Dorota Sulejczak – 31  maja  2006 – stopień doktora

Anna Dwornik – 30 czerwca 2006 stopień doktora

Iwona Kołodziejczyk – 29 września 2006 –  stopień doktora

Matylda Macias – 13 października 2006 – stopień doktora

Barbara Chojnicka-Gittins – 24 listopada 2006 – stopień doktora

Anna Nowicka – 22 września 2006  – stopień doktora habilitowanego

Wioletta Waleszczyk – 13 października 2006 – stopień doktora habilitowanego

Małgorzata Skup – 13 października 2006 została powołana na stanowisko docenta

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE

 

Nowi  pracownicy:

 

na Studium Doktoranckie od 1 października 2006  zostali przyjęci:

 

mgr Adam Gorlewicz (Pracownia Neuromorfologii  Molekularnej i Systemowej)

mgr Justyna Mędygrał (Pracownia Neuropsychologii)

mgr Ewelina Ziemlińska (Pracownia Procesów Reinerwacyjnych)

 

Odeszli z pracy:

dr Agnieszka Woźnicka 30 czerwca 2006

dr Barbara Chojnicka  31 października 2006

mgr Paweł Boratyński 31 grudnia 2006

 

WYDARZENIA

 

1 lutego w Zakładzie utworzona zostaje nowa pracownia Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej pod kierunkiem dr Grzegorza Wilczyńskiego.

 

19 stycznia 2006 zmarła doc. Wacława Ławicka, emerytowany pracownik naszego Zakładu

(wspomnienie)

 

 

 

 

3 kwietnia 2006 zmarła Janina Leoniak, emerytowany pracownik naszego Zakładu

(wspomnienie)

 
 

 

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

W dniach 9-10 czerwca Zakład spotkał się na zebraniu integracyjnym w motelu „Leśna Polana” w Sękocinie. W głosowaniu na najlepsze sprawozdanie doktoranckie wygrała Ksenia Meyza. 10  czerwca wykład o schizofrenii i jej zwierzęcym modelu wygłosił dr Mark Hunt. (zdjęcia)

     

 

 

 

 

 
 

SEMINARIA ZAKŁADOWE w 2006

 

11 stycznia 2006 –  mgr Ewelina Knapska „Ja się boje, ty się boisz...,

czyli czy szczury mogą przekazać sobie informacje o zagrożeniu

 

18 stycznia 2006 – mgr Małgorzata Gut „Wpływ leworęczności na lateralizację funkcji ruchowych w mózgu: badanie metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

 

8 lutego 2006 – mgr Matylda Macias „Wpływ ćwiczenia lokomotorycznego na poziom białek adhezji komórkowej w rdzeniu kręgowym dorosłego szczura”

 

15 lutego 2006 – mgr Aneta Szymaszek „Percepcja czasu u pacjentów z afazją i nowe metody terapii logopedycznej”

 

8 marca 2006 lek. Daniel Świejkowski „Rola jąder wzgórza w przetwarzaniu informacji czuciowej u szczura”

 

22 marca 2006 – mgr Iwona Kołodziejczyk „Wpływ wieku na zjawisko subiektywnej akcentuacji”

 

10 maja 2006 – mgr Ewa Gierych „Percepcja niespójności polimodalnej”

 

17 maja 2006 – dr Daniel Wójcik „Analiza zmienności odpowiedzi neuronów wzgórka czworaczego górnego kota

 

24 maja 2006 – mgr Barbara Chojnicka-Gittins „Wpływ częściowych uszkodzeń rdzenia kręgowego na dolnym poziomie piersiowym na lokomocję swobodną u szczurów - badania z użyciem metody odcisków stóp”

 

7 czerwca 2006 – mgr Iwona Adamska „Nawigacja w świetle i w ciemności u szczurów po uszkodzeniach kory retrosplenialnej”

 

10 czerwca 2006 – dr Mark Hunt na spotkaniu integracyjnym wygłosił referat o schizofrenii i jej zwierzęcym modelu.

 

14 czerwca  2006 – prof. Claude Gottesmann “The dreaming sleep stage - a new neurobiological model of schizophrenia”

 

21 czerwca 2006 – mgr Marta Baksalerska-PazeraWpływ starzenia się na morfologię, transport aksonalny i ekspresję białek aparatu mikrotubularnego neuronów cholinergicznych u szczura”

 

4 października  2006 – prof. Jody Culham (Dept. of Psychology, University of Western Ontario, London, Canada) “The control of action in the human brain

 

18 października 2006 – mgr Katarzyna Maleszak „Wpływ różnych terapii rehabilitacyjnych po całkowitym przecięciu rdzenia kręgowego na charakterystyki siłowe mięśni szybkich i wolnych

 

25 października 2006 – mgr Hanna Drzymała (Zakład Neurobiologii AWF, Poznań) „Sumowanie sił skurczów jednostek ruchowych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura

15 listopada 2006mgr Artur Marchewka ”Mózgowe mechanizmy powstawania fałszywych wspomnień”

22 listopada  2006– prof. Stefan Sołtysik (we współpracy z dr Piotrem Jeleniem, prof. Jolantą Zagrodzką, doc. Stefanem Kasickim) „Oddechowe zachowania szczurów”

29 listopada 2006 – doc. Julita Czarkowska-Bauch  „Rola ćwiczenia ruchowego w procesach naprawczych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego”

6 grudnia  2006– dr Grzegorz Wilczyński „Rola proteolizy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej”
20 grudnia 2006 – doc. Tomasz Werka „Ciało migdałowate, czy orzech został już rozgryziony?

 

 

THE DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY OF THE NENCKI INSTITUTE

 

The Department was founded by Jerzy Konorski in 1946, from 1973 to 2001 headed by Bogusław Żernicki and since 2002 by Andrzej Wróbel. Multidisciplinary investigations in the Department focus on the organization, plasticity and function of adult and developing brain. Wednesday seminars (at 3 p.m.) of the Department are open. The Department publishes the international journal “Acta Neurobiologiae Experimentalis”.

 

                                   

CURRENT RESEARCH OF THE MEMBERS WITH DOCTOR DEGREE (2006)

 

 

Sensory Systems and Perception

 

BEKISZ Marek                                

Electrophysiological investigations of the cortico-thalamic relationship in awake

animals, in different states of attention. Physiology of the cortico-thalamic system in vitro.

 

BURNAT Kalina

 

 

Visual system development. Behavioral investigations in cats.

KOSMAL Anna                     

Neuroanatomical and histochemical investigations of the peri- and entorhinal cortex; organization of connections of the canine association temporal cortex.

 

KUBLIK Ewa                          

Electrophysiology of the sensory systems on behaving animals.

 

MALINOWSKA  Monika         

Neuroanatomical background of spatial memory in the rat; subcortical and cortical connections of the hippocampus.

 

MICHALSKI  Andrzej              

 

 

Long latency “cognitive” potentials in humans.

 

NIEWIADOMSKA Grażyna     

Reversal of brain dysfunction induced by aging - animal studies.

 

STASIAK Maciej                      

Early taste deprivation, development of food preferences in cats and rats.

 

WALESZCZYK Wioletta

 

WOŹNICKA Agnieszka

         

 

Electrophysiological investigations of the visual system in cats.

 

Cyto- and chemoarchitecture of the peri- and entorhinal cortices and their pattern of connections with the hippocampus.

 

WRÓBEL Andrzej                    

Sensory systems, attention, functional integration. Electrophysiological investigations.

 

 

 

MOTOR CONTROL

 

CZARKOWSKA Julita               

Recovery processes following spinal cord injury: morphological and functional aspects.

 

GÓRSKA Teresa    

 

Locomotion after various CNS lesions.

 

MAJCZYŃSKI Henryk

 

Locomotion after CNS lesions. Transplantation of neuronal tissue. EMG investigations.

 

SKUP Małgorzata                      

Molecular mechanisms of neuronal death, survival and recovery following
brain and spinal cord injury. Involvement of neurotrophins and their
receptors.

 

SŁAWIŃSKA Urszula                 

Neuromuscular plasticity. Transplantation of neural tissue. Locomotion.  Electrophysiological investigations.

 

 

 

Emotion and Memory

 

BŁASZCZYK Janusz

 

BOGUSZEWSKI Paweł                                       

 

Startle unconditioned reflex, learning, memory.

 

 

Emotional reactivity in rats, behavioral tests, electrophysiology on
behaving animals, pharmacological and chirurgical manipulations.

BRZYSKA Maria    

Biochemical properties of beta-amyloid.

 

ELBAUM Danek

 

KASICKI Stefan

 

 

KUŚMIEREK Paweł

 

 

Mechanism of amyloidogenesis.

 

Electrophysiological investigations (LFPs)  of limbic system in behaving animals. Investigation of thalamo-cortical connections in slices and models.

 

Auditory cortical processing, auditory memory.

WALASEK Grażyna                     

Alimentary and defensive conditioning –  transfer experiments. Effects of different social conditions on emotional reactivity in rats. Behavioral tests: CER, two-way                                                       avoidance.

 

WERKA Tomasz   

Limbic structures involved in CS and US processing, effects of infantile stress stimulation on adult emotional reactivity in rats.

 

WĘSIERSKA Małgorzata 

 

 

            

Neural substrate for spatial memories. Hippocampus. Exploratory behavior in Marsupials (comparative study).

 

 

ZAGRODZKA Jolanta

Ethopharmacological studies of emotional behavior in rats (anxiety, aggression, social interactions). Studies of electrical activity and expression of c-fos gene evoked by environmental stimuli in limbic structures in genetically selected rats. Emotional changes related to aging.

 

 

Human Neuropsychology

 

BEDNAREK  Dorota 

Dyslexia, magnocellular channel in visual system, psychophysics.

 

GRABOWSKA Anna                    

Psychophysiology of vision in man. Neurosurgical patients. Hemispheric differences. 

 

NOWICKA Anna

 

 

RYMARCZYK Krystyna

Visual evoked potentials, interhemispheric transmission of information, hemispheric                                                      specialization.

 

Prosody, language, emotion. Brain damaged patients.

 

SZATKOWSKA Iwona                

 

Hemispheric differences, visual evoked potentials.

 

SZELĄG Elżbieta                       

Time and timing, language disorders, chronological aging, neurodegeneration, hemispheric differences.

 

 

Ethology

 

CHMURZYŃSKI Jerzy             

Methodological problem of general ethology; theoretical biology, esp. essence of life; the peculiarity of Man on the background of animal kingdom.

 

GODZIŃSKA Ewa

Ethology and neurosociobiology of social insects. Ethopharmacology of social behavior

in ants.

 

KORCZYŃSKA Julita  

The effect of early experience on ant behavior. Ethopharmacology of social behavior in                                                 ants.

 

SZCZUKA Anna

 

 

 

 

 

WÓJCIK  Daniel                                                         

Influence of social context on expression of predatory behavior in ants. Ethopharmacology of social behavior in ants.

 

 

NEUROINFORMATICS 

 

 

 

Nonlinear analysis of electrophysiological signals, neural system modeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOROBEK NAUKOWY ZAKŁADU w 2006 roku

 

Publikacje z IF

Pracownia Psychofizjologii

Biele, C., Grabowska, A. (2006). Sex differences in perception of emotion intensity in dynamic and static facial expressions. Experimental Brain Research, 171 (1): 1-6

Nowicka,  A., Marchewka, A., Szatkowska, I.(2006). Lateralization of repetition effects in event-related potentials to words in left- and right-handed women. Neuroscience Letters, 393: 150-154.

Bednarek, D., Tarnowski, A., Grabowska, A. (2006). Latencies of stimulus-driven eye movements are shorter in dyslexic subjects. Brain and Cognition, 60: 64-69

Pracownia Układu Limbicznego

 

Knapska E, Nikolaev E, Boguszewski P, Walasek G, Blaszczyk J, Kaczmarek L, Werka T. 2006. Between-subject transfer of emotional information evokes specific pattern of amygdala activation.  Proc Natl Acad Sci USA., 103(10):3858-62. Epub 2006 Feb 23.

 

Meyza K.Z., Sotowska-Brochocka J. 2006. Photoperiod affects distribution of dynorphin A in the brain of Siberian hamster. Acta Neurobiol. Exp., 66: 207-213

 

 

Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych

 

Knapska E, Nikolaev E, Boguszewski P, Walasek G, Błaszczyk J, Karczmarek L, Werka T, (2006) Between-subject transfer of emotional information evokes specific pattern of amygdala activation. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), 103: 3858-3862.

 

Knapska E, Walasek G, Nikolaev E, Neuhäusser-Wespy F, Lipp HP, Kaczmarek L, Werka T (2006).  Differential involvement of the central amygdala in appetitive versus aversive learning. Learning & Memory, 13:192-200.

 

 

 

Pracownia Etologii

 

Rutkowski R., Rejt Ł., Szczuka A. 2006. Analysis of microsatellite polymorphism and genetic differentiation in urban and rural kestrels Falco tinnunculus (L.). Polish Journal of Ecology 54(3): 473-480.

 

Wagner-Ziemka A., Szczuka A., Korczyńska J., Kieruzel M., Godzińska E. J. 2006. Behavior of ant-workers of Aphaenogaster senilis (Hymenoptera: Formicidae) during dyadic nestmate reunion tests carried out after a period of social isolation. Sociobiology 48: 281-308.

 

 

Pracownia Układu Wzrokowego

 

Paróczy Z., Nagy A., Márkus Z., Waleszczyk W.J., Wypych M., Benedek G. 2006. Spatial and temporal visual properties of single neurons in the suprageniculate nucleus (Sg) of the thalamus. Neuroscience, 137: 1397-404.

 

Wójcik D. K. 2006. Quantum maps with space extent: a paradigm for lattice quantum walks. Int. J. Mod. Phys. B 20: 1969-2017 (invited review article)

 

Woźnicka A, Malinowska M, Kosmal A. Cytoarchitectonic organization of the entorhinal cortex of the canine brain. Brain Res Brain Res Rev. 2006, 52(2): 346-367.

 

Garnier. N., Wójcik D. K. 2006. Spatiotemporal chaos: the microscopic perspective” Phys. Rev. Lett. 96: 1-4.

 

Pracownia Neuropsychologii

 

Kowalska J., E. Szeląg E. The effect of the congenital deafness on the duration judgement. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2006, 47 (9), 946 – 953.

 

Szymaszek A., Szeląg E., Śliwowska M. Auditory perception of temporal order in humans: the effect of age, gender,
 listener practice and stimulus presentation mode. Neuroscience Letters, 2006, 403 (1-2), 190-194.

 

Wesierska M., Klinowska HD, Adamska I., Fresko I, Sadowska J, Albrecht J.  (2006) Cognitive flexibility but not cognitive coordination is affected in rats with toxic liver failure. Behavioral Brain Research, 171: 70-77.

 

Bednarek D., Tarnowski A., Grabowska A. (2006) Eye movements directed to peripheral stimuli are faster in dyslexic subjects. Brain & Cognition, 60 (1), 64-69.

 

Brzyska M., Trzesniewska K., Gers T., Elbaum D. (2006). Discrete conformational changes as regulators of the hydrolytic properties of beta-amyloid (1-40) FEBS J. 273 (24): 5598-611.

 

Książka

 

E. Szelag, A. Szymaszek. Test do badania słuchu fonematycznego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, 1-206

 

 

Pracownia Plastyczności Układu Nerwowo-Mięśniowego

 

Celichowski J., Mrówczyński W., Krutki P., Górska T., Majczyński H, Sławińska U. 2006. Changes in motor units contractile properties of the rat medial gastrocnemius muscle after spinal cord transaction. Exp Physiol. 91: 887-895

 

Majczński H. Cabaj A., Sławińska U., Górska T. 2006. Intrathecal administration of yohimbine impairs locomotion in intact rats. Behav Brain Res. 175: 315-322

 

Monografia lub rozdział w podręczniku akademickim w języku angielskim

 

Sławińska U. 2006. Recovery of lost spinal cord function by facilitating the spinal cord circuits below the lesion. Chapter 3 in “Transplantation of neural tissue into the spinal cord” R.G. Landes Company, Austin  pp 59-74.

 

Pracownia Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej

Nowis D, Legat M, Grzela T, Niderla J, Wilczek E, Wilczynski GM, Glodkowska E, Mrowka P, Issat T, Dulak J, Jozkowicz A, Was H, Adamek M, Wrzosek A, Nazarewski S, Makowski M, Stoklosa T, Jakobisiak M, Golab J. 2006. Heme oxygenase-1 protects tumor cells against photodynamic therapy-mediated cytotoxicity. Oncogene. 25:3365-74

Woznicka A, Malinowska M, Kosmal A. 2006 Cytoarchitectonic organization of the entorhinal cortex of the canine brain. Brain Res Brain Res Rev;52:346-367

Sladowski D, Wasiutyński A, Wilczyński G, Grabska-Liberek I, Coecke S, Kinsner A,Kochanowska I. 2006. Expression of the membrane complement regulatory proteins (CD55 and CD59) in human thymus. Folia Histochem Cytobiol;44:263-267

 

Pracownia Percepcji Wzrokowej

Niewiadomska G., Baksalerska-Pazera M, Lenarcik I, and Riedel G.  Compartmental protein expression of Tau, GSK-3β and TrkA in cholinergic neurons of aged rats. J Neural Trans 113 (11): 1733-1746, 2006.

Niewiadomska G., Baksalerska-Pazera M. and Riedel G. Cytoskeletal transport in the aging brain: focus on the cholinergic system. Reviews in the Neurosciences, 17(6):581-618, 2006.

Niewiadomska, G., Baksalerska-Pazera, M., Gasiorowska, A. and Mietelska, A. NGF differentially affects spatial and recognition memory in aged rats. Neurochemical Research, 31(12):1481-1490, 2006.

 

Najlepszy wynik w latach 2004-2006 w punktach obliczeniowych uzyskała Pracownia doc. Urszuli Sławińskiej